Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Tapu iptali ve tescil davası dilekçesi örneği!

Tapu tescilinde bulunan yanlışlıkların düzeltilmesi için bir dilekçe ile tapu iptali ve tescil davası açılabiliyor. İşte tapu iptali ve tescil davası dilekçesi örneği 2016..


Tapu iptali ve tescil davası dilekçesi örneği!


Tapu tescilinde bulunan yanlışlıkların düzeltilmesi için tapu iptali ve tescil davası açılabiliyor.


Ortada haklı bir sebep olmaksızın yapılan; Bir tescil veya tescilin tadili veya terkini ile bir ayni haklan zedelenmiş olması halinde bu dava açılıyor.


Tapu iptali ve tescil davası, bir dilekçe ile Asliye Hukuk Mahkemesinde açılıyor. Tapu iptali ve tescil davası dilekçesi örneği şu şekilde sıralanıyor:


Tapu iptali ve tescil davası dilekçesi örneği


............. HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE


DAVACI     :


VEKİLİ     :


DAVALI     :


KONU         : Tapu iptali ve taşınmazın paylar oranında tescili isteminden ibarettir.


DAVA DEĞERİ    : … TLAÇIKLAMALAR    :

1- … tarihinde …ada … pafta … parsel sayılı tapu ile Müvekkilin miras bırakan annesi söz konusu taşınmazın satışını ölümünden önce mal kaçırmak amacıyla müvekkilin kardeşi olan davalıya yapmıştır. Müvekkil bu durumdan annesinin vefatı ile yeni haberdar olmuştur.


2- İşbu taşınmazın rayiç bedeli … TL olmasına rağmen Müvekkilin miras bırakan annesi  oldukça düşük bir  bedelle mal kaçırma amacıyla taşınmazı müvekkilin kardeşi üzerine satış yapmıştır. Bu satış mal kaçırma amacıyla muvazaalı olarak yapılmıştır. Davalı adına tesis edilen tapunun iptali için sayın Mahkemeye başvuru zorunluluğu doğmuştur.


HUKUKİ NEDENLER        : Medeni Kanun,  Borçlar Kanunu ve diğer yasal nedenler.


HUKUKİ DELİLLER          : Tapu kayıtları, keşif, bilirkişi raporu, tanık beyanları ve diğer yasal deliller.


SONUÇ VE İSTEM             : Açıklanan nedenlerle, kötü niyetli davalının gayrı menkulü üçüncü kişilere satmasının önlenmesi için de yukarıda ada pafta ve parseli belirtilen gayrımenkulün satışının önlenmesi bakımından tedbir konulmasını, davalı üzerine kayıtlı mezkur taşınmazın tapu kaydının iptaline ve miras payları oranında tapuya tesciline karar verilmesini, yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesini talep ederiz. .../…/…Davacı Vekili


Av.
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com

Önerilen Bağlantılar : Anneler günü konut kampanyaları