Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Tapu takas sözleşmesi örneği!

Taşınmaz mal sahipleri, tapularını takas edebiliyor. Bunun için taraflar aralarında sözleşme imzalayabiliyor. İşte tapu takas sözleşmesi örneği..


 Tapu takas sözleşmesi örneği!


Taşınmaz mal sahipleri, tapularını takas edebiliyor. Bu işlem tapu dairesine yapılacak müracaatın ardından gerekli belgelerin teslim edilmesi ve harcın ödenmesi ile mümkün oluyor.


Bu işlem için öncelikle taraflar tapu trampa sözleşmesi imzalayabiliyor. İki tarafa borç yükleyen sözleşme olan tapu trampa sözleşmesinde iki tarafın da asli edim yükümlülüğü bulunuyor. 


Bu borçlar ise her iki taraf için de para harici taşınır ya da taşınmaz mal oluyor. Sözleşmede her iki taraf da hem alıcı hem satıcı durumunda oluyor. 


Taraflardan birinin diğerine ayrıca bir miktar para ödemesi de kararlaştırılabilinir. Ancak paranın para ile veya malın hizmet ile değiştirilmesi trampa sözleşmesi olmuyor. Tapu takas sözleşmesi örneği şu şekilde sıralanıyor:


TAPU TAKAS SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ


Madde 1-


TARAFLAR :


Bir tarafta ………………………………………… adresinde ikamet eden ……. …………. ile, diğer tarafta ………………………………………… adresinde ikamet eden ………… ………………. arasında aşağıdaki koşullarla bir trampa sözleşmesi akdolunmuştur.


Madde 2-

KONU :


İş bu sözleşmenin konusu, mülkiyeti …… ……………’ya ait olan ………… ile mülkiyeti …….. ………… ‘ye ait olan …………………..’nın birbiriyle değiş tokuş, trampa edilmesidir.


Madde 3-

TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ :


../../…. tarihinde ………………..’...’ya, ...’da …………………………’i  .... ’ye teslim edeceklerdir. Taraflar trampaya konu olan …………………………. ve …………………………’nin sağlam olduğunu karşılıklı olarak taahhüt etmişlerdir.


Madde 4-

YETKİLİ MAHKEME :


İşbu sözleşmeden doğması muhtemel uyuşmazlıklar için ……………………. Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.


İşbu sözleşme, ../../2016 tarihinde …………………’da iki nüsha olarak imzalanmış ve taraflar birer nüsha almışlardır.Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com