Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Tapu harcının eksik beyan edilmesi cezası!

Gayrimenkullerin alım satım işlemleri için alıcı ve satıcı harç ödemekle mükellef oluyor. Peki, tapu harcının eksik beyan edilmesi cezası nedir?


Gayrimenkullerin alım satım işlemleri, ilgili tapu dairesinde yapılıyor. Bu işlem için önceden randevu alınmış olması gerekli.


Yapılan devir işlemlerinin tamamlanması için hizmet bedeli olarak her iki taraf da tapu harcı ödemek ile mükellef oluyor. Bu bedeli, alıcı ve satıcılar ayrı ayrı ödüyor. 


Tapu harcı işlemlerin nevi ve mahiyetine göre, değer esası üzerinden nispi veya maktu olarak alınıyor. Tapu harcı satış bedeli üzerinden binde 20 oranında ödeniyor. 


Ancak kimi alıcı veya satıcılar daha az harç ödemek için satış bedelini de düşük beyan edebiliyor. Bu şekilde eksik ödenen tapu harcının tespit edilmesi halinde  ceza kesiliyor. Peki, tapu harcının eksik beyan edilmesi cezası nedir?


Tapu harcının eksik beyan edilmesi cezası


Tapuda yapılan işlemden sonra, emlak vergisi değerinden daha düşük bir bedel üzerinden harç ödendiğinin veya beyan edilen devir ve iktisap bedelinin gerçek durumu yansıtmadığının tespit edilmesi halinde, aradaki fark üzerinden hesaplanan harç ikmalen veya re'sen tarh edilerek hem gayrimenkulü devreden hem de devir alandan tahsil edilir. 


Ayrıca, bu suretle tarh edilecek tapu harcı için, devreden ve devralan için ayrı ayrı harcın yüzde 25’i oranında vergi ziyaı cezası kesiliyor.


Tapu harcı cezası zaman aşımı süresi beş yıl olup; Satış bedelini tapuda eksik gösterenlere beş yıl içerisinde her an Maliye tapu harcı cezasının ödenmesi için ihtar gönderebilir.Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com