Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Sarkis Balyan

Garabet Balyan’ın oğludur. 1943 yılında Paris’e eğitim görmeye gitmiş ve dönünce babası ile birçok yapıda görev almıştır.


Sarkis Balyan


Sarkis Balyan kimdir?


Sarkis Balyan; 1835 yılında doğduğu bilinmektedir.  Osmanlı döneminde yaşamıştır. Garabet Balyan’ın oğludur. Sarkis Balyan, Nigoğos Balyan ile 1843 yılında Paris’e gitmiştir. Collège Sainte-Barbe de Paris'te eğitim görmüştür. Balyan, Ecole des Beaux Arts'dan mezun olmuştur. 


Türkiye’ye döndükten sonra Garabet ve Nigoğos Balyan ile birlikte çalışan Sarkis Balyan daha sonra kardeşi Hagop ile birlikte projeler geliştirmiştir. 


Sarkis Balyan hangi yapıları yaptı?


Beylerbeyi Sarayı, babası Garabet Amira Balyan'la birlikte (1861 - 1865), Beşiktaş Makruhyan Ermeni Okulu (1866) (eşi Makruhi'ye adanmıştır), Çırağan Sarayı (1863 - 1871), Pertevniyal Valide Sultan Camii, kardeşi Hagop Balyan'la birlikte (1871), Zeytinburnu Barut Fabrikası (1874), Akaretler Sıra Evleri 138 daireli evler (1874), Harbiye Nezareti, bugünkü İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Taşkışla binası, Mekteb-i Tıbbiye, bugünkü Galatasaray Lisesi'nin binası, Maçka Silahhanesi, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Maden fakültesi, Gümüşsuyu Kışlası, Malta köşkü, Hekimbaşı Av köşkü, Baltalimanı Yalısı, Galatasaray Adası'ndan eski köşk, Adile Sultan Sarayı (Kandilli), Yıldız Sarayı Büyük Mabeyin Binası, Çadır Köşkü, Malta Köşkü, Şale Kasrı (2. kısım), Çit Kasrı, Çağlayan Kasrı (Kağıthane), Ayazağa Köşkü (Maslak), Kalender Köşkü, Zincirlikuyu Kasrı (ISOV Yapı Meslek Lisesi binası), Tokat Köşkü (Beykoz), Alemdağ Av Köşkü, Abdülaziz Av köşkleri (Validebağ ve Ayazağa), Sultan Çiftliği Köşkü (İzmit), Kağıthane Camii, Bahariye Nezareti, Maçka Karakolhanesi, Hamidiye Saat Kulesi (Dikran Kalfa Cüberyan ile birlikte), Ümraniye Hekimbaşı Av Köşkü, Çırağan Sarayı Haremi (Şimdiki Beşiktaş Anadolu Lisesi).


Sarkis Balyan’ın babası Mimar Garabet Balyan kimdir?


I. Abdülmecit'in mimarlarındandır. En önemli eseri, oğlu Nigoğos Balyan'la birlikte yaptıkları Dolmabahçe Sarayı'dır.


Garabet Amira Balyan, Krikor Amira Balyan'ın oğludur. Gençlik yıllarına ve eğitimine dair bilgi bulunmaktadır. 1831 yılında babasının ölümü üzerine onun yerine geçmiştir. Yedikule'deki Ermeni Hastanesi yaptığı ilk yapıdır. Ermeni cemaatine yalnız mimar olarak değil, cemaat meclisinde üyelik yoluyla, büyük bağışlarıyla ve eğitim kurumları kurup destekleyerek hizmette bulunmuştur. Nazeni Babayan'la evliliğinden 10 çocuğu olmuştur. Bunlardan Nigoğos, Sarkis, Agop ve Simon Balyan da hassa mimarı olarak çalışmışlardır. Beşiktaş Ermeni Mezarlığı'na gömülmesine rağmen mezarı ve kitabesi kayıptır. 


Garabet Amira Balyan mimarlık tarihine, "Dolmabahçe Sarayı'nın mimarı'' olarak geçer. Ailenin profesyonel etkinliğinin ve sürekliliğinin sağlanmasında önemli rol oynamıştır. II. Mahmud, Abdülmecid ve Abdülaziz'in hükümdarlık yıllarında hassa mimarlığı yapmıştır. En verimli çalışma dönemi, Abdülmecid'in saltanat yıllarına rastlamaktadır. Yaklaşık otuz yıl süren meslek yaşamında 7 saray, 4 fabrika, 1 kışla, 1 cami, 2 hastane, 3 okul, 2 su bendi, 1 türbe-sebil, 7 kilise ve birçok konut tasarlayıp inşa etmiştir. 


Garabet Kalfa'nın yapı listesi gerçekten görkemlidir: Dolmabahçe Sarayı (Muayede Salonu ve iki Saltanat Kapısı Nigoğos tarafından yapıldı), Çifte Saraylar (Eyüp - mevcut degil), Cemile ve Münire Sultan Sarayları (Çifte Saraylar-Fındıklı. Bbugün Mimar Sinan Üniversitesi binaları), Çırağan Sarayı (eski, mevcut değil), Hünkar Kasrı (İzmit - bugün müze), Bayıldım Köşkü'nün yeniden yapımı (Dolmabahçe - mevcut değil), Yıldız Köşkü (mevcut değil), Gümüşsuyu Kışlası (bugün İstanbul Teknik Üniversitesi binası), Kuleli Süvari Kışlası (bugün Askeri Okul), Dolmabahçe Camii, II. Mahmud Türbesi (Çemberlitaş), Mekteb-i Harbiye (bugün Askeri Müze), Sipahi Ocağı (Harbiye - mevcut değil), Terkos tesisleri (Terkos), Kirazlı Bent (Bahçeköy), Bend-i Cedid veya II. Mahmud Bendi, İzmit Çuhahanesi, Hereke Fabrikası, Bakırköy Bez Fabrikası, Beykoz Deri Fabrikası, Zeytinburnu Demir Çelik Fabrikası, Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi ve Surp Agop Kilisesi, Surp Asdvadzadzin Kilisesi (Beşiktaş), Surp Yerevman Haç Kilisesi (Kuruçeşme), Surp Yerrortutyun Kilisesi (Üç Horan - Beyoğlu, Ohannes Serveryan'la birlikte), Cemaran Okulu (Üsküdar). 


Garabet Kalfa'nın yaptığı bu eşsiz yapıların çoğu bugün sağlam ve ayakta olup özgün durumlarını korumaktadır. Hemen tümü de birinci derecede korunması gereken kültür varlığı sayılıp koruma altına alınmıştır.


Balyan ailesi hakkında detaylı bilgiler için tıklayınız


Önerilen Bağlantılar : Anneler günü konut kampanyaları