Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Trabzon Tabakhane Kentsel Yenileme Projesi teslimleri yarın başlıyor!

Trabzon Tabakhane Yenicuma 353 Konut Kentsel Yenileme Projesinde 206 adet konut için teslim işlemleri yarın başlıyor..


Trabzon Tabakhane Yenicuma 353 Konut Kentsel Yenileme Projesinde 206 adet konutun alıcıları 27 Eylül – 30 Eylül 2016 tarihleri arasında konutlarını teslim alacaklardır.


Bu çerçevede ;

- Konut teslimleri, İdaremiz tarafından hazırlanan ve ilan edilen “Konut Teslim Programı” çerçevesinde Projenin müşavir firması olan Mega Mühendislik A.Ş aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

- Konut teslimleri Toplu Konut Şantiyesinde yapılacaktır. Konut alıcıları konut teslim programı çerçevesinde kendilerine bildirilen günde kendi imkanları ile şantiyeye ulaşacaklardır. Konut teslim işlemlerine saat 09:00’da başlanacaktır.

- İlk dönemsel artış Ocak 2017’de uygulanacak olup, ilk taksit ödemeleri ise konut teslimini izleyen ay itibariyle başlatılacaktır.

- 3065 sayılı KDV kanunu gereğince teslim işlemi nedeniyle Katma Değer Vergisi doğmaktadır. Proje kapsamındaki hak sahiplerinin konutlarına ait KDV tutarları ise konutların taksitlerine yansıtılmakta olup, T.Halk Bankası A.Ş. Trabzon Merkez Şubesi’nden alınacak KDV tutarı dekontu/faturanın bir örneği konut teslim anında Müşavir firmaya alıcılar tarafından ibraz edilecektir. KDV tutarı dekontu/faturanın bir örneği ibraz edilmeden kesinlikle teslim işlemi gerçekleştirilmeyecektir.

- Şantiyede yapılacak konut teslimi sırasında; konut alıcılarının aşağıdaki belgeleri yanlarında bulundurmaları gerekmektedir:

- Kimlik belgesi (Nüfus cüzdanı),

- Gayrimenkul Satış Sözleşmesinin konut alıcısında bulunan nüshası,

- Konut vekaleten teslim alınacak ise vekaletnamenin aslı ve fotokopisi,

- KDV tutarının yatırıldığına dair belge veya fatura.

- Belgeler eksiksiz ise, konut alıcılarına Müşavir firma tarafından “Konut Teslim Tutanağı” ile Müşavir firma tarafından mahal listesine göre tanzim edilecek olan “Konut Tespit Föyü” imzalatılacaktır.Konut teslim programı için tıklayın.