Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Stüdyo daire yönetmeliği 2017!

1 Ekim 2017 tarihi itibari ile yürürlükte olacak Yeni İmar Yönetmeliği gereğince ile stüdyo dairelerin yapımı yasaklanıyor. İşte stüdyo daire yönetmeliği 2017..


3 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanan ve 1 Ekim 2017 tarihi itibari ile yürürlükte olacak Yeni İmar Yönetmeliği gereğince ile stüdyo dairelerin yapımı yasaklanıyor.


Yönetmelik hükümlerine her müstakil konutta en az; 1 oturma odası, 1 yatak odası, 1 mutfak veya yemek pişirme yeri, 1 banyo veya yıkanma yeri ve 1 tuvalet bulumak zorunda oluyor. 


Yönetmelik hükümleri:

(1) Her müstekil konutta en az;


Dar KenarıNet Alanı
1 oturma odası3.00 metre12 metrekare
1 yatak odası2.50 metre9 metrekare
1 mutfak veya yemek pişirme yeri1.50 metre3.30 metrekare
1 banyo veya yıkanma yeri1.20 metre3 metrekare
1 tuvalet1.00 metre1.20 metrekare


(2)   3 veya daha az odalı konutlarda banyo/yıkanma yeri ile tuvalet aynı yerde düzenlenebilir.


(3)  Hol ve koridor genişlikleri 1.20 metreden az olamaz.


(4)  Mutfak nişi ve oda ile banyo ve tuvaletin aynı mekânda düzenlenmesi halinde her mekân için öngörülen en az alanların toplamı kadar alan düzenlenmek zorundadır.


(5)  Birinci fıkrada belirtilen bu piyesler ile koridor ölçüleri engellilerin de kullanımını sağlayacak standartlara ve erişilebilirlik mevzuatına uygun olmak zorundadır.


(6)  Mutfak, oda ve tuvalet/banyo havalandırmaları aynı boşluğa açılamaz. Ancak, banyo ve tuvalet havalandırmaları aynı boşluğa açılabilir.


(7)  Su depoları ve ıslak hacimlerin altında enerji odaları teşkil edilemez.


(8)  Bağımsız bölüm iç duvar kalınlıkları en az 0.10 metre, diğer bütün duvar kalınlıkları en az 0.20 metre olarak düzenlenir.


Mevcut yapı ruhsatı başvuruları

GEÇİCİ MADDE 3 

(1) 22/5/2014 tarihinden önce yapı ruhsatı almaya yönelik olarak işlemlere başlanılmış olan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce veya sonra yapılan yapı ruhsatı başvuruları, 1/10/2017 tarihine kadar sonuçlandırılmak kaydıyla, başvuru sahibinin talebine bağlı olarak, ilgili işlem tarihinde yürürlükte olan Yönetmeliğin 30/5/2013 tarihi ve sonrasında yürürlükte olan hükümlerine göre neticelendirilir. Ancak, bu madde hiçbir şekilde bu Yönetmelik hükümlerinin karma kullanımı ve yapının planla belirlenen kat adedini artırmak amacıyla uygulanamaz ve bu amaçla yapı ruhsatı düzenlenemez.


(2) Kat karşılığı ve hasılat paylaşımı modelleri hariç olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarınca bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ihale kararı veya ihale tarihi alınmış veya ihalesi yapılmış olan ancak ruhsat düzenlenmemiş yapıların ruhsat işlemleri 1/10/2017 tarihinden önce yürürlükte olan Yönetmeliğe göre sonuçlandırılır.
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com