Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Özel çevre koruma bölgesi nedir?

Özel çevre koruma bölgelerinin tespit ilke ve esasları, Korunan alanların tespit, tescil ve onayına ilişkin usul ve esaslara dair yönetmelik kapsamında açıklanıyor. Peki, özel çevre koruma bölgesi nedir?


Özel çevre koruma bölgesi nedir?


Özel çevre koruma bölgesi; Ülke ve dünya ölçeğinde ekolojik önemi haiz, çevre kirlenmeleri ve bozulmalarına duyarlı, biyolojik çeşitliliğin, doğal kaynakların ve bunlarla ilgili kültürel kaynak değerlerinin korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması gerekli olan ve Bakanlar Kurulu Kararı ile ilan edilen kara, su ve deniz alanları olarak tanımlanıyor.


Özel çevre koruma bölgelerinin tespit ilke ve esasları, Korunan alanların tespit, tescil ve onayına ilişkin usul ve esaslara dair yönetmelik kapsamında açıklanıyor.


Aşağıdaki özelliklerden bir ya da birkaçını ihtiva eden bölgeler özel çevre koruma bölgeleri oluyor:


a) Türkiye ve dünya ölçeğinde nadir biyolojik, ekolojik ve jeomorfolojik özellikleri içeren.


b) Kara ve su ekosistemi bir bütünlük ve devamlılık gösteren.


c) Canlı tür ve çeşitleri bakımından endemik, nadir ve nesli tehdit ve tehlike altında olan türleri barındıran.


ç) Doğal, tarihi, ve kültürel değerler açısından milli ve milletlerarası önemi haiz, ancak kentleşme, ulaşım, turizm, tarım ve sanayi gibi sektörlerin tehdidi ve baskısı altında ekolojik açıdan hassas olan alanları içeren.


d) Gelişmiş yerleşme bölgeleri dışında kalan, ekolojik değerleri esas alarak korunması ve geliştirilmesi gereken.


e) Sahip olduğu biyolojik ve ekolojik özelliklerin bozulmadan devamlılığını sağlayacak, çevresindeki mekan ve sektörel ilişkiler itibarıyla bütünlük taşıyan, ekosistem bütünlüğünü sağlayan.


f) Doğal ya da yarı doğal ekosistemleri temsil eden, önemli ya da tehlike altındaki tür popülasyonlarını içeren.


g) Doğal ve kültürel etkileşimin ve geleneksel kullanımın devamlılığını sağlayan.


ğ) Doğal yaşam gerekleri göz önüne alınarak uygun faaliyetlere olanak sağlayan.


(2) Genel Müdürlük talebe bağlı olarak veya resen tespit yapabilir.Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com