Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

TCDD Malatya Battalgazi'deki 5 gayrimenkulünü satıyor!

TCDD, Malatya Battalgazi'de bulunun 5 gayrimenkulünü satışa sunuyor. Gayrimenkuller için ihale 27 Nisan'da düzenlenecek..


TC Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğü, Mülkiyeti TCDD Genel Müdürlüğüne ait Malatya Yeşilyurt'ta bulunan 5 gayrimenkulü satışa sunuyor. İhale 27 Nisan'da yapılacak.


MÜLKİYETİ TCDD GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AİT MALATYA 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MINTIKASI SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN 5 ADET TAŞINMAZ İHALE YÖNTEMİYLE SATILACAKTIR


Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğünden:


1 - Mülkiyeti TCDD Genel Müdürlüğüne ait;

a) Malatya İli, Yeşilyurt İlçesi, İnönü Mahallesi, 1020,18 m² miktarlı 3792 Ada, 3 No.lu Parselde kayıtlı, 13268/17003 hisse oranı tutarı olan, 796,08 m² taşınmazın satışı (İşgalden Kullanılmakta)

b) Malatya İli, Battalgazi İlçesi, Dabakhane Mahallesi, 323,00 m² miktarlı 89 Ada, 66 No.lu Parselde kayıtlı, 127/323 hisse oranı tutarı olan, 127,00 m² taşınmazın satışı (İşgalden Kullanılmakta)

c) Malatya İli, Battalgazi İlçesi, Dabakhane Mahallesi, 380,00 m² miktarlı 89 Ada, 67 No.lu Parselde, kayıtlı 126/380 hisse oranı tutarı olan, 126,00 m2 taşınmazın satışı (İşgalden Kullanılmakta)

ç) Malatya İli, Battalgazi İlçesi, Hidayet Mahallesi, 388,11 m² miktarlı 1701 Ada, 51 No.lu Parselde kayıtlı 1198/38811 hisse oranı tutarı olan, 11,98 m2 taşınmazın satışı (İşgalden Kullanılmakta)

d) Malatya İli, Battalgazi İlçesi, Hidayet Mahallesi, 425,01 m² miktarlı 1701 Ada, 52 No.lu Parselde kayıtlı 3246/42501 hisse oranı tutarı olan 32,46 m2 taşınmazın satışı (İşgalden Kullanılmakta)


2 - Parsellerin İhale Günleri

- (a, b, c, ç ve d) harflerde belirtilen parsellerin ihalesi 27/04/2017 PERŞEMBE günü saat 10.00 dan itibaren yapılacaktır,

Satış İhalesi TCDD Malatya 5. Bölge Müdürlüğü Binasının 1 katında bulunan Toplantı Salonunda kapalı zarfla teklif almak ve “Pazarlık Usulü” ile görüşmeler yapmak suretiyle yapılacaktır. İhale Komisyonu’nca gerek görülmesi halinde, İhale Pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir.

3 - Yukarıdaki İhale Konusu Parsellerin Geçici Teminat Miktarı;

TCDD Malatya Battalgazi


4 - Teklifler, Teknik Şartnamede belirtilen Gün ve Saate Kadar TCDD 5. Bölge Müdürlüğü Emlak Servis Müdürlüğü Emlak Bürosuna (Özalper Mahallesi İstasyon Caddesi No: 2 Yeşilyurt/MALATYA) Bizzat elden teslim edilecektir. Teknik Şartnamede Belirlenen gün ve Saatten sonra ve posta ile gönderilen teklifler değerlendirilmeyecektir.

5 - TCDD Genel Müdürlüğü İhale işlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde yürütmektedir. Özelleştirme işlemleri 2886 sayılı İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayıp, TCDD İhaleyi yapıp yapmamakta dilediğine yapmakta, teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir.

6 - İhale dokümanları, TCDD 5. Bölge Müdürlüğü Muhasebe ve Finansman Servis Müdürlüğü (Özalper Mah. İstasyon Cad. No: 2 Yeşilyurt/MALATYA) veznesine veya Vakıflar Bankası Malatya Merkez Şubesindeki TR78 0001 5001 5800 7296 8130 62 No.lu IBAN numaralı hesabına her parsel için (Doküman bedeli 250,00.-TL) Teknik Şartnamede Belirtilen ihale doküman bedelleri hangi parsele ait olduğu (……. İli, …….. İlçesi ………. Mahallesi …. Ada, …. Parsele ait Doküman Bedeli) belirtilmek suretiyle yatırılarak üstünde teklif sahibinin Adı veya Unvanının da açıkça belirtildiği dekont karşılığında, TCDD 5. Bölge Emlak Servis Müdürlüğü Emlak Bürosundan temin edilebilir.