Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Toplu konut

Kentte artan nüfusun barınma ihtiyacı belirlenerek konutlar üretme işlemidir. Toplu konutun lokomotifi devlet idaresindeki TOKİ ve İstanbul’da Büyükşehir Belediyesi eliyle KİPTAŞ’tır. Toplu konutlar lükse kaçmadan ortalama kalitede yapılır.
Toplu Konut nedir?Önceden planlanan ve belli bir yerleşim bölgesinde devletin vatandaşa yönelik açtığı kredi yardımları ve katkılarıyla oluşturulan yapılar topluluğudur. Kamusal ya da özel şirketler tarafından yapılan toplu konutlar, siteler halinde birçok ailenin barınabileceği şekilde oluşturulur.Türkiye’de toplu konut nasıl olur?Türkiye’de yer alan Toplu Konut İdare Başkanlığı(TOKİ) başta olmak üzere birçok toplu konut projesi gerçekleştiren firma vardır. İlk sırada TOKİ yer alıyor. 


1984 yılında Genel İdare dışında Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı kuruldu ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu ile özerk Toplu Konut Fonu oluşturuldu.


1990 yılında 412 ve 414 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı şeklinde iki ayrı idare olarak örgütlendi ve 1993 yılından itibaren de Toplu Konut Fonu'nun Genel Bütçe kapsamına alınmasıyla İdare kaynaklarının azalması, İdareyi konut üretiminden uzaklaştırıldı. Daha sonra Toplu Konu Fonu, 20 Haziran 2001 tarihinde ve 4684 sayılı Kanunla da tamamen yürürlükten kaldırıldı.TOKİ’ye kimler başkanlık yaptı?1. Vahit Erdem, 


2. Ökkeş Özuygur, 


3. Can Cangır,


4. Oktay Ural, 


5. Yiğit Gülöksüz, 


6. Hamdi Karadaş, 


7. M.Kemal Ünsal,


8. Kamil Uğurlu, 


9. R.Tuna Turagay, 


10. Erdoğan Bayraktar,


11. Ahmet Haluk Karabel (Mart 2011’den beri görevde)Toplu konutTOKİ’nin temel görevleri nedir?a) Devlet garantili ve garantisiz iç ve dış tahviller ile her türlü menkul kıymetler çıkarmak;


b) Yurt içi ve yurt dışından, Toplu Konut İdaresi'nce kullanma alanlarında yararlanmak üzere kredi almaya karar vermek;


c) Konutların finansmanı için bankaların iştirakini sağlayacak tedbirleri almak, bu amaçla gerektiğinde bankalara kredi vermek, bu hükmün uygulanmasına ilişkin usulleri tespit etmek;


d) Konut inşaatı ile ilgili sanayi veya bu alanlarda çalışanları desteklemek;


e) Özellikle kalkınmada öncelikli yörelerde bulunan konut inşaatıyla ilgili şirketlere iştirak etmek;


f) Gerektiğinde her çeşit araştırma, proje ve taahhüt işlemlerinin sözleşmeyle yaptırılmasını temin etmek;


g) Kanunlarla ve diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak;


h) Konut sektörüyle ilgili şirketler kurmak veya kurulmuş şirketlere iştirak etmek;


i) Ferdi ve toplu konut kredisi vermek, köy mimarisinin geliştirilmesine, gecekondu alanlarının dönüşümüne, tarihi doku ve yöresel mimarinin korunup yenilenmesine yönelik projeleri kredilendirmek ve gerektiğinde tüm bu kredilerde faiz sübvansiyonu yapmak;


j) Yurt içi ve yurt dışında doğrudan veya iştirakleri aracılığıyla proje geliştirmek; konut, altyapı ve sosyal donatı uygulamaları yapmak veya yaptırmak;


k) İdareye kaynak sağlanmasını teminen kar amaçlı projelerle uygulamalar yapmak veya yaptırmak;


l) Doğal afet meydana gelen bölgelerde gerek görüldüğü taktirde konut ve sosyal donatıları, altyapıları ile birlikte inşaa etmek, teşvik etmek ve desteklemek.TOKİ’nin konut programlarında neler yer alıyor?TOKİ’nin konut programları başında alt gelir ve yoksul kişilere yönelik konut oluşturmak gelirken uydu kent uygulamalarında bulunup kentsel dönüşüm projelerini yürütmektir. Ayrıca afet konutları oluşturmak, tarım köy uygulamalarında yer almak ve göçmen konutları yapmak  TOKİ’nin görevleri arasında yer alıyor.TOKİ, Kentsel Dönüşüm Projesi’nde kaç konut yaptı?TOKİ’nin tamamlanan 47, devam eden 137 konut projesi ile birlikte toplamda yapmış olduğu konut 258 bine ulaştı. TOKİ dışında hangi firmalar toplu konut hizmeti veriyor?TOKİ dışında toplu konut hizmeti veren firmalar Kiptaş ve Emlak Konut.TOKİ en son hangi konut kampanyasını yaptı?Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), borcunu ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve işyeri alıcılarının beklediği indirim kampanyasını başlatıyor. Kampanyada, borçlarını peşin ödeyeceklere yüzde 20, 3 eşit taksit halinde ödeyeceklere de yüzde 17 indirim uygulanacak. İndirim kampanyası için başvurular 22 Nisan - 17 Mayıs 2013 tarihleri arasında yapılacak. 


