Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Tapu harcı cezasına itiraz!

Kimi zaman tapu devri yapan taraflar bilerek ya da bilmeyerek daha düşük harç ödeyebiliyor. Eksik ödenen harca Maliye ceza kesiyor. Peki, tapu harcı cezasına itiraz edilir mi?


Tapu harcı cezasına itiraz!


Tapu dairesinde yapılan taşınmaz mal devir işlemleri için belli oranlarda harç ödemesi yapılıyor. Bu harç, satış bedeli üzerinden hesaplanarak alıcı ve satıcı tarafından ayrı ayrı ödeniyor.


Ancak kimi zaman taraflar bilerek ya da bilmeyerek daha düşük harç ödeyebiliyor. Satış bedelinin olduğundan daha düşük bir bedelde gösterilmesi durumunda harç da eksik ödenmiş oluyor.


Tapu harcı cezası zaman aşımı süresi beş yıl olup; Satış bedelini tapuda eksik gösterenler beş yıl içerisinde her an Maliye'nin ihtarını alabiliyor. 


Tapuda yapılan işlemden sonra, emlak vergisi değerinden daha düşük bir bedel üzerinden harç ödendiğinin veya beyan edilen devir ve iktisap bedelinin gerçek durumu yansıtmadığının tespit edilmesi halinde, aradaki fark üzerinden hesaplanan harç ikmalen veya re'sen tarh edilerek hem gayrimenkulü devreden hem de devir alandan tahsil edilir. 


Ayrıca, bu suretle tarh edilecek tapu harcı için, devreden ve devralan için ayrı ayrı harcın yüzde 25’i oranında vergi ziyaı cezası kesiliyor.


Tapu harcı cezasına itiraz

Tapu harcına, tapu müdürlüğünde yapılan bir hatadan dolayı ceza gelmesi halinde tapu müdürlüğüne itirazda bulunulabiliyor. Ancak alıcı veya satıcının eksik beyanından dolayı gelen tapu harcı cezasına itiraz edilemiyor. 

Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com