Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Torba yasanın son hali 2016!

Torba Kanun, 26 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İşte Torba yasanın son hali 2016..


65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun olan Torba Kanun, 26 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.


Birçok alanda değişiklik ve yenilik yapılmasını öngören Torba Yasa kapsamında İmar ve Kentsel Dönüşüm Kanunu da yer alıyor.


Torba Yasa ile ilk olarak İmar Kanunu'na "su yolu" tanımı ekleniyor. Bu hüküm ile su yollarına kanuni statü kazandırılarak Kanal İstanbul Projesinin de önü açılmış oluyor.


Yapılacak su yoluna isabet eden Hazine ve özel idareye ait arazi ve arsaları, kamu gereksinimi ve kamu yararı nedeniyle belediye ile özel idarelerce satılamayacak, başka bir maksat için kullanılamayacak. 


İmar Kanunu'nda yapılan bir diğer düzenleme ise, bazı yapılara geçici olarak elektrik, su ve doğal gaz bağlantısı yapılması. İmar Kanunu'na eklenen bir madde ile; Kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ile yenileme alanı olarak belirlenen alanlarda bulunan yapılardan yapı ruhsatiyesi veya yapı kullanma izni bulunmayan yapılara, dönüşüm ve yenileme uygulamalarına muvafakat verilmesi koşuluyla, geçici olarak elektrik, su ve doğal gaz bağlantısı yapılacak. 


Torba Yasa ile kentsel dönüşüme de birtakım düzenlemeler getirildi. Bundan sonra;

- Riskli alan sınırları içinde olup, riskli olmayan yapılar da yıkılabilecek.

- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TOKİ veya idare, riskli alanlarda ve rezerv yapı alanlarında her türlü imar ve yapılaşma işlemlerini 2 yıl süreyle geçici olarak durdurabilecek.

- Toplam yapı sayısının en az yüzde 65'i imar mevzuatına aykırı olan veya yapı ruhsatı alınmaksızın inşa edilmiş olmakla birlikte sonradan yapı ve iskan ruhsatı alan yapılardan oluşan alanlar da riskli alan olarak açıklanabilecek.

- Riskli alanlar ve rezerv yapı alanlarında, uygulama yapılan etap veya ada bazında maliklerin 2/3 çoğunluğuyla karar alınacak, 1/3 'lük kısımda kalanların hisseleri anlaşan diğer maliklere satılacak, bu malikler satın almaz ise bu payları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı alacak. 

- Bakanlık, TOKİ veya idare, sadece kamulaştırma işlemi için değil, kanuna göre yapılacak işlemler için de mirasçılık belgesi çıkartmaya, kayyım tayin ettirmeye veya tapuda kayıtlı son malike göre işlem yapmaya yetkili olacak.


Torba Kanun ile yapılan diğer düzenlemeler ise şu şekilde;

- 15 bin polis alınması, 

- Terörizmin finansmanının önlenmesi,

- Zorunlu trafik sigortası düzenlemeleri, 

- 25 yaşa kadar genel sağlık sigortası prim borçlarının silinmesi,

- 65 yaşını doldurmuş Türk vatandaşlarına, muhtaçlık hali devam ettiği müddetçe aylık bağlanması.
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklıpedisi.com

Önerilen Bağlantılar : TOKİ indirim 2016