Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Türkiye Gayrimenkul Değerleme Uzmanları Birliği

2009 faaliyete geçti. Türkiye Gayrimenkul Değerleme Uzmanları Birliği Başkanı Bekir Yener Yıldırım’dır.Türkiye Gayrimenkul Değerleme Uzmanları Birliği nedir?


Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği kanunla kurulmuştur. Tüzel kişiliği haiz, kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 40/D maddesine dayanılarak, Bakanlar Kurulu’nun 30.10.2009 tarihli kararı ile kabul edilen Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Statüsü 17.12.2009 tarih ve 27435 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.


26.05.2010 tarihinde gerçekleşen kuruluş genel kurulunda yedi kişiden oluşan yönetim kurulu ve üç kişiden oluşan denetim kurulu seçimleri gerçekleştirilmiş ve böylece Birlik faaliyete geçmiştir. 


Türkiye Gayrimenkul Değerleme Uzmanları Birliği Başkanı Bekir Yener Yıldırım’dır.


Türkiye Gayrimenkul Değerleme Uzmanları Birliği’nin amacı nedir?


Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği, gayrimenkul piyasasının ve gayrimenkul değerleme faaliyetlerinin gelişmesini sağlamak üzere araştırmalar yapmak, eğitim ve sertifika vermek, Birlik üyelerinin dayanışma ve mesleğin gerektirdiği özen ve disiplin içinde çalışmalarına yönelik meslek kurallarını ve değerleme standartlarını oluşturmak, haksız rekabeti önlemek amacıyla gerekli tedbirleri almak, kendisine mevzuatla verilen veya Kurulca belirlenen konularda düzenlemeler yapmak, yürütmek, denetlemek, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Statüsünde öngörülen disiplin cezalarını vermek, ilgili konularda üyeleri temsilen ilgili kuruluşlarla iş birliği yapmak, mesleki gelişmeleri, idari ve yasal düzenlemeleri izleyerek bu konuda üyeleri aydınlatmakla görevli ve yetkilidir.


Türkiye Gayrimenkul Değerleme Uzmanları Birliği yönetim kurulunda kimler vardır?


Bekir Yener Yıldırım-Yönetim Kurulu Başkanı

Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Aday Gösterilen Değerleme Uzmanı

Şinasi Bayraktar-Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Sorumlu Değerleme Uzmanı Sıfatına Haiz Olmayan Değerleme Uzmanı

Cem Gürpınar-Yönetim Kurulu Üyesi

Sorumlu Değerleme Uzmanı

Mehmet Kasab-Yönetim Kurulu Üyesi

Sorumlu Değerleme Uzmanı

Deniz Arslan-Yönetim Kurulu Üyesi

Sorumlu Değerleme Uzmanı

Nihat Yerci-Yönetim Kurulu Üyesi

Sorumlu Değerleme Uzmanı Sıfatına Haiz Olmayan Değerleme Uzmanı

Bilgin Koluaçık-Yönetim Kurulu Üyesi

Sorumlu Değerleme Uzmanı Sıfatına Haiz Olmayan Değerleme Uzmanı


Türkiye Gayrimenkul Değerleme Uzmanları Birliği denetim kurulunda kimler vardır?


Aykut Dilibal-Denetleme Kurulu Üyesi

Baki Budakoğlu-Denetleme Kurulu Üyesi

Ayşe Başkazancı Yıldırım-Denetleme Kurulu Üyesi


Türkiye Gayrimenkul Değerleme Uzmanları Birliği’ne nasıl üye olunur?


22 Aralık 2012 Cumartesi günü gerçekleşen Birinci Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda "01.01.2013 tarihinden 31.12.2013 tarihine kadar üyeliğe kabul edilecek olan üyelerden 500 TL (BeşyüzTL) giriş ücreti alınmasına karar verildi. 


Buna göre;

Havale veya EFT'lerin açıklama kısmında "ad, soyad ve TC kimlik numarası" belirtilmesi gerekmektedir.


Havale ve EFT bilgileri:

Hesap Sahibi: Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği

IBAN No: TR46 0004 6001 3588 8000 0954 79

Banka: Akbank T.A.Ş.

Şube: Şaşkınbakkal / İstanbul

Şube Kodu: 135

Hesap No: 0095479


22 Aralık 2012 Cumartesi günü gerçekleşen Birinci Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda "Birlik üyelerinden 2013 yılı için 300 TL (ÜçyüzTL) tutarında yıllık aidatın 2013 yılı Ocak ve 2013 Temmuz ayları içinde iki eşit taksit halinde alınmasına karar verildi.


Buna göre;

Havale veya EFT'lerin açıklama kısmında "ad, soyad ve TC kimlik numarası" belirtilmesi gerekmektedir.


Havale ve EFT bilgileri:

Hesap Sahibi: Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği

IBAN No: TR46 0004 6001 3588 8000 0954 79

Banka: Akbank T.A.Ş.

Şube: Şaşkınbakkal / İstanbul

Şube Kodu: 135

Hesap No: 0095479


Türkiye Gayrimenkul Değerleme Uzmanları Birliği’nin coğrafi dağılımı nasıldır?


Türkiye Gayrimenkul Değerleme Uzmanları Birliği


Türkiye Gayrimenkul Değerleme Uzmanları Birliği’nin iletişim bilgileri nedir?


Adres: Barbaros Mh. Çiğdem Sk. No:1 Ağaoğlu My Office Kat:11 No:48 34746 Ataşehir / İSTANBUL

Telefon:  0 216 688 45 45

Faks: 216 688 44 46

E-posta: info@tdub.org.tr

Web Adres: www.tdub.org.tr