Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Üçüncü havalimanı

İstanbul’un Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanlarından sonra Avrupa yakasında Yeniköy ve Akpınar arasına yapılmak üzere 3 Mayıs’ta ihalesi gerçekleştirilecek proje.


İstanbul’a üçüncü havalimanı projesi ilk ne zaman açıklandı?


Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 2011 yılındaki Milletvekili Seçimleri öncesinde 24 Nisan 2011 günü  aynı zamanda Genel Başkanı olduğu AK Parti’nin “Hedef 2023” temalı seçim beyannamesi ile İstanbul’a üçüncü havalimanı kurulacağını açıkladı.


Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde yaptığı açıklamada İstanbul'da biri Avrupa, diğeri Asya yakası olmak üzere iki yeni şehir ve ‘çılgın proje’ ile birlikte ‘üçüncü uluslararası havalimanı’ kurulacağını söyledi. Başbakan Erdoğan, 27 Nisan 2011 tarihinde ise ‘çılgın projem’ dediği ‘Kanal İstanbul Projesi’ ile birlikte havalimanı da inşa edileceğini duyurdu. Erdoğan, İstanbul’da artık, Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nın ihtiyaca yeterli cevap veremediğini dile getirerek, "İstanbul’un en büyük havalimanını da inşallah bu bölgede inşa edeceğiz" dedi.


Yeni havalimanı hangi ihtiyaçtan doğdu?


Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım ‘ın 29 Ocak 2013 tarihli açıklamasına göre; 2012 yılında Atatürk Havalimanı'na 364 bin 303 uçak inip kalktı, 45 milyon kişi gelip gitti. Sabiha Gökçen'deki 15 milyon yolcu trafiği de eklendiğinde İstanbul'daki toplam yolcu trafiği 60 milyonu buldu. Bu miktar; Türkiye’nin toplan havalimanı trafiği olan 130 milyonun yarısına yakın. 


İstanbul’un 60 milyon olan havayolu yolcu sayısının kentin nüfusunun 4 katından fazla olduğu tespit edildi. 


Üçüncü havalimanı

Üçüncü havalimanı nereye yapılacak?


Yeni İstanbul Havalimanı, İstanbul'un Avrupa yakasında Yeniköy ve Akpınar yerleşim yerleri arasında, Karadeniz sahil şeridinde yer alan yaklaşık 77 milyon metrekare büyüklüğündeki bir alana yapılacak. Bakanlar Kurulu, 13 Ağustos 2012’de yeni havalimanının yerini ilan etti. Kararda, havalimanı için aynı noktada dokuz hektarlık alan ayrıldı.


Yeni havalimanı ihalesi ne zaman yapılacak?


Üçüncü havalimanının ihale ilanı, 25 Ocak 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre İstanbul'a yapılacak 3. havalimanının ihalesi 3 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. 


Üçüncü havalimanının ihale şartları neler?


100 bin lira bedelle şartnamesi alınabilecek olan ihalede, geçici teminat tutarı 40 milyon euro olarak belirlendi. Son teklif verme tarihi 3 Mayıs 2013, saat 09.30 olan ihale, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Ankara Esenboğa Havalimanı Simülatör Binası ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.


İstekliler, ihaleye ilişkin dosyayı, DHMİ Genel Müdürlüğü APK Dairesi Başkanlığı Plan Program Şube Müdürlüğü'nden ücretsiz olarak görebilecek.


Uygun teklifi tespit etmede, görevlendirmeyi yapıp yapmamakta serbest olan idarenin bu serbest seçimi nedeniyle istekliler herhangi bir nam altında idareden talepte bulunamayacak. İşte o ihale ilanı:


İSTANBUL YENİ HAVALİMANININ YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ KAPSAMINDA KAPALI TEKLİF ALMA USULÜ İLE İHALE İLANI


Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

 

Dosya

No İhale Konusu Şartname Satış

Bedeli

(KDV Hariç) Geçici Teminat

Tutarı Son Teklif

Tarih/Saati

2013/1 İstanbul Yeni Havalimanının Şartname eki proje ve eklerine göre 3996 Sayılı Kanun ve 2011/1807 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Belirtilen Usul ve Esaslar Çerçevesinde yapım, işletim ve devri işi 100.000.-TL 40.000.000.-

EURO veya karşılığı 03.05.2013

09.30

 

1 Söz konusu işe ait ihale 03/05/2013 günü saat 10.00’da DHMİ Ankara Esenboğa Havalimanı, Simülatör Binası ve Eğitim Tesislerinin 2. Katında Görevlendirme Komisyonu huzurunda kapalı teklif usulüne göre yapılacaktır.

2. İstekliler ihaleye ilişkin dosyayı, DHMİ Genel Müdürlüğü APK Dairesi Başkanlığı Plan Program Şube Müdürlüğü 282 no’lu odada ücretsiz olarak görebilirler. Ancak, ihaleye iştirak etmek için ihale dosyasını KDV hariç100.000.-TL bedel mukabilinde satın alınması ve buna dair makbuzun teklif dosyası içerisinde ibrazı gerekmektedir.

