Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanları

26 Ocak 1952’de kurulan Türkiye Müteahhitleri Birliği’ne başkanlık eden isimler arasında kurucu Hayri Karadelen ile Erdal Eren üçer dönem başkanlık eden müteahhitler olmuşlardır. İşte inşaat sektörünün ‘patronlar kulübü’ olan TMB Başkanları’nın öyküleri…
Türkiye Müteahhitler Birliği BaşkanlarıTürkiye Müteahhitler Birliği yönetiminin tarihçesinden önemli anekdotlar neler?


1964’ten 1980’e kadar, aynı profesyonel kadrolar iki örgütün de sekreteryasını yürütmekte olup; ücretler daha çok İNTES kaynaklarından sağlanmakta ve dolayısıyla da İNTES’ın faaliyetleri öne çıkmaktadır 


1960’lı yılların sonlarına gelindiğinde, sektörün ana sorunları ancak küçük düzenlemeler sağlanabilerek devam ederken, TMB ve İNTES aynı mekânda, kısıtlı sayıda elemanla çalışmalarını sürdürmeye devam etmektedır. 1969 yılında, 4 yıldır TMB ve İNTES Sekreteri olarak görev yapan Şenay Altınkaya görevinden ayrılmış, bu göreve Sibel Bayer getirilmiştir. Sibel Bayer dışında, tam zamanlı olarak çalışan diğer profesyonel elemanlar, Odacı Nihat Kavaklı ile Mutemed Mazhar Kasapoğlu’dur. Müfit Kulen’in Yönetım Kurulu BaşkanlIğI döneminde, 1977 yılında Halil İzmir Genel Sekreter olarak göreve başlamıştır. 


TMB ve İNTES’in ihtiyaçları sadece elemanla sınırIı değildi, büro mobilyası ihtiyaçlarının bir kısmı ancak 1969 yılının sonunda giderilebilmiştir. TMB 1971 sonlarında İstanbul’da bir Şube açmak için faaliyete geçmiş; ancak bu konuda herhangi bir sonuç alınamamıştır. 1972 yılına gelindiğinde 12 ayrı şehirde İnşaat ve Tesisat Müteahhitleri Derneği kurulduğuna dair haberler varsa da,450 bunların hangi şehirler olduğu tespit edilememiştir.


TMB’yi kimler ne zaman kurdu? 


1950-1970 yılları arasında, 1940-1960 arasında mühendislik eğitimlerini tamamlayan ve şimdiki birçok müteahhitlik firmasının kuruluşuna önayak olan mühendislerden bir önceki kuşak, yani eğitimlerini 1920-1930’lu yıllarda tamamlayan ve sonrakiler gibi kamu görevlerinde deneyim sağladıktan sonra müteahhitliğe başlayan bir grup müteahhit, 1950’lerin ekonomik ve siyasal ortamında bir örgütlenme deneyiminin ilk adımlarını attılar. 1951’de, Hayri Kayadelen, Hayri Yunt, Suat Kadri Erim, Nurettin Evin, Kemal Çakın, ve Bedri Ener’den oluşan bir grup müteahhit Ankara’da bir dernek kurmak için çalışmalara başladılar.


Bu altı müteahhit 26 Ocak 1952’de “Türk Müteahhitler Birliği Derneği”ni kurdukları zaman Ankara Valiliği tarafından haklarında yapılan ve İçişleri Bakanlığı’na sunulan 22 Şubat 1952 tarihli rapordan anlaşıldığına göre, Suat Kadri Erim dışında hepsi Osmanlı Devleti vatandaşı olarak doğmuş ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak müteahhitlik çalışmaları yapmış olan kişilerdir. 


