Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Tapuda hibe şartları!

Taşınmaz malların tapusunun bir kimseden bir başka kimseye devredilmesi işlemi bedel almaksızın da gerçekleşebiliyor. Peki, tapuda hibe şartları nelerdir?


Tapuda hibe şartları!


Taşınmaz malların tapusunun bir kimseden bir başka kimseye devredilmesi işlemi bedel almaksızın da gerçekleşebiliyor. Yapılacak bedelsiz devir işleminde mal sahibi bu işlemi şartlı bir şekilde gerçekleştirebiliyor. 


Bir diğer ifade ile bağışı yapan kimse, bağışı kabul eden kimseye bir takım mükellefiyetler yükleyebilir. 


Bağış işlemi için taşınmaz malın bağlı olduğu tapu müdürlüğünden randevu alınır. Randevu günü ve saatinde gerekli belgelerin temin edilerek; harcın ödenmesi ile tapu devredilir.


Tapuda hibesi için gerekli evraklar;

1. Bağışlanacak taşınmaz mala ait tapu senedi

2. Bağışlayan ve bağışı kabul edenlerin fotoğraflı nüfus cüzdanları,

3. Bağışlayanın bir, bağışı kabul edenin iki adet, son altı ay içinde çekilmiş fotoğrafları.

4. Akitte taraflardan biri veya ikisi vekil, vasi, kayyım ve kanuni temsilci ile temsil edilecek ise, ayrıca temsile ilişkin belge.

5.Söz konusu taşınmaz mala ait, ilgili Belediyeden Emlak beyan değerini gösteren belge.


Tapuda hibe masrafı;

Gayrimenkullerin ve mülkiyetten gayri ayni hakların bağışlanmasında, kanuni mirasçılar dışında intifa hakkından, kuru mülkiyet sahibi lehine ivazsız feragat edilmesinde ve süreli intifa haklarında süre dolarak intifa hakkının sona ermesinde kayıtlı değer üzerinden binde 68,31 oranındaki harç ödemesinin yapılması gerekiyor


Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com