Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Rehin hakkı nedir?

Taşınmaz mal tapuları üzerinde rehin hakkı kurulabiliyor. Peki, rehin hakkı nedir?Rehin hakkı nasıl kurulur?


Taşınmaz mal tapuları üzerinde rehin hakkı kurulabiliyor. Medeni Kanun gereğince taşınmaz rehni, ancak ipotek, ipotekli borç senedi veya irat senedi şeklinde kurulabiliyor.


Taşınmaz tek ise; Rehin kurulurken, konusu olan taşınmazın belirtilmesi gerekiyor. Bölünen taşınmazın parselleri tapu kütüğüne ayrı ayrı kaydedilmedikçe rehne konu olamıyor.


Taşınmaz birden çok ise; Birden çok taşınmazın aynı borç için  rehnedilmesi, taşınmazların aynı malike veya borçtan müteselsilen sorumlu olan maliklere ait olmalarına bağlıdır.


Aynı alacak için birden çok taşınmazın rehnedildiği diğer hâllerde, her taşınmazın alacağın ne miktarı için güvence oluşturduğu rehin kurulurken belirtilir.


Aksine bir anlaşma bulunmadıkça, tapu idaresi, re'sen güvenceyi taşınmazların her birine değeri oranında dağıtır.


Taşınmaz rehni tapu kütüğüne tescil ile kuruluyor. Taşınmaz rehninin kurulmasına ilişkin sözleşmenin geçerliliği, resmî şekilde yapılmış olmasına bağlıdır.Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com