Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Risk tespiti yaptırmak zorunlu mu?

Kentsel dönüşümde riskli binalar yıkılarak yerine yeni yönetmeliklere uygun binalar inşa ediliyor. Peki, risk tespiti yaptırmak zorunlu mu?


Kentsel dönüşümde riskli binalar yıkılarak yerine yeni yönetmeliklere uygun binalar inşa ediliyor. 


Riskli yapılar, Riskli alan içinde veya dışında olup ekonomik ömrünü tamamlamış olan ya da yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı ilmî ve teknik verilere dayanılarak tespit edilen yapıyı veya yapılar olarak karşımıza çıkıyor.


Peki, risk tespiti yaptırmak zorunlu mu? Risk tespiti yaptırılmazsa ne olur? Risk tespiti yapılmadan kentsel dönüşümden yararlanılabilir mi?


Binalar için kanunda risk tespiti yaptırılması zorunluluğu bulunmuyor. Ancak bir binanın kentsel dönüşüm kapsamında yıkılabilmesi için risk raporunun alınması zorunlu oluyor.

 

Oturduğu binanın riskli olabileceğinden şüphelenen her vatandaşın risk tespiti yaptırabiliyor.


Siz de binanızın "riskli yapı" niteliği taşıdığını düşünüyorsanız, bir dilekçe ile başvuruda bulunarak  riskli bina raporu alabilirsiniz.


Kentsel dönüşüm projesinde gerekli olan riskli bina raporu almak için ise aşağıda örneği bulunan kentsel dönüşüm başvuru dilekçesi ni doldurarak, lisanslı mimarlık firmalarına başvuruda bulunabilirsiniz.


Kentsel dönüşüm başvuru dilekçesi

 

 …./…../2016


.................................... Şirketi'ne

 

…………….. ili, …………….. İlçesi, …………… Mah., ……………..  Cad., …………… Sok. , …………….. Apt., No:…….. tapuda ……….Pafta,  ……….. Ada, …………. Parsel sayılı Yapıda Kat Malikiyim. Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı Lisanslı Kuruluşu olarak 6306 sayılı kanun kapsamında; Binamız RİSKLİ YAPI TESPİT RAPORU’ nun hazırlanması için gereğinin yapılmasını arz ederim. 

 

 Adı Soyadı 

 İMZA 

 

EKİ : 

1. Tapu Fotokopisi 

2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 

3. Tapudan alınmış Bina Kat Maliklerinin 

 Hisse Oranlarını Gösterir Belge/ Takyidat 

4. Belediyeden Alınmış Binanın Statik Projesi veya 

 Statik Proje Olmadığına dair resmi yazı 

5. Belediyeden UAVT ( Ulusal Adres Veri Tabanı ) Yazısı 

 ( Yerleşim Yeri Adresi Doğrulama Yazısı ) 

6. Vekaletname 

7. Şirket İmza Sirküsü ve Şirket Yetkilisi 

 Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 


BAŞVURU SAHİBİNİN : 

Adresi :……………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 

 

Tel : ………………………………… 

Cep :………………………………… Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com