Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

TOKİ Beşiktaş'ta konut projesi yapacak!

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na ait Beşiktaş'taki askeri alanda konut yapılmasına yönelik imar planı değişikliği askıya çıkarıldı...


Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na ait (TOKİ), Beşiktaş Barbaros Bulvarı'ndaki Jandarma Dikimevi'nin bulunduğu yaklaşık 30 dönümlük askeri alanın imar çalışmaları tamamlandı.


İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Mecidiye Mah. 637 Ada 3-5-55-56- 57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68 Parseller İle Arasında Kalan Tescil Harici Alana Ait 1/5000 ölçekli NİP Değişikliği ve 1/1000 ölçekli UİP Değişikliği bugün askıya çıktı.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 03 Eylül 2018 tarihli ve E.151273 sayılı yazısı ile; TOKİ ile Jandarma Genel Komutanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında TOKİ adına mülkiyeti devrolan İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Mecidiye Mahallesi 637 Ada 3, 5, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 parseller ve arasında kalan kadastral yola ait ilgili kurum ve kuruluş görüşleri uyarınca hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin incelenerek 1 no.lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 97. maddesi uyarınca 3 Eylül 2018 tarihinde re'sen onaylandığı bildirildi.


Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince bugünden itibaren bir ay süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı.


TOKİ Beşiktaş


Planlama alanı içerisinde mevcutta 12 adet yapı bulunuyor olup, toplam parsel alanı 29 bin 760,50 metrekare, toplam alan büyüklüğü ise 30 bin 772 metrekaredir.


Plan değişikliğine konu alana fonksiyon verilirken, gerek alanda gerçekleştirilmek istenen işlevle, gerek mevcut çevresiyle, gerekse de mer’i imar planlarıyla uyumlu olmasına dikkat edildi. Bu doğrultuda, planlama alanına ve çevresine hizmet edecek olan donatı alanları ile birlikte, bu alanlar ile uyumlu olan konut alanı fonksiyonu uygun bulundu.


Planlamaya konu alan (637 ada, 3-5-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68 parseller ve arasında kalan tescil harici alana ilişkin) Beşiktaş ilçesi, Mecidiye mahallesinde yer almaktadır. Mer’i imar planlarında askeri alan fonksiyonunda kalmaktadır.


Askeri bölgeden devri gerçekleştirilen planlama alanında; kısmen konut alanı, kısmen cami alanı, kısmen park alanı ve kısmen de yol alanı olarak önerildi.


TOKİ Beşiktaş


İmar planı için tıklayın.


Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com
Önerilen Bağlantılar : TOKİ indirim 2016