Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Tapu cins değişikliği harcı 2018!

Tapuda cins değişikliği işlemi için 2018'de ne kadar harç ödemesi yapılacak? İşte tapu cins değişikliği harcı 2018..


Tapu belgesi üzerinde yapılabilecek işlemler arasında yer alıyor. Tapuda cins değişikliği ise taşınmazın cinsinin yapısız iken yapılı veya yapılı iken yapısız hale; bağ, bahçe, tarla vb. iken arsa veya arazi iken, bağ bahçe vb. duruma dönüştürmek için paftasında ve tapu sicilinde yapılan işlem oluyor.


Bu işlem için Tapu ve Kadastro Müdürlüğüne bir dilekçe, gerekli belgelerle başvurulması ve tapu cins değişikliği harcının ödenmesi gerekiyor. Peki, tapu cins değişikliği harcı 2018 ne kadar?


Tapu cins değişikliği harcı 2018


Yapısız iken yapılı hâle getirme işlemleri


Taşınmazın yüzölçümü;

1- ile 1.000 metrekare arasında olanlardan, 279.50 TL


2- 1.001 ile 3.000 metrekare arasında olanlardan, 395.00 TL


3- 3.001 metrekareden büyük taşınmazlarda, ilave her 1.000 metrekare için hesaplanan toplam bedele eklenecek miktar 38.50 TL


4- Belediye mücavir alan sınırları içinde veya dışında kalan imar parsellerinde hesaplanan hizmet bedeli aynen uygulanır.


5- Belediye mücavir alan sınırları içinde kalan ve henüz imar uygulaması yapılmamış kadastro parsellerinde, imar parseli için hesaplanan hizmet bedelinin 0,50’si tahsil edilir.


6- Belediye mücavir alan sınırları dışında kalan kadastro parsellerinde imar parseli için hesaplanan hizmet bedelinin 0,25’i tahsil edilir.


7- Tarımsal amaçlı binaların (besi damı, kümes ve benzeri) cins değişikliği işleminde tahsil edilecek tavan hizmet bedeli 1,098.50 TL


8- Aynı yapı üzerinde kat ilavesi suretiyle yapılacak cins değişikliği işleminde maktu olarak 155.00 TL


9- Birden fazla yapı varsa her yapının kat ilavesi için maktu olarak 72.00 TL


10- Yaygın kat mülkiyetinin uygulandığı parsellerde binaların bir kısmı için cins değişikliği talep edilmesi hâlinde sadece cins değişikliği talebinde bulunulan binaların arsa payına göre hesap edilen bedel tahsil edilir.


11- Parsel üzerinde birden fazla bina varsa, fazla olan her yapı için ilave tahsil edilecek hizmet bedeli 72.00 TL


12- Yaygın kat mülkiyeti uygulanmadığı hâllerde aynı parsel üzerinden değişik zamanlarda ilave yapılan binaların cins değişikliği işlemlerinde, yeni yapılan her bir bina için 2.2.1.10 sırasında belirlenen hizmet bedelinin iki katı ilave hizmet bedeli tahsil edilir.


13- Yapılı iken yapısız hâle gelme işlemlerinde her parsel için maktu olarak 72.00 TLTapu cins değişikliği için gereki belgeler


- Cins değişikliği istenen gayrimenkulün tapu senedi,  


- Gayrimenkulün maliki veya temsilcisinin fotoğraflı nüfus cüzdanı,  


- Yapısız iken yapılı hale gelen gayrimenkulün cins değişikliği işleminde yapı kullanma izin belgesi veya işlemin yapılmasında sakınca olmadığına dair Belediye/Valilik yazısı.  


- Gayrimenkulün sahibinin veya hissedarlarının  bir adet vesikalık fotoğrafı.  
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com