Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Torba yasada ne var 2016?

2016 Torba Yasa, TBMM tarafından kabul edilerek yasalaştı. Peki, Torba yasada ne var 2016?


2016 Torba Yasa, TBMM tarafından kabul edilerek yasalaştı. Torba Yasa kapsamında emlak piyasasını ilgilendiren bazı düzenlemeler yer alıyor. 


Peki, Torba Yasa ile İmar Kanunu ve Kentsel Dönüşüm Kanunu'nda yapılan değişiklik ve yenilikler nelerdir? Torba yasada ne var 2016?


1. Kanal İstanbul ve diğer su yolları için yasal düzenleme getirildi. Bunun için 3194 sayılı İmar Kanununa su yolu tanımı eklendi. 


2. Kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ile yenileme alanı olarak belirlenen alanlarda bulunan kaçak yapılara, dönüşüm ve yenileme uygulamalarına muvafakat verilmesi koşuluyla, geçici olarak elektrik, su ve doğal gaz bağlantısı yapılacak. 


3. Riskli alan sınırları içinde olup, riskli olmayan yapılar kentsel dönüşüm kanunu kapsamında yıkılabilecek.


4. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TOKİ veya idare, riskli alanlarda ve rezerv yapı alanlarında her türlü imar ve yapılaşma işlemlerini 2 yıl süreyle geçici olarak durdurabilecek. 


5. Kamu düzeni ve güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu yerlerde; altyapı hizmetleri yetersiz olan veya imar mevzuatına aykırı yapılaşma bulunan yapı ve altyapısı hasarlı alanlar Bakanlar Kurulunca riskli alan olarak kararlaştırılabilecek.


6. Üzerindeki toplam yapı sayısının en az yüzde 65'i imar mevzuatına aykırı olan veya yapı ruhsatı alınmaksızın inşa edilmiş olmakla birlikte sonradan yapı ve iskan ruhsatı alan yapılardan oluşan alanlar da riskli alan olarak açıklanabilecek.


7. Riskli alanlardaki konutlar üzerindeki intifa hakkı, ipotek ve haciz gibi şerhler, riskli alanlar yıkıldıktan sonra, tapuda işlem yapılmasına engel teşkil etmeyecek ve yapılacak işlemlerde muvafakat aranmayacak.


8. Riskli alanlar ve rezerv yapı alanlarında, uygulama yapılan etap veya ada bazında maliklerin 2/3 çoğunluğuyla karar alınacak, 1/3 'lük kısımda kalanların hisseleri anlaşan diğer maliklere satılacak, bu malikler satın almaz ise bu payları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı alacak. Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com

Önerilen Bağlantılar : TOKİ indirim 2016