Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Riskli yapı başvuru dilekçesi!

Kentsel dönüşüm kapsamında riskli alanlarda yer alan riskli yapılar yıkılıyor. Bunun için yapının riskli olarak tespit edilmiş olması gerekiyor. İşte riskli yapı başvuru dilekçesi..Kentsel dönüşüm kapsamında riskli alanlarda yer alan riskli yapılar yıkılıyor. Bunun için yapının riskli olarak tespit edilmiş olması gerekiyor.


Riskli alan içinde veya dışında olup ekonomik ömrünü tamamlamış olan veya yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı ilmî ve teknik verilere dayanılarak tespit edilen binalar riskli yapı olarak tespit ediliyor.


Riskli yapıların tespiti, Bakanlıkça hazırlanacak yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde masrafları kendilerine ait olmak üzere, öncelikle yapı malikleri veya kanuni temsilcileri tarafından, Bakanlıkça lisanslandırılan kurum ve kuruluşlara yaptırılıyor.


Yapıya riskli raporu almak için kat maliklerinin bir dilekçe formu ile müracaat etmeleri gerekiyor. İşte riskli yapı başvuru dilekçesi aşağıda sıralanıyor:


Riskli yapı başvuru dilekçesi örneği


................... şirketine


…………….. ili, …………….. İlçesi, …………… Mah., ……………..

Cad., …………… Sok. , …………….. Apt., No:…….. tapuda ……….Pafta,

……….. Ada, …………. Parsel sayılı Yapıda Kat Malikiyim. Çevre ve

Şehircilik Bakanlığı Lisanslı Kuruluşu olarak 6306 sayılı kanun

kapsamında; Binamız RİSKLİ YAPI TESPİT RAPORU’ nun hazırlanması

için gereğinin yapılmasını arz ederim.


Adı Soyadı

İMZA


EKİ :

1. Tapu Fotokopisi

2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

3. Tapudan alınmış Bina Kat Maliklerinin

 Hisse Oranlarını Gösterir Belge/ Takyidat

4. Belediyeden Alınmış Binanın Statik Projesi veya

 Statik Proje Olmadığına dair resmi yazı

5. Belediyeden UAVT ( Ulusal Adres Veri Tabanı ) Yazısı

 ( Yerleşim Yeri Adresi Doğrulama Yazısı )

6. Vekaletname

7. Şirket İmza Sirküsü ve Şirket Yetkilisi

 Nüfus Cüzdanı Fotokopisi


BAŞVURU SAHİBİNİN :

Adresi :…………………………….

……………………………………….

……………………………………….

……………………………………….

……………………………………….

Tel : …………………………………

Cep :…………………………………

Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com