Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Taban alanı nedir?

Bir arsa üzerinde inşa edilen yapıların alanı, taban alanı olarak karşımıza çıkıyor. Peki, taban alanı formülü nedir?
Bir arsa üzerinde inşa edilen yapıların alanı, taban alanı olarak karşımıza çıkıyor. İmar Yönetmeliği gereğince bu alan bahçede yapılan eklenti ve müştemilatı dahil yapıların tabii zemin veya tesviye edilmiş zemin üzerinde kalan kısmının parseldeki izdüşümünün kapladığı alandır. 


Ancak taban alanı hesabına bazı alanlar dahil edilmiyor. Taban alanına dahil olmayan alanlar şu şekilde sıralanıyor:


Ana yapının dışında kalan binaya ait arıtma tesisi ve trafolar, akaryakıt pompaları ve taşıyıcıları hariç olmak üzere kanopiler ve arkatlar, yangın merpenleri veya müstakil yangın merpeni olmayan yapılarda yangın merpeni olarak kullanılan bina merpenlerinden biri, temele kadar inen toprağa dayalı asansör boşlukları, ışıklıklar, çöp ve atık ayrıştırma bacaları, tabii zemin veya tesviye edilmiş zemin seviyesindeki veya bu seviyenin altındaki avlular, iç bahçeler, açık havuzlar, pergola, kameriye, bağlantılı olduğu bağımsız bölümün veya bulunduğu katın brüt alanının %10’unu aşmayan üstü açık veya sökülür-takılır hafif malzeme ile örtülü zemin terasları, bahçe duvarı ve istinat duvarı gibi yapılar, kontrol kulübeleri, açık otoparklar, tamamen toprağın altında kalan; otopark, sığınak ve tesisat hacimleri, yakıt depoları, su depoları, su sarnıcı ve gri su toplama havuzu taban alanına dahil edilmez.


Taban alanı kat sayısı (TAKS) 

Taban alanı kat sayısı, taban alanının imar parseli alanına oranı olarak tanımlanıyor. Taban alanı kat sayısı, arazi eğimi nedeniyle tabii veya tesviye edilmiş zeminin üzerinde kalan tüm bodrum katlar ile zemin kat izdüşümü birlikte değerlendirilerek hesaplanıyor. 


Uygulama imar planında çekme mesafeleri verilip TAKS verilmemiş ise çekme mesafelerine, bina cephe hatlarına ve ilgili imar yönetmeliklerine göre uygulama yapılıyor.
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com