Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Reddi miras koşulları!

Yasal ve atanmış mirasçılar mirası reddedebilirler. Peki, miras nasıl reddedilir? Reddi miras koşulları nelerdir?


Yasal ve atanmış mirasçılar mirası reddedebilirler. Ancak bu işlemin yasal süresi içerisinde yapılması gerekiyor. Bu süre; yasal mirasçılar için mirasçı olduklarını daha sonra öğrendikleri ispat edilmedikçe mirasbırakanın ölümünü öğrendikleri; vasiyetname ile atanmış mirasçılar için mirasbırakanın tasarrufunun kendilerine resmen bildirildiği tarihten işlemeye başlar.


Medeni Kanun gereğince mirası reddetmeden ölen mirasçının ret hakkı kendi mirasçılarına geçer. Bu mirasçılar için ret süresi, kendilerinin mirasbırakanına mirasın geçtiğini öğrendikleri tarihten başlar. Ancak bu süre, kendilerinin mirasbırakanından geçen mirasın reddi için mirasçıya tanınan süre dolmadıkça sona ermez.


Ret sonucunda miras daha önce mirasçı olmayanlara geçerse; bunlar için ret süresi, önceki mirasçılar tarafından mirasın reddedildiğini öğrendikleri tarihten işlemeye başlar.


Peki, miras nasıl reddedilir? Reddi miras koşulları nelerdir?


Reddi miras koşulları:

- Mirasın 3 ay içerisinde reddedilmesi,

- Mirasın reddi, mirasçılar tarafından sulh mahkemesine sözlü veya yazılı beyanla yapılır.

- Reddin kayıtsız ve şartsız olması gerekir.

- Yasal süre içinde mirası reddetmeyen mirasçı, mirası kayıtsız şartsız kazanmış olur.

- Yasal mirasçılardan biri mirası reddederse onun payı, miras açıldığı zaman kendisi sağ değilmiş gibi, hak sahiplerine geçer. 

- En yakın yasal mirasçıların tamamı tarafından reddolunan miras, sulh mahkemesince iflâs hükümlerine göre tasfiye edilir

- Önemli sebeplerin varlığı hâlinde sulh hâkimi, yasal ve atanmış mirasçılara tanınmış olan ret süresini uzatabilir veya yeni bir süre tanıyabilir.Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com