TOKİ, konut ve işyeri alıcılarından gelen yoğun talep üzerine 2013 yılı için indirim kampanyası düzenledi. İdare indirim kampanyasında, hak sahiplerine peşin ve 3 ay vadeli olmak üzere iki ödeme alternatifi sağladı. Buna göre, borç bakiyesini peşin olarak kapatanlar yüzde 20, 3 ay vadeli eşit taksitler halinde kapatanlar ise yüzde 17 indirimden yararlanacak. Kampanya kapsamında, indirimden faydalanmak isteyenler, konut kredisi de kullanabilecek. 


İndirimden yararlanmak isteyen alıcıların, başvuru tarihi itibarıyla ödemekle yükümlü oldukları taksitlerini yatırmaları gerekiyor. Bu kapsamda 22 Nisan - 17 Mayıs 2013 tarihleri arasında başvuruda bulunanların Nisan 2013 dönemine ait taksiti ödemiş olmaları gerekiyor. TOKİ’nin yüzde 20 indirim kampanyasına başvurular ne zaman yapılacak?TOKİ’nin indirim kampanyasından yararlanmak isteyen konut ve işyeri sahipleri, 22 Nisan – 17 Mayıs 2013 tarihleri arasında, satış işlemlerini gerçekleştiren bankaya başvurabilecekler. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak. 


Kampanyadan, satışları 2011 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksiti 2011 yılı sonuna kadar başlamış, geri ödemeleri halihazırda devam eden, konut ve işyerleri sahipleri yararlanacak. Vadesi 12 ay ve daha az kalan projeler ile “Arsa Karşılığı Gelir Paylaşımı Projeleri” indirim kampanyasına dahil edilmedi. 


TOKİ, hem kaynak ihtiyacını karşılamak hem de borcunu erken kapatıp tapusunu hemen almak isteyen vatandaşların isteklerine yanıt vermek için her yıl erken ödeme indirim kampanyası düzenliyor. İndirim oranları belirlenirken, enflasyon oranları ile bankaların kredi faiz oranları dikkate alınıyor. TOKİ, bankalardan faizle kredi almak yerine, borç bakiyelerinde indirim yapıp, borcunu erken tahsil etmeyi tercih edebiliyor.TOKİ, restorasyon kredisi verecek mi? Verecekse ne kadar, ne zaman?Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) modern şehirler inşa ederken bir yandan da unutulmaya yüz tutmuş, yıkılma ve yok olma tehlikesi içindeki tarihsel değerlerimizi, sağladığı restorasyon kredileriyle gelecek nesillere kazandırıyor. Bugüne kadar 466 restorasyon projesi için yaklaşık 40 milyon lira kredi tahsis eden TOKİ, 8 Nisan – 3 Mayıs 2013 tarihleri arasında restorasyon kredi başvurularını kabul edecek. TOKİ, 2013 yılında tarihi yapılar için verilecek kredi üst limitini ise 115 bin liraya çıkardı. 


TOKİ, sivil mimari örneği, özel hukuka tabi gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan, korunması gerekli tescilli taşınmaz kültür varlıklarının bakımı, onarımı ve restorasyonu için rekor miktarda kaynak sağladı. Tescilli taşınmaz kültür varlıklarının restorasyonuna katkı amacıyla 2005 yılında “restorasyon kredisi” uygulaması başlatan TOKİ, 466 kültür varlığına kredi desteği verdi. Başlatılan restorasyon projelerinden 294’ü tamamlanarak kültür değerlerimiz arasındaki yerini perçinledi. 


2012’de yaklaşık 11 milyon lira kredi 


2010 yılında 44 restorasyon projesi için yaklaşık 3.5 milyon lira kredi tahsis eden İdare, 2011’de 73 restorasyon projesine 6.4 milyon lira kredi sağladı. 2012 yılında ise 110 proje için yaklaşık 11 milyon lira kredi tahsis etti. 

2005’te 16, 2006’da 51, 2007’de 34 projeye kredi veren TOKİ, 2008’de 55, 2009’da 83 yapının yeniden hayat bulması için kredi sağladı. İdare, 2010 yılında 44, 2011’de 73, 2012’de 110 olmak üzere toplam 466 projeye yaklaşık 40 milyon lira kredi tahsis etti. Kredi üst limiti 115 bin lira 


2005 ve 2006 yıllarında kredi üst limiti 75 bin lirayken 2010 yılına kadar kredi üst limiti 80 bin liraya, 2011’de 90 bin, 2012 yılında ise 105 bin liraya çıkarıldı. TOKİ, 2013 yılıyla birlikte artan maliyetler ve enflasyon oranını göz önünde bulundurarak kredi üst limitini 115 bin lira olarak belirledi. 