Teşekkül eden bu Birliğin kuruluşuna ilişkin Ankara Valiliği’ne verilen 17 Ekim 1955 tarih ve 36/ 24 sayılı dilekçe, Hayri Yunt ve Feyyaz Köksal’ın imzalarını taşımaktadır. Birlik, Feyyaz Köksal, Hayri Yunt, Faruk Tümerkan, Kemal Özdedeoğlu, Reşit Şahin, Necmi Şahin, Fethi Ural, Hayri Kayadelen, Suat Erim, Tarık Koyutürk ve Fehmi Ünel’le birlikte, Ankara’daki Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 14/1 adresinde çalışmalarına başlamıştı


Kurucu üyeler arasında yapılan İdare Heyeti görev paylaşımına göre, Kurucu Reisliğe Yüksek Mühendis Feyyaz Köksal getirildi. Yüksek Mühendis Faruk Tümerkan Umumi Kâtip, Kemal Özdedeoğlu Muhasip Aza ve Hayri Yunt, Reşit Şahin, Necmi Şahin ve Fethi Ural da Aza olarak çalışmaya başlamışlardı. Daha sonraki tarihlerde Birliğin Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı da üstlenecek olan Hayri Kayadelen Umum Müdür’dü.Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanları
Hayri KayadelenTMB’nin kurucusu Hayri Kayadelen kimdir? Nurhayri Şirketi’nin kurucu ortaklarından, İnşaat Yüksek Mühendisi’dir. 1952-1954 / 1958-1962 / 1969-1972 dönemlerinde TMB Başkanı olarak görev yapmıştır. 


Birliğin Kurucu Başkanı Hayri Kayadelen rumi 1320 (1904) yılında Erzurum’da doğmuş ve Cumhuriyet’in ilanında, yani 1923’te İstanbul Yüksek Mühendis Mektebi’nden mezun olmuştur. Daha sonra Devlet Demiryolları İnşaat Dairesi’nde çalışmaya başlamış, 1929 yılında bu görevinden ayrılarak Nurhayri Şirketi’nin kurucu ortaklarından biri olarak müteahhitlik çalışmalarına başlamıştır. 


1962 yılında, on yıl önce Birliğin temellerini atan az sayıda müteahhitten biri olan Hayri Kayadelen iflas etmişti. Bu kitap (İnşaatçıların Tarihi  Türkiye'de Müteahhitlik Hizmetlerinin Gelişimi ve Türkiye Müteahhitler Birliği Eftal Şükrü Batmaz, Kudret Emiroğlu ve Süha Ünsal (TMB Tarih Vakfı); Mart 2006) hazırlanırken yaşayan en yaşlı üye olan Mebus Ergüvenç, Hayri Kayadelen’in çağdaşı ve arkadaşıdır.


1967 yılına gelindiğinde TMB’nin ilk profesyonel yöneticisi, eski Müteahhit Hayri Kayadelen görevinden ayrılmıştır. Kayadelen 1955 yılından beri TMB’de ve 1964 yılından itibaren de İNTES’de profesyonel olarak görev yapmaktadır.


Hayiı Kayadelen, 1967 yılı başında her iki örgütteki görevinden de ayrılmak istediğini bildirmiş; ancak 6 ay süreyle görevine devam etmesi özel olarak istenmiştir. Böylece Hayri Kayadelen’in, 12 yıllık profesyonel yöneticiliği bitmiştir. Bu sırada Kayadelen’in İNTES’ten aldığı maaş aylık 3.000,- TL’dir. Kendisine, göreve devam etmesi ıstenen 6 aylık süre için, bu maaşa ilaveten TMB bütçesinden de 1.000,- TL aylık maaş ödenmesi kararlaştırılmıştır. (İNTES YKKD, 16 Şubat 1967 tarihli toplantı tutanağı) 


“Ve Hayri Kayadelen. Allah rahmet eylesin, büyük müteahhitti, oraya maaşlı, genel sekreter yaptım, Müteahhitler Birliği’ne. Çok büyük müteahhitti, ama zavallı, şans onu sürükledi yani ve eski müteahhitlerin birçokları, dönmeyenler başka işe, hepsi kaybettiler. İlk zamanda da Kayadelen, büyük de, üç bin lira verdim ayda yani, o sene. Başka türlü geçinemezdi adam; çünkü alıştığı bir şey var Hayri Kayadelen’in. Allah rahmet eylesin, efendi adamlardı bunlar. ” (Mebus Ergüvenç, Sözlü Tarih, İstanbul, 18 Şubat 2005.) Hayri Kayadelen’in yaptığı işler hangileridir?Anıtkabir inşaatı yapımında toprak tesviyesi ve Aslanlı Yolun istinat duvarlarının yapılmasını kapsayan birinci kısım inşaatın yapımı, 9 Şubat 1944'de müteahhit Yüksek Mühendis Hayri Kayadelen'e ihale edildi .


