Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Torba Yasa Tasarısı tam metin!

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 16 Aralık'ta TBMM'ye sunuldu. İşte tasarının tam metni..


Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 16 Aralık'ta TBMM'ye sunuldu.


Tasarı kapsamında atırım teşvik belgesi kapsamındaki gayri maddi hak ve yazılım teslimlerinin KDV'den istisna edilmesi öngörülüyor.


Tasarı ile ayrıca, uluslararası taşımacılığa ilişkin damga vergisi ve harç istisnası kapsamına yolcu taşımacılığının alınması, kamu kurum ve kuruluşlarının uluslararası ihale konusu yolcu taşıma işlerine damga vergisi ve harç istisnası getirilmesi, üretim sektöründe faaliyette bulunan kurumların birleşmeleri halinde üç yıl süreyle kurumlar vergisini indirimli ödemeleri, yatırım teşvik belgesi kapsamındaki gayri maddi hak ve yazılım teslimlerinin KDV'den istisna edilmesi, işletmelere kredi garanti kurumları tarafından verilebilecek Hazine destekli kefalet tutarının 250 milyar Türk lirasına çıkarılması, denizcilik sektörünün teşvik edilmesi ve yabancı bayraklı gemi ve yatların Türk bayrağına geçmesini teşvik etmek amacıyla konu ile ilgili vergi, resim ve harçlarda indirim ve istisnaların getirilmesi, emekli ikramiyesine esas hizmet süresinin hesabındaki 30 yıllık üst sınırın Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi nedeniyle konu ile ilgili düzenleme yapılması, Para Politikası Kurulu toplantılarının ayda bir kez yapılması zorunluluğunun yılda en az sekiz kez şeklinde değiştirilmesi, Tasfiye Halinde Türkiye Emlak Bankası A.Ş.'nin TOKİ'den olan alacaklarından, Hazineye olan borcu mahsup edilmek suretiyle, mevcut borç ve alacakların tasfiyesinin sağlanması, hane içinde kişi başına düşen gelirin net asgari ücretin 2/3'ünü geçtiği durumlarda, evde bakım yardımlarından faydalananlara yapılan yersiz ödemelerin söz konusu sınır hangi oranda aşıldıysa yine aynı oranda geri alınmasının sağlanması, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan ve öğrencilere yönelik eğitim ve yurt temini faaliyetinde bulunan vakıflardan Gençlik ve Spor Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı tarafından müştereken belirlenen şartları sağlayanlara Hazineye ve diğer kamu idarelerine ait taşınmazlar üzerinde kırk dokuz yıl süreli bedelsiz irtifak hakkı tesisi veya kullanım izni verilmesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversit esi için öğretim elemanı kadroları ihdas edilmesi öngörülüyor.


Tasarının tam metni için tıklayın.
Önerilen Bağlantılar : TOKİ indirim 2016