Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Tapu döner sermaye ücretleri 2017!

2017 yılında uygulanacak tapu döner sermaye bedelleri belli oldu. 2017 yılı tarifesine göre tapu döner sermaye hizmet bedeli 90,50 TL olarak belirlendi. Bu bedel 2016'da 87,25 TL olarak tahsil edilmişti.


2017 yılında uygulanacak tapu döner sermaye bedelleri belli oldu. 2017 yılı tarifesine göre tapu döner sermaye hizmet bedeli 90,50 TL olarak belirlendi. Bu bedel 2016'da 87,25 TL olarak tahsil edilmişti.


2016'da 11,75 TL olarak tahsil edilen ilave hizmet bedeli ise 2017'de 12,25 TL olarak alınacal.


Döner sermaye hizmet bedeli hesabı

Döner sermaye hizmet bedeli hesabı, yöresel katsayı ile hizmet bedelinin çarpılması ile yapılıyor.


Tek işlemde bir adet bağımsız bölüm satışı yapılıyorsa bir adet döner sermaye hizmet bedeli tahsil ediliyor. Eğer tek işlemde birden fazla bağımsız bölüm satışı yapılıyorsa bağımsız bölüm sayısı adedince döner sermaye hizmet bedeli tahsil edilir.


Tek işlemde bir adet taşınmazın satışı yapılıyor ise bir adet döner sermaye hizmet bedeli tahsil ediliyor. Tek işlemde birden fazla taşınmazın satışı yapılıyor ise ilk taşınmaz için bir adet döner sermaye hizmet bedeline ek olarak, ilave her bir taşınmaz için Yöresel Katsayı X İlave Hizmet Bedeli formülü ile hesaplanan miktar tahsil ediliyor.


Kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesisli bağımsız bölüm sayısı kadar döner sermaye hizmet bedeline ek olarak, diğer vasıftaki taşınmazların her biri için Yöresel Katsayı X İlave Hizmet Bedeli formülü ile hesaplanan miktar tahsil ediliyor.


Tek işlemle bir adet devre mülkün satışı yapılıyor ise bir adet döner sermaye hizmet bedeli tahsil ediliyor.


Tek işlemde birden fazla bağımsız bölümden devre mülk satışı yapılıyor ise döner sermaye hizmet bedeline ek olarak, ilave her bir bağımsız bölümden yapılan devre mülk satışı için bağımsız bölüm sayısı kadar Yöresel Katsayı X İlave Hizmet Bedeli formülü ile hesaplanan miktar tahsil ediliyor.


2644 sayılı Tapu Kanununun 35 inci maddesine göre yapılan mülkiyeti devir borcu doğuran işlemlerde hizmet bedeli, işlem sırasında ve işlem için belirlenen döner sermaye bedeline ilave maktu olarak tapu müdürlüğünce tahsil edilir. 422,50 TL


İpotek tesisinde döner sermaye

İpotek tesisi işleminden bir adet döner sermaye hizmet bedeli tahsil edilir.


Birden fazla taşınmazın ipotek tesisi işleminde; ilk taşınmaz için bir adet döner sermaye hizmet bedeline ek olarak, ilave her bir taşınmaz için Yöresel Katsayı X İlave Hizmet Bedeli formülü ile hesaplanan miktar tahsil ediliyor.Satış ve İpotek Tesisi İşlemi

Tek işlemde hem taşınmazın satışı hem de ipotek tesisi yapıldığında iki adet döner sermaye hizmet bedeli tahsil ediliyor.


Tek işlemle birden fazla yapılan satış ve ipotek tesisi işleminde; satış işlemi için belirlenen döner sermaye hizmet bedeline ek olarak ipotek tesisi işlemleri için ipotek tesisi işlemlerinde belirlenen döner sermaye hizmet bedeli tahsil ediliyor.


Taksim, mal değişim sözleşmesi, bağış ve ölünceye kadar bakma sözleşmesi işlemlerinde ilk taşınmaz için bir adet döner sermaye hizmet bedeline ek olarak ilave her bir taşınmaz için Yöresel Katsayı X İlave Hizmet Bedeli formülü ile hesaplanan miktar tahsil ediliyor.


Kat irtifakı tesisi, doğrudan kat mülkiyeti tesisi ve ferdileşme işlemlerinde ilk bağımsız bölüm için bir adet döner sermaye hizmet bedeline ek olarak ilave her bir bağımsız bölüm için Yöresel Katsayı X İlave Hizmet Bedeli formülü ile hesaplanan miktar tahsil ediliyor.


Suret olarak verilen tapu senedi ve ipotek belgesi için yöresel katsayıya bakılmaksızın belge başına maktu olarak 30,00 TL


Tapu maliki ve kütükte kayıtlı hak sahipleri hariç olmak üzere 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 1020 nci maddesi gereğince “ilgisini inanılır kılan” kişilere verilen bilgi ve belge karşılığı taşınmaz başına maktu olarak 18,25 TL


Müdürlük yetki alanı dışında yapılacak tapu işlemlerinde, işlem için belirlenen döner sermaye hizmet bedelinin iki katı; yurt dışından tapu işlemi yapılması hâlinde işlem için belirlenen döner sermaye hizmet bedelinin dört katı tahsil edilir.


Mahkeme kararlarının (kadastro mahkemesi kararları hariç) infazında kadastro müdürlükleri tarafından tescil bildirimi düzenlenecek ise maktu olarak (Buişlem için tapu müdürlüğünce ayrıca döner sermaye hizmet bedeli hesaplanmayacaktır.) 188,50 TL

Hak sahibinin talebi üzerine kimlik bilgilerinin güncellenmesi için zeminde inceleme yapılması (yöresel katsayılar uygulanarak) 135,25 TL
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com