Anıtkabir inşaatı dört aşamada gerçekleştirilmiştir: Birinci aşama; toprağın düzeltilmesi ve Aslanlı Yolun 

istinat duvarlarının yapılmasını kapsamaktadır. Müteahhit Yüksek Mühendis Hayri Kayadelen tarafından yapılmıştır. İnşaat 1944’te başlamış, 1945’te tamamlanmıştır.


1961’de resmi açılışı yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi binasının şantiyecilerinden biridir.Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanları
Mebus ErgüvençMebus Ergüvenç kimdir?TMB’ye 1954-1955 / 1961-1966 yıllarında başkanlık eden Mebus Ergüvenç, 1908 yılında İstanbul’da doğdu. Nafıa Fen Mekteb-i Aliyesi’nden mezun oldu. İzmir ve Muğla Nafıa Müdürlükleri’nde çalıştı. 1940 yılında Yıldız Teknik Okulu’ndan mühendis olarak mezun oldu. 1943’te müteahhitlik yapmaya başladı. 1956-66 yılları arasında Müteahhitler Birliği Başkanlığı yaptı. 1964 yılında İNTES’in kurucuları arasında yer aldı. 2000 yılına kadar müteahhitlik çalışmalarını sürdürdü. Mebus Ergüvenç, Hayri Kayadelen’in çağdaşı ve arkadaşıdır. 


1964 yılında kurulan ve ilk yönetim kurulu toplantısını 5 Şubat 1964 tarıhınde gerçekleştiren İnşaat ve Tesisat Müteahhıtleri İşveren Sendıkası’nın  (INTES) 22 kurucu üyesinden birisi, kurucu başkanıdır.

Gökova İskelesi, Tire Hükümet Konağı ve Tire-Aydın Yolu projelerini gerçekleştirmiştir. 


Mebus Ergüvenç, 2007 yılında vefat etmiştir.  


Mebus Ergüvenç’in inşaat deneyimleri, 2006’da İNTES Yayınları’ndan çıkan İnşaatlarda 70 Yıl / Hatırladıklarım adlı kitap ile gelecek kuşaklara aktarılmıştır.

  

Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanları

İnşaatlarda 70 Yıl/ Hatırladıklarım


İNTES’in kurucu Başkanı Mebus Ergüvenç’in yaşamını konu alan bu yayın, sadece 66 yıllık bir mühendis ve inşaat müteahhidinin anılarını değil, aynı zamanda 82 yıllık Cumhuriyet tarihinin son derece önemli bir kesitini de gözler önüne seriyor. Saygıyla andığımız, örnek insan Mebus Ergüvenç artık aramızda değil. İNTES’in bu örnek insana vefa borcu vardı. Kitapta, her inşa faaliyetine aynı heyecanla bakan, Atatürk’ün kurduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin büyük salonlarını, Türkiye’nin sanayileşmesinde önemli bir yeri olan Karabük Demir Çelik Fabrikası’nın bir kısmını inşa etmiş, herkesin emekliliğin keyfini sürdüğü yaşlarda Arabistan çöllerinde şantiyeler kurmuş bir insanın yaşamından bölümler aktarılıyor. Özge Çelikaslan, Ömer Türkoğlu, Ümit Uzmay ve Süha Ünsal’ın birlikte hazırladıkları kitapta, inşaat sanayinin bugüne gelişinde yaşananlardan ilginç kesitler yer alıyor.


Mebus Ergüvenç'in kitabına ulaşmak için tıklayın!


Feyyaz Köksal kimdir? 