Başvurular 8 Nisan’da 


TOKİ, 2013 yılı restorasyon kredisi başvurularının 8 Nisan - 3 Mayıs 2013 tarihleri arasında kabul edecek. Her bir proje için, keşif özetinin yüzde 70'ine kadar ve en fazla 115 bin lira olmak üzere kredi kullandırılabilecek. 


Restorasyon kredisi başvurusunda "Eserin, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Bölge Kurulu'nun onaylanmış rölöve ve restorasyon projeleriyle restorasyon raporu, onaylı projeye göre düzenlenmiş keşif raporu, arsanın ve binanın durumunu gösteren tapu örneği" gibi belgeler isteniyor. 


Kredilerde özelikle tarihi kent dokularını sağlıklaştırılmasına yönelik olan ve yerel yönetimlerin öncülüğündeki projelere öncelik verilecek. Bakım, onarım ve restorasyon işlemleri yapılacak taşınmaz kültür varlığının; mimari ve kültürel değeri, fiziki durumu, bulunduğu çevrenin özellikleri, kullanım amacı göz önünde bulundurulacak. Taşınmaz kültür varlığının bakımı, onarımı ve restorasyonu için yapılacak işlemlerin; yapının kültür varlığı niteliğinin devamını sağlaması, gerekirse sağlıklaştırılması ve işlev kazandırılması amacına yönelik olması zorunlu. 


TOKİ’nin bugüne kadar kredilendirdiği projeler; “İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Amasya, Bartın, Çanakkale, Muğla, Uşak, Kastamonu, Tokat, Trabzon, Giresun, Edirne, Şanlıurfa, Mardin ve Artvin illerinde; Safranbolu, Kalecik, Bergama, Ürgüp, Bolaman, Bandırma, Ayvalık, Milas, Foça, İnegöl, Mudanya, İnebolu, Alanya, Akçaabat, Osmaneli, Mudurnu, Kemaliye, Göynük, Taraklı, İncesu, Zile, Daday, Mustafapaşa, Kalkan, Çavuşin, Uzungöl, Midyat” gibi ilçe ve beldelerde bulunuyor. 
Toplu konut
TOKİ Başkanı Ahmet Haluk KarabelTOKİ kaçıncı yaşını kutluyor?Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) kuruluşunun 29. yılını kutluyor. TOKİ Başkanı Ahmet Haluk Karabel, çalışmaları yaparken başta vatandaşların ve kamu kurumlarının memnuniyetini ön planda tutmaya çalıştıklarını bildirdi. Karabel, “Kendimizi sürekli geliştirerek, hızlı organize olmayı, planlı ve sonuca gitme endeksli çalışmayı kendimize şiar edindik” dedi.


TOKİ Başkanı Karabel, idarenin kuruluşunun 29. yılı nedeniyle yayınladığı mesajında; yapılan hizmetlerin vatandaşların beklenti ve talepleri doğrultusunda gerçekleşmesinin en önemli hedefleri olduğunu vurguladı.


570 bin konut inşa edildi


TOKİ çalışanlarına yayınladığı mesajında İdarenin, çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürürken hizmetleriyle ve çalışanların özverili çabalarıyla ayrıcalıklı bir kurum olma özelliğini de devam ettirdiğine dikkat çeken Ahmet Haluk Karabel, “Yurt içi ve yurt dışında son on yıl içerisinde yaklaşık 4 bin 848’i yapım ihalesi olmak üzere toplamda 6 bin 389 ihalenin sonuçlanmasında, 570 bin konut rakamına ulaşılmasında, yüzlerce okul, yurt, hastane, sağlık ocağı, ticaret merkezi ve ibadethane gibi binlerce projenin gerçekleşmesinde her birimizin emeği ve çabası büyüktür.” dedi.  

Bu çalışmaları yaparken başta vatandaşların, kamu kurumlarının ve TOKİ çalışanlarının memnuniyetini ön planda tutmaya gayret ettiklerine dikkat çeken Karabel, “Kendimizi sürekli geliştirerek, hızlı organize olmayı, planlı ve sonuca gitme endeksli çalışmayı kendimize şiar edinerek bugünlere birlikte geldik.” ifadelerine yer verdi. 


Vatandaşların beklentisi en önemli hedef


TOKİ çalışanlarına; “Biliyorum ki, hepimizin ortak amacı, işimizi mesleki bilinç ve mevzuatlar çerçevesinde üstün bir vatanperverlik ve sorumluluk anlayışı içinde yerine getirmek olmuştur.” diye seslenen Karabel mesajını şöyle sürdürdü;


“Bu çerçevede yaptığımız hizmetlerin, vatandaşlarımızın beklenti ve talepleri doğrultusunda olması en önemli hedefimiz olmuştur. Bundan böyle de hizmetlerimizde daha uygun ve çözümlü projelerin arayışı içinde olmaya, daha iyisini yapmaya ve bu konuda çaba göstermeye devam edeceğiz. TOKİ, çalışanları ile birlikte gelişecek, büyüyecek ve ülkemize daha çok hizmetler verecektir.”


Önerilen Bağlantılar : TOKİ indirim 2016