Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Tapuda eksik beyan cezası!

Gayrimenkul alım satım işlemlerinin gerçekleşebilmesi için tarafların tapu harcı ödemesi gerekiyor. Bu harcı hem alıcı hem de satıcı ayrı ayrı ödemekle mükellef oluyor. Peki, tapuda eksik beyan cezası nedir?


Gayrimenkul alım satım işlemlerinin gerçekleşebilmesi için tarafların tapu harcı ödemesi gerekiyor. Bu arcı hem alıcı hem de satıcı ayrı ayrı ödemekle mükellef oluyor.


Gayrimenkul devir ve iktisaplarında tapu harcı, emlak vergisi değerinden az olmamak üzere, beyan edilen gerçek devir ve iktisap bedeli üzerinden devir eden ve devir alan için ayrı ayrı binde 20 oranında hesaplanır ve ödeniyor.


Kimi zaman taraflar satış bedelini eksik beyan ederek harcı da olduğundan az ödüyor. Peki, bu durumun tespit edilmesi halinde ne kadar ceza kesilir? Tapuda eksik beyan cezası ne kadar?


Tapuda eksik beyan cezası ne kadar?

Tapuda yapılan işlemden sonra, emlak vergisi değerinden daha düşük bir bedel üzerinden harç ödendiğinin veya beyan edilen devir ve iktisap bedelinin gerçek durumu yansıtmadığının (bir diğer ifadeyle harcın gerçek devir bedelinden daha düşük bir bedel üzerinden ödendiğinin) tespit edilmesi halinde, aradaki fark üzerinden hesaplanan harç ikmalen veya re'sen tarh edilerek hem gayrimenkulü devreden hem de devir alandan tahsil edilir. 


Ayrıca, bu suretle tarh edilecek tapu harcı için, devreden ve devralan için ayrı ayrı harcın yüzde 25’i oranında vergi ziyaı cezası kesilir.


Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com