Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Tek ev haczedilir mi?

Alacaklılar, kendisine olan borcun ödenmemesi halinde İcra Müdürlüğüne müracaat ederek haciz işlemini başlatabiliyor. Peki, borçlunun tek bir evi varsa ne olur? Tek ev haczedilir mi?


Tek ev haczedilir mi?


Alacaklılar, kendisine olan borcun ödenmemesi halinde İcra Müdürlüğüne müracaat ederek haciz işlemini başlatabiliyor. Yapılan haciz talebi sonrasında bu işlem taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde uygulanıyor. 


Borçlunun bazı mallarına el konabilirken, bazı malları ise haczedilemiyor. Peki, borçlunun tek bir evi varsa ne olur? Tek ev haczedilir mi?


İcra ve İflas Kanunu gereğince; Borçlunun tek ve haline münasip evi haczedilemeyecek mallar arasında yer alıyor. Ancak bu evin değerinin fazla olması halinde tek ev de olsa, satışı gündeme gelebiliyor.


……...... İCRA HUKUK MAHKEMESİ'NE


DAVACI- BORÇLU:.......

VEKİLİ :.......

DAVALI ALACAKLI:.......

KONU  : Meskeniyet Nedeniyle Haczin Kaldırılması Talebimizdir.


AÇIKLAMALAR :

1- Karşı taraf, müvekkilimiz aleyhine .......nün ....... E. sayılı dosyası ile icra takibi 

yapmıştır.


2- Müvekkilimiz takibe itiraz etmemiş ve takip kesinleşmiştir.


3- Alacaklı karşı taraf müvekkilimizin oturmakta olduğu tek katlı ahşap evinin tapu 

kaydına ../../..... tarihinde haciz koydurmuştur. Müvekkilimize icra müdürlüğü tarafından 103 Örnek ile meskeninin haczedildiği bildirilmiştir.


4- Müvekkilimizin mesken olarak kullandığı eve alacaklı tarafından konulmuş 

bulunan haczin kaldırılmasını istemekteyiz.


5- İİK. Madde gereğince borçlu meskeni üzerindeki haczin kaldırılmasını 

isteyebileceğinden mahkemenize başvurmak zorunluluğu doğmuştur.


YASAL NEDENLER : İİK. 82/12 ve İlgili yasa maddeleri


KANITLAR : Tapu Kaydı, Keşif, İcra Dosyası, her türlü kanıt.


İSTEM SONUCU : Açıklanan nedenlerle müvekkilimizin taşınmazı üzerine konulan haczin, mahcuzu müvekkilimizin mesken olarak kullanması nedeni ile kaldırılmasına, yargılama giderlerinin vekalet ücretinin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini vekaleten talep ederim. Saygılarımla. 


../../...


Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com