Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Peyzaj Mimarları Odası

Peyzaj Mimarları’nın TMMOB çatısı altındaki meslek örgütüdür.Peyzaj Mimarları Odası
Peyzaj Mimarları Odası


Peyzaj Mimarları Odası ne zaman kuruldu?Peyzaj Mimarlığı örgütü süreci, ilk kez 1966 yılında Ankara’da kurulan “Peyzaj Mimarisi Derneği” ile başlamış; 1994 yılı Mayıs’ında TMMOB 33. Genel Kurulu’nda Odalaşma kararı çıkması ile Peyzaj Mimarları Odası kurulmuştur. İzleyen süreçte; Adana, Antalya, İstanbul ve İzmir Bölge Şubeleri; Bursa ve Kocaeli Bölge Temsilcilikleri ile Muğla ve Mersin İl Temsilcilikleri kurularak, hızlı bir örgütlenme dönemine girilmiştir.Peyzaj Mimarları Odası’nın genel özellikleri nelerdir?


Peyzaj Mimarları Odası; 6235 (7303) sayılı Yasa hükümlerine göre TMMOB topluluğu içinde kurulan ve Türkiye sınırları içinde meslek ve sanatlarını uygulamaya yasayla yetkili olup, mesleki etkinlikte bulunan Peyzaj Mimarlarını, örgütü içinde toplayan, tüzel kişiliğe sahip olup, ülkemizdeki 5000 dolayında Peyzaj Mimarı’nın “Kamu Kuruluşu” niteliğindeki tek meslek örgütüdür ve PMO Yönetmelik hükümlerine bağlıdır. Oda merkezi Ankara’dadırPeyzaj Mimarlığı eğitimi Türkiye’de ne zaman başladı?Türkiye’de Peyzaj Mimarlığı eğitimi, 1933 yılında kurulan Yüksek Ziraat Enstitüsü bünyesinde “Süs Nebatları Şubesi” ile başlamıştır. Ankara Üniversitesi’nin 1946 yılında kurulması sonrasında, bu kuruluş içinde yer alan Ziraat Fakültesi bünyesinde “Bahçe Mimarisi ve Ağaçlandırma Kürsüsü” ile Peyzaj Mimarlığı eğitiminde yeni bir döneme geçilmiştir. Peyzaj Mimarlığı Bölümü; 1968 yılında eğitime başlamış ve ilk mezunlarını 1973 yılında vermiştir.

Günümüzde Peyzaj Mimarlığı eğitimi, değişik üniversitelerin Ziraat, Orman ve Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakülteleri bünyesinde verilmektedir.Peyzaj Mimarları Odası’nın amaçları nelerdir? TMMOB Tüzük ve Yönetmeliklerinde yer alan genel hükümler doğrultusunda çalışmalar yapmak, Mesleki anlamda ülke, kamu ve birey çıkarları için çalışmalar yapmak, üyelerin mesleki dayanışma içinde olmalarını sağlamak, aralarında iletişim ağını kurmak, mesleki yapılarını bilimsel kurallar içinde güçlendirip geliştirmek, ülkesel ölçekteki peyzaj mimarlığı çalışmaları bütününde daha katkılı, daha üretken, daha aranır ve çağdaş bir meslek grubu olarak yer almaları için değişen toplumsal ve ekonomik yapı içindeki konumlarını izlemek, saptamak, değerlendirmeler yaparak mesleğin ve üyelerin görevleri ve yetkilerini bu temel üzerine düzenlemek,


Meslek onurunu ve üye haklarını korumak,


Ülke içinde ve dışında tüm resmi, özel kuruluşlar ve meslek grupları ile işbirliği yaparak uygulama ve kuram alanında mesleğin gelişmesini sağlamak üzere her türlü etkinlikte bulunmak,


Meslek ile ilgili yasa, kararname yönetmelik ve şartnamelerin hazırlanma sürecinde etkin çalışma yapmak ve bu amaçla ilgili tüm kurumlarla işbirliği içinde bulunmak,


Yapılan peyzaj projelerinin yönetmelik, şartname ve standartlara uygunluğunu denetlemek, planlama ve projelendirme sürecinde meslektaşlar arası haksız rekabeti önlemek, emeğin karşılığının alınmasını sağlamak,


Peyzaj Mimarlığı eğitiminin niteliğinin artırılması ve günün koşullarına uygunluğunun sağlanması amacıyla eğitim kurumları ile işbirliği yapmak,


Ülke – Bölge – Kent ölçeğinde Peyzaj Planları ve Peyzaj Planları Uygulamaları’nın kurumlaştırılması, geliştirilmeleri, doğal ve kültürel kaynaklarımızın verimliliklerinin arttırılmaları ile korunmaları, açık ve yeşil alan ile kentsel ve kırsal rekreasyon alanlarının korunarak geliştirilmeleri ile doğru arazi kullanım kararları alınabilmesi yönünde hizmet üretebilmek, alan kullanım kararları alınabilmesi sürecinde “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği” uyarınca, üyelerinin ÇED raporlarını hazırlayabilmesi ile ilgili organizasyonu sağlamak amacıyla yasal ve teknik alt yapının oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapmak, peyzaj mimarlığı çalışmalarının ülkemiz ile toplumumuz için yeri ve önemini öncelikle kamuoyuna benimsetmek, sorunlarını ve çözüm olanaklarını bilimsel ve toplumsal açıdan inceleyerek, yine kamuoyu ve ilgililere duyurmak,


