Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Tüketici hakem heyeti üyelerinde aranacak şartlar!

İl merkezleri ile Bakanlıkça belirlenen ilçe merkezlerinde en az bir tüketici hakem heyeti oluşturuluyor. Peki, tüketici hakem heyeti üyelerinde aranacak şartlar nelerdir?


Tüketici hakem heyeti üyelerinde aranacak şartlar!


Bakanlık, tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara çözüm bulmak amacıyla il merkezleri ile Bakanlıkça belirlenen ilçe merkezlerinde en az bir tüketici hakem heyeti oluşturuyor.


Tüketici hakem heyeti üyelerinde aranacak şartlar nelerdir?


Tüketici hakem heyeti üyelerinin aşağıdaki şartları taşıması zorunlu oluyor:


a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,


b) 18 yaşından küçük olmamak,


c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (5) numaralı alt bendinde düzenlenen şartları taşımak,


ç) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,


d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı  bulunmamak,


e) En az dört yıllık fakülte mezunu olmak.


Dört yıllık fakülte mezunu olma şartını taşıyan üye bulunamayan yerlerde, üyeler illerde yüksekokul veya lise, ilçelerde ise en az ilköğretim mezunları arasından görevlendirilir. 


Denkliği Yüksek Öğretim Kurulu ya da Milli Eğitim Bakanlığınca kabul edilen eğitim kurumlarından birini bitirmiş olanlar da üye olarak görevlendirilebilir veya seçilebilir.


Üyelik şartlarının kaybedildiğinin veya taşınmadığının sonradan anlaşılması halinde, bu durumun öğrenildiği tarihten itibaren ilgili üyenin görevi son bulur. Bu husus, ilgili kurum veya kuruluşa bildirilir. Bu durumda yedek üye göreve devam eder ve yerine görevlendirildiği üyenin kalan süresini tamamlar.
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com