Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Tapu ifraz harcı oranı 2018!

Tapu ifraz işlemlerinin tamamlanabilmesi için belli oranlarda tapu ifraz harcının ödenmesi gerekiyor. Peki, tapu ifraz harcı oranı 2018 ne kadar?


Tapuların ayrılması işlemi olan ifraz, tapu müdürlüğüne gerekli belgelerle başvurulması ve ifraz harcının ödenmesi halinde gerçekleşiyor.


Tapu ifrazı, tek bir parsel halinde tapuya kayıtlı olan gayrimenkullerin, birden fazla parsel şeklinde ayrılması için yapılıyor.  


Tapu ifrazı için gerekenler


1- Ayırma için serbest mühendislerce düzenlenmiş ve uygunluğu kadastro müdürlüğünce kontrol edilerek onaylanmış ve bir üst yazıya bağlanmış üç takım dosya içinde değişiklik beyannamesi, kontrol raporu ve eki belgeler, 


2- Ayrılması istenen taşınmaz malın sahibine ait veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi, 


3- İstendiği takdirde tapu senetlerine yapıştırılmak üzere  taşınmaz mal sahibinin son altı ay içinde çekilmiş 6 x 4 cm büyüklüğünde vesikalık fotoğrafı, 


4- Taşınmazın bulunduğu yere göre Belediye Encümeni veya İl İdare Kurulunun olumlu kararı. 


5- İfraz işleminin yapıldığı gayrimenkulün niteliği eğer bina ise deprem sigortası DASK'ın da olması talep ediliyor.


Tapu ifraz harcı oranı 2018


1- İfraz veya taksim veya birleştirme işlemlerinde kayıtlı değerler üzerinden; binde 11,38


2- İmar parselasyon planları uygulama sonucu şuyulanan parsellerin pay sahipleri arasında rızaen veya hükmen taksiminde kayıtlı değer üzerinden; binde 11,38


3- Yukarıdaki fıkralar dışında kalan ve müşterek mülkiyete konu olanların rızaen veya hükmen pay sahipleri arasında, aynen veya ifrazen taksiminde kayıtlı değer üzerinden; Binde 4,55 
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com