1955-1956 döneminde TMB Başkanlık yapmıştır. Köksal, TMB’nin tarihinde şöyle yer edinmiştir: 


9 Nisan 1955 tarihli genel kongrede Feyyaz Köksal Başkan, Faruk Tümerkan Umumi Katip, Kemal Özdedeoğlu Muhasip Üye olmak üzere, Hayri Yunt, Reşit Şahin, Necmi Şahin ve Fethi Ural seçilmişlerdir. Bu son kongrede, kanunen mümkün olmamasına rağmen Derneğin yine “Birlik” adını kullandığı görülmektedir


Birliğin kuruluşuna ilişkin Ankara Valiliği’ne verilen 17 Ekim 1955 tarih ve 36/24 sayılı dilekçe, Hayri Yunt ve Feyyaz Köksal’ın imzalarını taşımaktadır. Birlik, Feyyaz Köksal, Hayri Yunt, Faruk Tümerkan, Kemal Özdedeoğlu, Reşit Şahin, Necmi Şahin, Fethi Ural, Hayri Kayadelen, Suat Erim, Tarık Koyutürk ve Fehmi Ünel’le birlikte, Ankara’daki Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 14/1 adresinde çalışmalarına başlamıştır.


Kurucu üyeler arasında yapılan İdare Heyeti görev paylaşımına göre, Kurucu Reisliğe Yüksek Mühendis Feyyaz Köksal getirilmiştir.


Tarık Koyutürk kimdir?


1956 – 1958 dönemlerinde TMB Başkanlığı yapmıştır.  Koyutürk, 1979-1980 yıllarında da İstanbul Rotary Kulübü’ne başkanlık yapmıştır.


İlhan Alper kimdir? 


1966-1967 döneminde TMB Başkanı olmuştur. 


İdris Yamantürk kimdir?


 TMB’ye 1967-1968 döneminde başkanlık etmiştir. 1928 yılında Rize Çamlıhemşin Ortan köyünde doğan İdris Yamantürk, 1956 yılında ticarete atıldı. 1957’de İdris Yamantürk adıyla şahsi firmasını kurdu, 1958’de GÜRİŞ firmasının temellerini attı. GÜRİŞ, müteahhitlik, ağır makina ve otomotiv yan sanayi, sigortacılık, pazarlama ve turizm sahalarında çalışan şirketlerden Parsan Makine halka açık.Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanları
İdris Yamantürk


İdris Yamantürk halen Güriş Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve gruba bağlı şirketlerin yönetimini oğulları Tevfik Yamantürk ve Müşfik Yamantürk gerçekleştiriyor. İki kardeşin de yaklaşık 550 milyon dolarlık şahsi servetleri bulunuyor. Her yıl Türkiye’nin en zenginleri listesine giren Yamantürk Ailesi, Güriş aracılığıyla metro ve belediye altyapı ihaleleri gerçekleştiriyor. Grup, şehir ulaşım sistemi, enerji ve inşaat sektöründe yatırımlarını sürdürüyor.

İdris Yamantürk, TMB’nin 60. Yılı için hazırlanan TMB Gündem Özel dergisinde yayımlanan mektubunda TMB üyeliğini ve iş hayatını şu cümlelerle anlattı;


“Yüksek Elektrik Mühendisi olarak hayata atıldım. Devlet'ten 18.07.1956'da istifa ettim ve 1957'de Ankara Ticaret Odası'na kaydoldum. TMB ile ilgilenmem 27 Mayıs 1960'dan sonraki şartlarda oldu. “Birlik içinde olursak ezilmeyiz” düşüncesinde olanlardan biri idim. Birlikte hareket ettiğim meslektaşlarımız; Yüksek Mühendis Hayri Kayadelen, Yüksek Mühendis Haydar Sicimoğlu, Yüksek Mühendis Nafiz Yürekli, İlhan Alper gibi ağabey ve arkadaşlarımdı. 


Kurulmuş ancak faal olmayan TMB'nin Ankara Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Demirtepe mevkiindeki ofisinde buluştuk. Ofis'in uzun zamandan beri kapalı olduğu mobilyalar üzerindeki tozlardan belli idi. 


