Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Site yönetimi için gerekli evraklar!

Site içerisinde yer alan blok ve ortak alanların yönetimi kat malikleri kurulunca ve atanan yönetim kurulunca yönetiliyor. Peki, site yönetimi için gerekli evraklar nelerdir?


Site içerisinde yer alan blok ve ortak alanların yönetimi kat malikleri kurulunca ve atanan yönetim kurulunca yönetiliyor. Yönetim durumu blok ve ortak alanlarda farklılık gösterebiliyor.


Site içerisindeki blok yapıların her biri, kendi sorunlarına ve yalnız o bloğa ait ortak yerlere ilişkin olarak, o blokta bulunan bağımsız bölüm maliklerinden oluşan blok kat malikleri kurulunca yönetilir.


Bir parselde blok niteliğinde olmayan yapılar varsa veya bu nitelikteki yapılarla blok yapılar aynı parselde yer alıyorsa, kendi sorunlarına ve o parsele ait ortak yerlere ilişkin olarak, o parselde bulunan bağımsız bölüm maliklerinden oluşan kat malikleri kurulunca yönetilir.  


Yönetim plânında blokların ve blok niteliğinde olmayan yapıların idare tarzı ayrıca belirtilir.


Site kapsamındaki ortak yapı, yer ve tesisler, bu kapsamda yer alan bağımsız bölüm maliklerinden oluşan toplu yapı kat malikleri kurulunca yönetilir ve yönetim tarzı, kanunların emredici hükümleri saklı kalmak şartıyla, bu kurul tarafından kararlaştırılır. Bu yetki, yönetim plânında toplu yapı temsilciler kuruluna verilebilir. 


Toplu yapı temsilciler kurulu üyelerinin sayısı ve nasıl seçileceği toplu yapının özelliği dikkate alınarak yönetim plânında belirtilir. 


Toplu yapı temsilciler kurulunda bu yöneticiler ve temsilciler yönettikleri ve temsil ettikleri bağımsız bölüm sayısı kadar oy hakkına sahiptirler. Peki, site yönetimi için gerekli evraklar nelerdir?


Site yönetimi için gerekli evraklar:

- Site yönetim planı

- Site genel kurul defteri

- Hazirun cetveli
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com