Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Serbest Bölgeler Kanunu Tasarısı tam metni!

TBMM Genel Kurulunda Serbest Bölgeler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın 6 maddesi kabul edildi.


Serbest bölgelerde emlak vergisi muafiyeti ile acele kamulaştırma uygulamalarında kolaylıklar getiren Serbest Bölgeler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı için mecliste görüşmeler devam ediyor.


TBMM Genel Kurulunda, Serbest Bölgeler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın 6 maddesi kabul edildi.


Kabul edilen maddelere göre, serbest bölge ilan edilen yerlerde yapılacak kamulaştırmalarda, acele kamulaştırma usulünün kullanılabilmesi açık olarak düzenlenecek, kamulaştırma bedeli ve bu esnada ortaya çıkan masraflar, serbest bölgeyi kurup işletmeye talip işletici şirketlerce karşılanacak ve böylece kamu maliyesine yük getirilmeyecek. 


Buna göre, Bakanlar Kurulu serbest bölge ilan edilen yerlerdeki arazi ve tesislerin acele kamulaştırılmasını kararlaştırabilecek. 


Arazi ve tesislerin kamulaştırılmasında; kamulaştırma bedelleri ile kamulaştırma işlemlerinin gerektirdiği diğer giderlerin, kamulaştırma talebinde bulunan işletici tarafından karşılanmasına Bakanlar Kurulu karar verebilecek.


Serbest Bölgeler Kanunu Tasarısı


Tasarı ile, serbest bölgelerin kuruluş ve faaliyetlerine ilişkin birtakım düzenlemelerin yapılması; Türkiye İhracatçılar Meclisinin ve İhracatçı Birliklerinin kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olduğu hususunun tanımlanması ve bunun gerektirdiği mevzuat değişikliklerinin yapılması ayrıca Birlik Genel Kurulunun görevlerine ve sektör kurullarının oluşumuna, İhracatçı Birliklerinin gelir-gider oranlarına ilişkin çeşitli değişikliklerin yapılması; Anayasa Mahkemesinin iptal kararı doğrultusunda 5910 sayılı Kanun'un Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olma statülerine uygun hale getirilmesi; Ekonomi Bakanlığının yurt dışı teşkilatına ilişkin bazı değişikliklerin yapılması; 637 sayılı KHK'da yapılan değişiklikle, ihracata yönelik Devlet yardımları kapsamında Destekleme ve İstikrar Fonundan verilen krediler ile destek ödemelerinden fazla/yersiz yararlananlardan bu tutarların 6183 sayılı Kanun hükümleri uyarınca tahsiline ilişkin hususların düzenlenmesi öngörülüyor.


Tasarının tam metni için tıklayın.


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com