İnsanların daha sağlıklı, rahat ve yaşanabilir ortamlarda bulunmasına yönelik gerekli yaşam standartlarının sağlanması için ekolojik, estetik ve ekonomik planlama ilkeleri doğrultusunda çalışmalar yapmak,


Kentsel, kırsal, turistik ve rekreasyonel yerleşmeler ile iskan bölgelerine ilişkin çevre düzeni, nazım ve imar plan kararlarının uygulama ve denetimine yönelik çalışmalarda bulunmak,


Arkeolojik – tarihi – kentsel – doğal sitler, anıtlar, milli parklar gibi doğal – kültürel koruma alanlarının saptanması, onarımları, geliştirilmeleri yönünde planlamalar yapmak, konu ile ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalarda bulunmak,


Çöp depolama alanları, görsel kirlilikler, mezarlıklar, hayvanat bahçeleri, botanik bahçeleri, arboretumlar, açık ve kapalı gösteri alanları, fuarlar, şev tahkimatı, çığ perdelemesi, kumul stabilizasyonu, çölleşme ve akarsu yataklarının ıslahı gibi kapsam ve işlev olarak farklılık gösteren alanların, işlevlerine uygun, doğaya dönük ekolojik çevre planlarının yapılması, uygulamaları ve denetimleri konularında çalışmalar yapmak,


Peyzaj planlama sürecinde, uzaktan algılama yöntemleri ile bilgisayar teknolojisinin kullanımının yaygınlaştırılması konusunda çalışmalarda bulunmak,


Peyzaj’ın önemli öğelerinden olan bitkisel materyalin, üreticilerle işbirliği içinde ekolojik ortam koşullarına uygun olarak peyzajda kullanımı, doğada korunması ve geliştirilmesi, endemik ve doğal ortam bitkilerinin kültüre alınarak üretimi, çoğaltılması ve kullanıma sunulması konularında çalışmalar yapmak,


Üretilen bitkisel materyalin standardizasyonunu sağlamak, denetlemek, kalite kontrol uygulamasını yapmak, konu ile ilgili olarak kamu kuruluşları ile işbirliğine girmek,


Bitkisel düzenlemelerde kullanılan malzemenin, bitkisel toprak, torf, gübre, dere mili, taş ve benzerlerinin doğaya zarar vermeden elde edilebilmesi için çalışmalar yapmak,


Serbest proje ve uygulama bürolarının çalışmalarını denetlemek,


TMMOB’ye bağlı odalar ve diğer meslek kuruluşları ile benzer amaçlar doğrultusunda ortak çalışmalar yapmak,

Üyelerin kültürel ve sosyal gelişmeleriyle ilgili faaliyetlerde bulunmak, bu amaçla Merkezde, Şubelerde ya da Temsilciliklerde lokal, kütüphane, konukevi, yemekhane ve benzeri yerleri açmak ve işletmek ya da işletmeye vermek.Peyzaj Mimarları Odası Yönetim Kurulu’nda kim, hangi görevde?Yönetim Kurulu


10. DÖNEM KURUL ÜYELERİ


BAŞKAN               GAYE ÇULCUOĞLU


2. BAŞKAN              MUSTAFA ARTAR


GENEL SEKRETER    REDİFE KOLÇAK


GENEL SAYMAN    ERKAN ERDOĞAN


ÜYE                         SELAMİ DEMİRALP


ÜYE                        HÜLYA AVŞAR EKŞİOĞLU


ÜYE                         MEHMET CEMİL AKTAŞ


GÖREVDEN AYRILAN ÜYELER


BAŞKAN (25.03.2013 tarihinde görevden ayrılmıştır)    OZAN YILMAZ


ÜYE (25.03.2013 tarihinde görevden ayrılmıştır)    SEMİHA DEMİRBAŞ ÇAĞLAYANPeyzaj Mimarları Odası iletişim bilgileri nelerdir?TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI


Adres: Konur 2 sokak No:34/8 Kızılay/ANKARA


TEL: (0312) 418 62 50 


FAKS: (0312) 419 64 27


Web Adresi: www.peyzaj.org.trPeyzaj Mimarları Odası Şubeleri nerelerde var? TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI ADANA ŞUBESİ 


Adres: REŞATBEY MAHALLESİ 5. OCAK CAD. MEZİYET GÖRÜR APT. NO:64 KAT:ZEMİN SEYHAN - ADANA

Telefon: +90 322 4585025

Faks:+90 322 4585023

 


TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI ANTALYA ŞUBESİ


Adres: MEYDAN KAVAĞI MAHALLESİ PERGE BULVARI TAHA BERK APT. NO:16 MERKEZ - ANTALYA


Telefon: +90 242 3110657


Faks: +90 242 3110667


TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI İZMİR ŞUBESİ


Adres: MAHMUT ESAT BOZKURT CAD 1442 SOK. RIFKI PARLAS APT. NO:23 KAT:6 ALSANCAK - 

İZMİR


Telefon: +90 232 4219158


Faks: +90 232 4219158


TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI İSTANBUL ŞUBESİ


Adres: BAHARİYE CADDESİ SİTE 64 APT. NO:25 B BLOK KAT:3 DAİRE: 6 KADIKÖY - İSTANBUL


Telefon: +90 216 3450456


Faks: +90 216 3365700