1963 yılında Sendikalar Kanunu yürürlüğe girince, 1964 yılında İNTES'i kurduk. İNTES'i kurarken meslektaşlarımızın tamamını aynı çatı altında toplama gayretlerimiz sonuç vermedi ve taahhüt sektöründe üç işveren sendikası kuruldu. Başlangıçta, İNTES'in TMB ile birlikte ve dayanışma halinde çalışmaları öngörülmüş idi. Bugün ise TMB-İNTES, rakip kuruluşlarmış görünümü vermektedirler. Bu hususu doğru bulmadığımı açıkça ifade etmek zorundayım. 


Müteahhitliğe başladığım 1957-1958 yıllarında, kazma ve kürek bile ithal malı idi. Ankara Gaziosmanpaşa (kuruluştaki adı: 14 Mayıs Evleri) mahallesini bir Avusturya firması yapmış ve Bahçelievler 7nci cadde üzerindeki bir mahalleyi de İsrail firması inşa etmekte idi. Yetişmiş insan gücü, teknik teçhizat, makine ve ekipman yoktu. Şantiye tesislerimiz konik çadırlardan ibaret idi.


Prefabrik yapılardan oluşan şantiyelere çok sonra kavuşabildik. Bugün dünyamızın çeşitli yerlerinde çalışan ve büyük projelere imza atmakta olan Türk mühendis ve müteahhitlerini görüp, bu işin dünde böyle olduğu zannedilmemelidir. Kazma, kürek ile kazı, el arabaları ile taşıma, elle karılan betonlarla inşa edilen yapılar 1970 yıllara kadar süre geldi ve çok kere modern ekipmanlarla yan yana çalışır oldular. 


Değerli Meslektaşlarım, İş hayatım boyunca her işi bilerek ve zevkle yaptım. Bunlardan birini ve benim için güzel olan bir hatırayı sizlerle paylaşmak istiyorum: 


1980 yılında, derivasyon tünelleri GÜRİŞ İnşaat ve Mühendislik A.Ş. tarafından yapılmakta olan Altınkaya Barajı ve HES tesisleri ihaleye çıktı. İhaleye hazırlandığımız günlerde, YÜKSEL İnşaat A.Ş.'nin ortaklarından rahmetli Gün Sazak ile İrfan Karaoğlu ziyaretime gelip, barajda birlikte çalışmayı önerdiler. Kabul ettim ve GÜRİŞ ve YÜKSEL ortaklığı ihaleyi aldı. O günlerde inanılmaz döviz darboğazı vardı. Yapım için gerekli makine ve ekipmanı büyük zorluklarla ithal edebildik. Bütün zorlukları yenerek ve takriben 750 milyon ABD Dolarlık bir projeyi tamamlayarak milletimize teslim ettik. 


Türkiye'de ilk defa iki Türk firmasının ortaklığı (JV) ile sonuçlanmış bir başarının hikayesidir ve bu haliyle de örnek olmuştur. Bu vesile ile, ortak ve arkadaş olarak birlikte çalıştığımız, Gün Sazak, Güven Sazak, Mehmet Sert ve Cemil Cudi'yi rahmet ve saygı ile anıyor, İrfan Karaoğlu kardeşime de hayırlı ve mutlu yıllar diliyorum. 


Geleceğe ümitle bakanlardanım. Yorulanlar gider, yerine yenileri gelir ve Türkiye'nin dünyadaki mücadelesi devam eder. 


Hepinize sevgiler sunarım.”Necmettin Özmen kimdir?


1968 – 1969 yıllarında TMB Başkanlığı yapmıştır. TMB yönetim kurulunun 11 Aralık 1985 tarihli toplantı tutanaklarında 7 kurucu üyenin adının zikredilerek kayıt altına alınmasından sonraki ilk veri 1995 yılına aittir. O yıl yönetim kurulu, yaşayan eski başkanlara birer madalya verilmesi kararı almıştır. Kararda dört kişinin adı geçmektedir. 1967’deki Başkan Necmettin Özmen de bu dört isimden biridir. Diğer isimler, 1966’da Başkanlığı üstlenmiş olan İdris Yamantürk, 1978-1979 döneminde başkanlık yapan Müfit Kulen ve 1980-1990 döneminde bu görevi üstlenmiş olan Nurettin Koçak.