3. İhaleye iştirak etmek isteyen istekliler dosya bedeli olan KDV hariç 100.000.- TL’sını DHMİ Genel Müdürlüğü Mali İşler Dairesi Başkanlığı veznesi veya Kurum içerisinde bulunan T.Vakıflar Bankası DHMİ Bürosuna yatırmalarını müteakip, buna dair makbuzla birlikte APK Dairesi Başkanlığı Plan Program Şube Müdürlüğü 282 no’lu odaya müracaat ederek dosyalarını alacaklardır.

4. Teklifler yukarıda belirtilen ihale tarihinde saat 09.30’a kadar bizzat istekli veya vekili tarafından Görevlendirme İhalesinin yapılacağı binanın CZ02 odasında bulunan görevlilere teslim edilecektir. Belirtilen gün ve saatten sonra verilen teklifler ile posta, kargo vb. yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

5. İsteklilerde aranılacak şartlar Görevlendirme Şartnamesinin 5. Maddesinde belirtilmiş olup, bu iş için geçici teminat tutarı yukarıda belirtildiği gibi 40.000.000.-EURO (Kırkmilyon) veya ilk ihale ilan tarihindeki Merkez Bankası Döviz Satış Kuru karşılığı olan;

a. Tedavüldeki Türk parası,

b. Bankalar tarafından verilen teminat mektupları,

c. Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerdir.

6. Anılan iş 3996 Sayılı Kanun ve 2011/1807 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Belirtilen Usul ve Esaslar dahilinde yürütülecektir.

7. İdare uygun teklifi tespit etmede, görevlendirmeyi yapıp yapmamakta tamamen serbest olup, İdarenin bu serbest seçimi nedeniyle istekliler her hangi bir nam altında İdareden talepte bulunamazlar.


NOT: Görevlendirme konusu iş ile ilgili şartname ve ekleri 28/01/2013 tarihinden itibaren inceleme/satışa sunulacaktır.


            DHMİ: DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

                                           KONYA YOLU 06330-ETİLER/ANKARA

                               TELEFON (312) 204 2725/204 2305 FAX: (312) 212 43 82

                                                          e-posta: apk@dhmi.gov.tr


İhaleyi kazanacak firma, havalimanını yapıp kaç yıl işletebilecek? 


Binali Yılırım’a göre; “işletme süresini 25 yıl olarak sabitlenecek. İşletme süresi yapım işlerinin tamamlanmasını takip eden ve havaalanının işletmeye alınmasıyla birlikte başlayacak, 25 yıl devam edecek. İstekliler tekliflerini verirken yatırım bedeli, yapım süresi ve işletme süresini dikkate alarak 25 yıllık işletme süresi için Devlet Hava Meydanları İşletmelerine ödeyecekleri toplam kira bedelinde yarışacaklar. Önce teklifler teknik anlamda değerlendirilecek. Gerek mali, gerek teknik yeterliliğe sahip teklifler geçerli kabul edilecek. İkinci aşamada da fiyat zarfı açılacak. Daha sonra verilen bu kira bedelleri yarıştırılacak. Böylece işletme süresinde en fazla kira ödemeyi taahhüt eden istekli ihaleyi kazanmış olacak.” Belirlenen takvime göre İstanbul yeni havalimanının ilk etabının, ihalenin karara bağlanmasından ve yer teslimi yapılmasından itibaren 42 ay içerisinde tamamlanması hedefleniyor.” 

Proje, Yap-İşlet-Devret  (YİD) yöntemiyle yapılacak. 25 yıl sonra devlet, havalimanını devralacak.

İhalede daha önce gündeme geldiği gibi cirodan pay alınmayacak, yatırımcılar 25 yıl üzerinden kira yarıştıracak. Devlete, 25 yıl için en yüksek kira bedelini taahhüt eden yatırımcı ihaleyi alacak.

Gelmeyen her yolcu için devlet, projeyi üstlenen yatırımcıya Euro üzerinden ödeme yapacak.


Üçüncü havalimanı  


Üçüncü havalimanı projesiyle ne büyüklükte istihdam yaratılacak?


İnşaat dönemi süresince yılda ortalama 80 bin kişiye iş imkanı sağlanmış olacak. Havalimanının hizmete girmesiyle birlikte yıllık ortalama 120 bin kişiye istihdam imkanı sağlanacak. 2003 yılında havacılıktaki istihdamın sadece 50 bin civarında iken 2012 sonu itibariyle bu rakam 165 bine çıkmıştı.


İstanbul’a yeni havalimanı projesi kaç aşamada gerçekleşecek? 


