Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Tapu Kadastro Döner Sermaye İşletmesi Yönetmelik değişikliği 2018!

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi...


Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.


Yönetmelikte yapılan düzenlemeye göre, genel bütçedeki ödenek yetersizliği nedeniyle Genel Müdürlük merkez teşkilatındaki harcama birimlerince ihtiyaç duyulup Döner Sermaye İşletmesi bütçesinden karşılanması Yönetim Kurulu Kararı ile uygun görülen giderlere ilişkin harcama yetkilisi ilgili harcama biriminin en üst yöneticisi olacak.


YÖNETMELİK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü)’ndan:


TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK


MADDE 1 – 28/1/2012 tarihli ve 28187 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin 17 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 


“(2) Genel bütçedeki ödenek yetersizliği nedeniyle Genel Müdürlük merkez teşkilatındaki harcama birimlerince ihtiyaç duyulup Döner Sermaye İşletmesi bütçesinden karşılanması Yönetim Kurulu Kararı ile uygun görülen giderlere ilişkin harcama yetkilisi ilgili harcama biriminin en üst yöneticisidir.”