Müfit Kulen kimdir?1927 yılında Bursa’da doğdu. İstanbul Teknık Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nden 1950’de mezun olduktan sonra İller Bankası’nda iş hayatına başladı. 1953 yılında girdiği Devlet Su İşleri’nde 1975-76 yıllarında Genel Müdürlük görevini yürüttü. Emekli olduktan sonra Garanti İnşaat’ta 3 yıl Genel Müdürlük yaptı. Birleşmiş Milletler Doğu Akdeniz Ülkeleri Bölge Müdürlüğü’ne bağlı teknik müşavir olarak çeşitli ülkelerde çalıştı. 2003 yılında emekliye ayrıldı. 1977-1979 yılları arasında TMB Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı.Nurettin Koçak kimdir?1979-1990 yıllarında TMB Başkanı olarak birlikte görev almıştır. Koçak ayrıca 16 kurucu üyesiyle Uluslararası Müteahhitler Birliği (UMB), 28 Kasım 1991 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla kurularak faaliyetine başlamıştır. Birliğin kurucu üyelerinden biri de Nurettin Koçak’tır. Diğer isimler şöyledir: Atila Şenol, Ergil Ersü, Erol Çarmıklı, Eser Tümen, Giancarlo Roth, Gönül Talu, İdris Yamantürk, Kadir Sever, Muammer Kitapçı, Murat Gigin, Mustafa Özcan,  Sinan Tara, Tuğrul Erkin, Vedit Arığ ve Yavuz Kılıç.Kadir Sever kimdir?


1929’da Elazığ’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Malatya ve Elazığ’da tamamladıktan sonra, İstanbul Teknik Üniversitesi’ne girdi ve 1953 yılında İnşaat Fakültesi’nden yüksek mühendis olarak mezun oldu. 

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün muhtelif kademelerinde görevler yaptIktan sonra, 1963 yIlInda memuriyetten ayrılıp, KAS Kolektif Şirketi’ni kurarak müteahhitliğe başladı.


Müteahhitlik deneyimi boyunca başta inşaat olmak üzere, tesisat, imalat, servis ve enerji sektörlerinde çalışmalar yapan 14 kadar firma kurdu. Yurtiçi ve yurtdışında faaliyetler gösteren bu Şirketleri METİŞ Holding A.Ş. çatısı altında topladı. Sektörde özellikle yol, oto yol gibi altyapı ile birlikte, hava alanları, pistler, kumanda merkezleri gibi savunma nitelikli taahhüt ve projelerde öne çıktı.


Kadir Sever, METİŞ-MESA ortaklığı ile 1980’li yılların başından itibaren, Libya’dan başlamak suretiyle, yurtdışına açıldı. Rusya Federasyonu, Türkmenistan ve Kazakistan’da büyük projeler üstlendi. 2002 yılına kadar, 12 yıl süreyle, TMB ve kuruluşundan itibaren UMB Başkanlığı görevinde bulundu. TMB BaşkanIığı olarak, Türkiye taahhüt sektörünün Batı ve Avrupa ile bütünleşmesine hizmet edecek  nitelikte birçok uluslar arası örgütle, üyelik ve ortaklık bazında bağlantılar kurulmasının, anlaşmalar yapılmasının yolunu açtı. Türkiye İnşaat ve Tesisat İşçileri Eğitim Vakfı ( INIŞEV)’nin kurulmasına öncülük etti.