Birinci aşamada toplam 90 milyon yolcu kapasitesine sahip olan yolcuların kullanımına yönelik her türlü donanıma sahip 680 bin metrekare büyüklüğünde ana terminal, 170 bin metrekare büyüklüğünde ikinci terminal veya uydu terminal olmak üzere iki terminal binası, terminallerde toplam 88 yolcu köprüsü, 12 bin araçlık kapalı otopark, birbirinden bağımsız uluslararası ölçülere uygun büyük gövdeli (380, 777 gibi) uçakların da rahatlıkla inip kalkabileceği 3 pist, 8 paralel taksi yolu, yaklaşık 4 milyon metrekarelik apron, 3 teknik blok, bir kule, şeref salonu, kargo ve genel havacılık terminalleri, içinde hastane, ibadethane, kongre merkezlerinin yer aldığı diğer sosyal donatı alanları hayata geçirilecek.


Projede ikinci etap sonunda bir pist, 3 paralel taksi yolu daha yapılacak.


Üçüncü etapta ise deniz tarafına yapılacak 500 bin metrekare büyüklüğünde yıllık 30 milyon yolcu kapasiteli terminal binası, paralel taksi yolları, ilave apronla birlikte bir ilave pist daha gerçekleştirilecek.


Dördüncü etapta ise 340 bin metrekare büyüklüğünde 30 milyon yolcu kapasiteli yeni bir terminal daha yapılacak. Böylece terminal alanının 1 milyon 400 bin metrekareye, toplam yıllık yolcu kapasitesinin de 150 milyona ulaşması bekleniyor.


Üçüncü havalimanında neler olacak?


Tüm etaplar tamamlandığında yaklaşık 1,5 milyon metrekarelik kapalı alanı, yıllık 150 milyon yolcu kapasitesi, 165 yolcu köprüsü, terminaller arasındaki ulaşım raylı sistemle yapıldığı 4 ayrı terminal binası, 3 teknik blok ve hava trafik kontrol kulesi, 8 kontrol kulesi, her türlü uçak tipinin operasyonuna uygun müstakil 6 pist, 16 taksi yolu, 500 uçak park kapasiteli toplam 6,5 milyon metrakare büyüklüğünde apron, şeref salonu, kargo ve genel havacılık terminali, devlet konuk evi, yaklaşık 70 bin araç kapasiteli açık ve kapalı otopark, havacılık tıp merkezi, oteller, itfaiye ve garaj merkezi, ibadethaneler, kongre merkezi, güç santralleri, arıtma ve çöp bertaraf tesisleri gibi yardımcı tesislerin olması planlanıyor. 


Yeni havaalanı projesi, bölgede arazi fiyatlarını nasıl etkiledi?


31 Ekim 2012 itibariyle; havalimanı ve köprünün geçeceği güzergâhta yer alan Nakkaş köyünde 2007'de metrekaresi 4 liraya satılan arazilerin fiyatı 50 liraya kadar çıktı. Terkos'ta da 2007'de 10-15 liraya satılan arazinin fiyatı bugün 50-150 lira arasında.


Üçüncü havalimanı kaça mal olacak? 


Tepe Akfen TAV Havalimanları’nın CEO’su Sani Şener’in 28 Ağustos 2012 tarihli açıklamasına göre; projenin maliyeti 10 milyar dolar.


Üçüncü havalimanı ihalesi için hangi şirketler teklif aldı?


Japon, Fransız, Çin ve Alman firmaları başta olmak üzere çok sayıda yabancı yatırımcı, 3. havalimanı ihalesiyle ilgileniyor. Türk ve yabancı sermayeli ortaklardan Fraport-IC Holding, GMR-Limak Holding, Changi- BAA , TAV- Aeroport de Paris ile Alarko ve Varyap Varlıbaş Holding’in de konsorsiyum dahilinde ihaleye katılacağı söyleniyor. 


Havalimanı yılda kaç yolcu ağırlayacak, inşaattan ne kadar hafriyat çıkacak?


Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 25 Şubat 2013’te Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki 2’nci Şarjah Hükümeti İletişim Forumu’ndan Türkiye’ye dönerken yaptığı açıklamada İstanbul’a yapılacak 3’üncü havalimanı için telaffuz edilen 150 milyon/yıl yolcu sayısının ise doğru olmadığını kaydederek “Bu bakanımızın arazinin büyüklüğü sebebiyle, ihtiyaç duyulması halinde burası 150 milyona çıkabilecek düşüncesiyle söylediği bir şey. Bu işin ilk etabı 100 milyondur” dedi. 3’üncü havalimanın tamamını burayı yapacak olan firmanın alacağını ve işleteceğini kaydeden Erdoğan şöyle konuştu: “Dosya alma noktasında iş iyi gidiyor, 15 firma dosya aldı. Bunların içinde çok güçlü firmalar var, halen de almaya devam ediyorlar. Burada çok ciddi bir hafriyat olayı var, bu yaklaşık 1.5 milyar metre küp. Allah’tan yakın bölgelerden hafriyat taşınma şansı var. Bu konuyla ilgili ben çok fazla beklemek istemiyorum.”


Önerilen Bağlantılar : 3. Havalimanı