Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Tapu tevhit harçları 2019

İki tapunun birleştirilebilmesi için tapuda ne kadar harç ödemesi yapılıyor? 2019'da tapu tevhit harcı ne kadar oldu? Gerekli belgeler nelerdir?


Tevhit işlemi ile tapu sicilinde ayrı kayıtlı ve birbirine bitişik birden fazla taşınmaz mal tek bir parsel haline getiriliyor.


Birbirinden bağımsız iki tapunun tevhit işlemi ile birleştirilebilmesi için gerekli belgelerin temin edilerek tapu müdürlüğüne müracaat ediliyor. İşlemin tamamlanması için ise tapu tevhit harcının ödenmesi gerekiyor. 


Peki, 2019'da tapuda yapılacak tevhit işlemi için ne kadar harç ödenir? Gerekli belgeler nelerdir?

 
Tapu tevhit harçları 2019


1- Tevhit işlemlerinde kayıtlı değerler üzerinden; binde 11,38,


2- İmar parselasyon planları uygulama sonucu şuyulanan parsellerin pay sahipleri arasında rızaen veya hükmen taksiminde kayıtlı değer üzerinden; binde 11,38,


3- Yukarıdaki fıkralar dışında kalan ve müşterek mülkiyete konu olanların rızaen veya hükmen pay sahipleri arasında, aynen veya ifrazen taksiminde kayıtlı değer üzerinden; binde 4,55.


Gerekli belgeler


Tevhid işlemi için rehin (ipotek, haciz) gibi tasarrufu kısıtlayan engeller olmaması gerekiyor. Tevhid işlemi için bazı evrakların da temin edilmesi gerekiyor.Bu evraklar:


1- Taşınmazın bulunduğu yere göre belediye encümeni veya il idare kurulu kararı,


2- Kadastro müdürlüğünce üst yazıya bağlanmış üç takım birleştirme dosyası, 

 

3- Birleştirme isteminde bulunanın veya temsilcisinin fotoğraflı nüfus hüviyet cüzdanı veya pasaportu ile temsil belgesi,


4- Tescil bildirimi ve kontrol raporu,


5- Taşınmaz mallardan en az birinin cinsi bina ise deprem sigortası aranıyor.