Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Taşınmaz Değerleme Dairesi Başkanlığı kuruluyor!

Yeni Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, taşınmazların toplu değerleme yöntemleriyle değerini belirleyerek değer bilgi merkezini kuracak ve değer haritaları üretecek...


Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı Yeni Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 29 ve 30 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde, Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi değişti.


Taşınmazların değeri belirlenecek

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün kuruluş, yetki ve sorumluluklarına ilişkin maddeye “toplu değerleme faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek” ibaresi eklendi. Buna göre, taşınmazların toplu değerleme yöntemleriyle değerini belirleme, değer bilgi merkezini kurma, yönetme ve değer haritalarının üretilmesi ile güncel tutulmasını sağlama görevi verildi.


Kurumun merkez teşkilatında “Taşınmaz Değerleme Dairesi Başkanlığı” kurulmasına karar verildi. Ayrıca, kurum bünyesinde yurt dışı teşkilatı oluşturulmasına ilişkin düzenlemeler yapıldı.


Yurt dışında tapu ve kadastro temsilcilikleri açılacak

Bazı ülkelerde açılacak olan tapu ve kadastro temsilcilikleriyle yurt dışındaki Türk vatandaşları ile yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye’de bulunan taşınmazlara ilişkin tapu ve kadastro işlemlerini bulundukları ülkelerden yapabilmelerine imkan sağlanacak. 


Tapu sicili ve kadastro işlemlerinin yurt dışında yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılıp yönetmelikle belirlenecek.


Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü görev ve yetkileri kapsamında yurt dışında faaliyet yapmak için Cumhurbaşkanı kararı doğrultusunda şirket kurabilecek, yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle ortaklık yapabilecek.