TOBB Müteahhitlik Sektör Kurulu ve Türkiye ve Uluslararası Müteahhitler Birliği Yüksek İstişare Konseyi Başkanlığı, İNİŞEV ile İTÜ Yüksek Mühendisler Birliği Vakfı Başkanlığı yaptı. Sever’e, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Senatosu tarafından 31 Mayıs 2002’de Üstün Hizmet Ödülü ve 4 Şubat 2003 tarihinde de İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Senatosu tarafından Fahri Doktor unvanı verildi.Nihat Özdemir kimdir? 1950 yılında Diyarbakır’da doğdu. Özel Yükseliş Koleji’nde İnşaat Mühendisliği eğitimi aldı. Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi'nden (şimdiki adı Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi) makine yüksek mühendisi olarak mezun olmuştur. İngilizce bilmektedir. Ege Üniversitesi’nde master yaptıktan sonra bir süre akademik çalışmalar yürüttü. 1979 yılında LİMAK İnşaat’ı kurdu. Uzun yılar Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanvekilliği yaptı, bu görevini 25 Ağustos 2011 ‘de bıraktı.


Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanları
Nihat Özdemir2002-2004 yılları arasında TMB Yönetım Kurulu Başkanlığı yaptı.


TMB yönetimleri arasında en genç yönetim dönemi olan 2002-2004 döneminde, ilk yönetim kurulu toplantısında Başkan Nihat Özdemir de aynı konuya değiniyordu:


“Bizler çok genç bir ekibiz. En büyüğümüz 50 yaşlarının başındayız... Siz gençlerin çok şeyler yapacağınıza inanıyorum.”


LİMAK’ın patronu Nihat Özdemir, 9 Ağustos 2005’te sözlü tarih çalışması için yapılan söyleşide TMB üyeliği için şunları söylüyordu:  


“Tabii biz ilk müteahhitliğe başladığımız zaman Müteahhitler Birliği vardı ve çok seçkin bır kuruluştu. Hedeflerimizden bir tanesi Müteahhitler Birliği’ne üye olmaktı; ama Müteahhıtler Birliği’ne üye olmanız için belli şartları sağlamanız lazım. 


Yani her müteahhit olan bir anda Müteahhitler Birliği’ne üye olmuyordu. Biz bunu çok saygıyla karşıladık ve Müteahhitler Birliği’ne üye olmak için şirketin büyümesini bekledik. Şirketimiz büyüdü, belli noktalara geldi ve biz de üye olduk Müteahhitler Birliği’ne. Tahmin ediyorum 90’lı yıllarda olması lazım; yani 92-93’lerde olması lazım.”Erdal Eren kimdir?1952 yıIında Bitlis’te doğdu. 1975 yılında Orta Doğu Teknık Üniversitesi İnşaat Mühendisliği’ni bitirdi. Devlet Su İşleri Barajlar Dairesi’ne girdi. 


Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanları
Erdal ErenAskerden döndükten sonra MNG Grup’ta çalışmaya başladı. 1988 yılında Nurol Holding’te Genel Müdür oldu. Daha sonra Göçay Anonim Şirketi’nde ortak olarak çalıştı. 2004 yılında TMB Yönetım Kurulu Başkanlığı’na seçildi. Üç dönem üst üste başkanlık yaptı. 


Erdal Eren hakkında daha detaylı bilgi için tıklayın!Emin Sazak kimdir? 03 Mart 1961’de Eskişehir’de dünyaya gelen Emin Sazak, ABD’deki Ucla Üniversitesi’nin İşletme ve Telekomünikasyon Bölümü’nden mezun oldu.  Babası Güven Sazak’ın kurduğu Yüksel İnşaat’ın Muratlı TBMM 85. Yıl Milli Egemenlik Barajı ve HES Tesisleri ile Borçka Barajı ve HES Tesisleri projelerinde Proje Müdürü olarak görev yaptı. 


Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanları
Emin SazakYüksel İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Emin Sazak, 2011’de Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanlığı’na seçildi. 2002 yılında Yönetim Kurulu Üyesi olarak yer aldığı TMB’de, 2004 yılında Başkan Vekilliğine yükseldi. 12 Nisan 2011’de de TMB Başkanı oldu.


Kaynak: 

İnşaatçıların Tarihi  Türkiye'de Müteahhitlik Hizmetlerinin Gelişimi ve Türkiye Müteahhitler Birliği Eftal Şükrü Batmaz, Kudret Emiroğlu ve Süha Ünsal (TMB - Tarih Vakfı)

TMB 60. Yıl Özel Sayısı
Önerilen Bağlantılar : Anneler günü konut kampanyaları