Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Tevhid nedir? - Tevhit nedir? - Birleştirme nedir?

Tevhid, Tapu Müdürlükleri tarafından kaydı tutulan tapu kütüklerinin üzerindeki birden çok gayrimenkulün tek bir parsel haline dönüştürülmesi işlemidir.


Şöyle de tanımlanabilir: 

Tapu sicilinde ayrı ayrı kayıtlı birbirine bitişik birden fazla taşınmaz malın tek bir tapuya bağlanarak, tek bir parsel halini almasıdır.


Tevhid ile Birleştirme aynı anlamda kullanılır.
**********
Kelimenin aslı TEVHİD şeklinde olmasına rağmen TEVHİT yazıldığı da olmaktadır.
**********

Tevhit işlemi nasıl yapılır?Tevhit, aynı kişiye ait birden fazla taşınmaz mal için yapılabileceği gibi, farklı kimselere ait taşınmaz mallar için de yapılabilir. Tevhit işlemi kapsamında birleştirilecek taşınmaz malların üzerinde, rehin ve irtifak hakları gibi kaydedilmemiş haklar ile taşınmaz mal mükellefiyeti gibi şerhler varsa, bütün hak sahiplerinin ve rehin alacaklarının muvafakatları ile alınması gerekiyor.

Tapuda tevhit işlemi için gereken belgeler şunlardır:* Taşınmazın bulunduğu yere göre belediye encümeni veya il idare kurulu kararı,
* Kadastro müdürlüğünce üst yazıya bağlanmış üç takım birleştirme dosyası, tescil bildirimi ve kontrol raporu,
* Birleştirme isteminde bulunanın veya temsilcisinin fotoğraflı nüfus hüviyet cüzdanı veya pasaportu ile temsil belgesi.
* Taşınmaz mallardan en az birinin cinsi bina ise deprem sigortası aranır.


Tevhid işleminin bedeli nedir?Birleştirme işlemlerinde kayıtlı değerler üzerinden, ayrı ayrı binde 9.9 oranında harç tahsil ediliyor.