Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Şanlıurfa Maşuk 4. Bölge 2. Etap Konutları teslim ediliyor!

Ş. Urfa Maşuk 4.Bölge 2.Etap Projesinde satılan konutlar açıklanan konut teslim programı dahilinde teslim edilecek...


Ş. Urfa Maşuk 4.Bölge 2.Etap Projesinde satılan konutlar açıklanan konut teslim programı dahilinde teslim edilecek. Konut teslimleri 14/09/2018 – 12/10/2018 tarihleri arasında gerçekleşecek.


Bu çerçevede ;

• Konut teslimleri, İdare tarafından hazırlanan ve ilan edilen “Konut Teslim Programı” çerçevesinde Projenin müşavir firması olan Koltek Müşavirlik A.Ş aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

• Konut teslimleri Toplu Konut Şantiyesinde yapılacaktır. Konut alıcıları konut teslim programı çerçevesinde kendilerine bildirilen günde kendi imkanları ile şantiyeye ulaşacaklardır. Konut teslim işlemlerine saat 09:00’da başlanacaktır.


Ş. Urfa Maşuk 4.Bölge 2.Etap Projesinde satılan konutların alıcıları, açıklanan konut teslim programı dahilinde 14/09/2018 – 12/10/2018 tarihleri arasında konutlarını teslim alacaklardır. 


Bu çerçevede ; 


Konut teslimleri, İdaremiz tarafından hazırlanan ve ilan edilen “Konut Teslim Programı” çerçevesinde Projenin müşavir firması olan Koltek Müşavirlik A.Ş aracılığıyla gerçekleştirilecektir. 


Konut teslimleri Toplu Konut Şantiyesinde yapılacaktır. Konut alıcıları konut teslim programı çerçevesinde kendilerine bildirilen günde kendi imkanları ile şantiyeye ulaşacaklardır. Konut teslim işlemlerine saat 09:00’da başlanacak.


İlk dönemsel artış OCAK 2019’da uygulanacaktır.


İlk taksit ödemeleri ise Kasım 2018 tarihi itibariyle başlatılacaktır.


3065 sayılı KDV kanunu gereğince teslim işlemi nedeniyle Katma Değer Vergisi doğmaktadır. 


Proje kapsamındaki hak sahiplerinin konutlarına ait KDV tutarları ise peşin tahsil edilmekte olup, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Şanlıurfa İpekyolu Şubesi’nden alınacak KDV tutarı dekontu/faturanın bir örneği konut teslim anında Müşavir firmaya alıcılar tarafından ibraz edilecektir. KDV tutarı dekontu/faturanın bir örneği ibraz edilmeden kesinlikle teslim işlemi gerçekleştirilmeyecektir.


Şantiyede yapılacak konut teslimi sırasında; konut alıcılarının aşağıdaki belgeleri yanlarında bulundurmaları gerekmektedir:


Kimlik belgesi (Nüfus cüzdanı), 


Gayrimenkul Satış Sözleşmesinin konut alıcısında bulunan nüshası, 


Konut vekaleten teslim alınacak ise vekaletnamenin aslı ve fotokopisi,


KDV tutarının yatırıldığına dair belge veya fatura.  Belgeler eksiksiz ise, konut alıcılarına Müşavir firma tarafından “Konut Teslim Tutanağı” ile Müşavir firma tarafından mahal listesine göre tanzim edilecek olan “Konut Tespit Föyü” imzalatılacaktır.