Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Şufa hakkı süresi kaç yıl?

Paylı mülkiyette bir paydaşın taşınmaz üzerindeki payını tamamen veya kısmen üçüncü kişiye satması hâlinde, diğer paydaşlar şufa hakkını kullanabilirler. Peki, şufa hakkı süresi kaç yıl?


Paylı mülkiyette bir paydaşın taşınmaz üzerindeki payını tamamen veya kısmen üçüncü kişiye satması hâlinde, diğer paydaşlar şufa hakkını kullanabilirler.


Önalım hakkından feragatin resmî şekilde yapılması ve tapu kütüğüne şerh verilmesi gerekir. Belirli bir satışta önalım hakkını kullanmaktan vazgeçme, yazılı şekle tâbidir ve satıştan önce veya sonra yapılabilir.


Önalım hakkı olarak da bilinen şufa hakkı, alıcıya karşı dava açılarak kullanılır. Önalım hakkı sahibi, adına payın tesciline karar verilmeden önce, satış bedeli ile alıcıya düşen tapu giderlerini, hâkim tarafından belirlenen süre içinde hâkimin belirleyeceği yere nakden yatırmakla yükümlüdür.


Yapılan satış, alıcı veya satıcı tarafından diğer paydaşlara noter aracılığıyla bildirilir. Peki, şufa hakkı süresi kaç yıl?


Şufa hakkı süresi 

Önalım hakkı, satışın hak sahibine bildirildiği tarihin üzerinden üç ay ve her hâlde satışın üzerinden iki yıl geçmekle düşer.


Buna göre kendisine noter aracılığı ile bildirimde bulunulmaması durumunda, hissedar önalım hakkını 2 sene içinde kullanabiliyor. 
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com