Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Tapu harcını az ödemek için yapılanlar yasal mı?

Gayrimenkullerin alım satım işlemleri, 492 Sayılı Harçlar Kanunu’na bağlı (4) sayılı tarifede yer alan tapu işlemleri arasında olması nedeni ile tapu harcına tabi tutuluyor.


Gayrimenkullerin alım satım işlemleri, 492 Sayılı Harçlar Kanunu’na bağlı (4) sayılı tarifede yer alan tapu işlemleri arasında olması nedeni ile tapu harcına tabi tutuluyor.


Harç, işlemlerin nevi ve mahiyetine göre, değer esası üzerinden nispi veya maktu olarak alınıyor. Bu harcı hem alıcının hem de satıcının ayrı ayrı ödemesi gerekiyor.


Gayrimenkul devir ve iktisaplarında tapu harcı, emlak vergisi değerinden az olmamak üzere, beyan edilen devir ve iktisap bedeli üzerinden binde 20 oranında hesaplanıyor. Ancak kimi zaman taraflar tapu harcını eksik beyan edebiliyor.


Peki, tapu harcını az ödemek için yapılanlar yasal mı? Tapu harcını az ödemek için yapılanların cezası nedir?


Tapuda yapılan işlemden sonra, emlak vergisi değerinden daha düşük bir bedel üzerinden harç ödendiğinin veya beyan edilen devir ve iktisap bedelinin gerçek durumu yansıtmadığının (bir diğer ifadeyle harcın gerçek devir bedelinden daha düşük bir bedel üzerinden ödendiğinin) tespit edilmesi halinde, aradaki fark üzerinden hesaplanan harç ikmalen veya re'sen tarh edilerek hem gayrimenkulü devreden hem de devir alandan tahsil edilir. 


Ayrıca, bu suretle tarh edilecek tapu harcı için, devreden ve devralan için ayrı ayrı harcın yüzde 25’i oranında vergi ziyaı cezası kesilir.


Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com