Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

TOKİ için vekaletname örneği!

TOKİ projelerinden ev almak isteyen kimseler başvurularını vekaletname vererek bir başkası aracılığı ile yapabiliyor. İşte TOKİ için vekaletname örneği..


TOKİ projelerinden ev almak isteyen kimseler başvurularını vekaletname vererek bir başkası aracılığı ile yapabiliyor. Ancak hazırlanan vekaletnamenin şekil şartlarına uygun olması gerekiyor. Aksi durumda geçerli olmayan bir vekaletname ile yapılan başvurular da geçersiz kabul ediliyor.


Vekaletnamede yer alacak esaslar, vekaletnamenin nasıl olması gerektiğine ilişkin hususlar TOKİ Konut Edindirme Rehberi kapsamında açıklanıyor.


Vekaletnamede yer alması gereken noktalar:

TOKİ Başkanlığınca satışa sunulan konutlardan satın almak üzere başvuruda bulunmaya,

konut seçmeye,

gayrimenkul satış sözleşmesi imzalamaya,

satın almış olduğum konutun peşinatını ödemeye ve borçlanmaya,

taksitlerini yatırmaya,

konutu teslim almaya,

Damga Vergisi, KDV, banka komisyonu ve diger masrafları yatırmaya,

konut seçim, konut teslim tutanağı, konut tespit föyünü ve bu husustaki tüm evrakları imzalamaya yetkilidir.


V E K A L E T N A M E


Toplu Konut İdaresi (Toki) ile ilgili birimleri tarafından yapılacak olan Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilindeki bilcümle gayrimenkullerin satışı ile ilgili tarafımdan yatırılması gereken peşinat, her nevi gider, ücret ve vergileri benim adıma yatırmaya, adıma yapılacak olan kur'alara iştirak etmeye, konut seçmeye, gayrimenkul satış sözleşmesini imzalamaya, taksitlerini yatırmaya, konut teslim föyünü ve tutanaklarını imzalamaya, konut seçmeye, kur'a sonucu adıma isabet edecek olan gayrimenkulü teslim almaya, ilgili kurum nezdinde adıma kayıt  ve tescillerini yaptırmaya, hane halkı gelirinin en fazla ... TL almaya, gerekli evrak ve belgeleri ibraz etmeye, imzalamaya, yazışmalarda bulunmaya, gerekli beyan, taahhüt ve muvafakatlerde bulunmaya, imzalamaya, imzalanması gereken evrak, belgeleri ve sözleşmeleri tanzim ve imzalamaya, yapılacak olan ihale-kur'a neticesinde adıma gayrimenkul isabet etmesi durumunda tarafımdan her ne isim adı altına yatırılmış bulunan paraları ilgili yerlerden benim adıma geri almaya, ahzu kabza, sulh ve ibraya bu hususlar ile ilgili olarak yapılması gereken iş ve işlemleri işin başından sonuna kadar tam bir yetki ile yapmaya, yürütmeye, mezun ve yetkili olmak üzere ..... ile ..... oğlu, ..... doğumlu,  ..... T.C. Kimlik Nolu, ..... ..... vekil tayin edildi.                Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.comÖnerilen Bağlantı :


Önerilen Bağlantılar : TOKİ indirim 2016