Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Parsel genişliği

Bir parselin, üzerinde bulunduğu yoldaki cephe genişliği. Köşe başına rastlayan parsellerde dar yüz parsel genişliği olarak benimsenir.Parsel genişliği


Parsel genişliği nedir?Parselin üzerinde bulunduğu yola olan cephesinin boyudur.  Parsel genişliği neye göre, nasıl değişir?Parsel büyüklükleri Planlı Alanlar Tıp İmar Yönetmeliği'nde göre değiştiriliyor. Parsel genişlikleri ise 4 ana başlık altında toplanıyor. Bu başlıkları sırasıyla vermek gerekirse; 


1.İkamet ve ticaret bölgelerinde:


a) 4 kata kadar (4 kat dahil) inşaata müsait yerlerde:


aa) Bitişik nizamda: (6.00) m. den,


ab) Blok başlarında: Yan bahçe mesafesi + (6.00) m. den,


ac) Ayrık nizamda: Yan bahçe mesafeleri toplamı + (6.00) m. den, az olamaz.


b) 9 kata kadar (9 kat dahil) inşaata müsait yerlerde:


ba) Bitişik nizamda: (9.00) m. den,


bb) Blok başlarında: Yan bahçe mesafeleri toplamı + (9.00) m. den az olamaz.


bc) Ayrık nizamda: Yan bahçe mesafeleri toplamı + (9.00) m. den az olamaz.


c) 10 veya daha fazla katlı inşaata müsait yerlerde:


ca) Bitişik nizamda: (12.00) m. den,


cb) Blok başlarında: Yan bahçe mesafesi + (12.00) m. den,


cc) Ayrık nizamda: Yan bahçe mesafeleri toplamı + (12.00) m.den, az olamaz.2. Yalnız 1 katlı dükkân yapılacak ticaret ve küçük sanayi bölgelerinde:


a) Bitişik nizamda: (5.00) m. den,


b) Blok başlarında: Yan bahçe mesafesi + (5.00) m. den,


c) Ayrık nizamda: Yan bahçe mesafeleri toplam + (5.00) m. den, az olamaz.3. Sanayi bölgelerinde:


30.00 m. den az olamaz.4. Konut dışı kentsel çalışma alanlarında: 40.00 m. den, az olamaz.


Bu ölçülerin tesbitinde, köşe başına rastlayan parsellerde yol tarafındaki yan bahçe yerine, o yol için tayin edilmiş ön bahçe mesafesi alınır.