Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Vaniköy

Ali Ağaoğlu, Murat Ülker, Mustafa Latif Topbaş, Fatih Karamancı gibi ünlü işadamlarının oturduğu bölgedir. Önceleri kendi muhtarlığına sahip olan Vaniköy, 2009’da Kandilli Muhtarlığı’na bağlanmıştır.Vaniköy
VaniköyVaniköy nerededir?İstanbul’da Boğaziçi’nin Anadolu yakasında Üsküdar İlçesi’nin Kandilli Mahallesi’nde kalan bir eski bir mahalledir. Vaniköy, ‘Eski mahalle’dir çünkü Vaniköy Muhtarlığı , 2009 yılında Kandilli Mahallesi Muhtarlığı’na bağlanmıştır. 

Çengelköy ile Kandilli arasında yer alır. 


Kandilli Mahallesi Muhtarlığı’ndan alınan bilgiye göre Vaniköy’ün nüfusu 872’dir. 


Vaniköy, Sultan 4. Mehmet tarafından Vani Efendi’ye verilmeden önce Papaz Bahçesi olarak bilinmekteydi. 

Vaniköy ismi nereden gelmektedir?


Vaniköy adı 17. yüzyılda yaşamış sofu bir Müslüman olan Vani Efendi'den gelir. Semtin sırtlarında Kandilli Rasathanesi olarak bilinen rasathane vardır. Semtte birçok güzel yalı bulunur. Bunlardan bazıları Kadınefendi Yalısı, Fazıl Bey Yalısı, Nazif Paşa Yalısı ve Mahmut Nedim Paşa Yalısı'dır.


Kuleli Askeri Lisesi de Vaniköy'ün az ilerisinde Çengelköy istikametindedir.Vaniköy’e adını veren Vani Mehmed Efendi kimdir? Vanî Mehmed Efendi, daha çok ilmî ve siyasî hayatıyla dikkatimizi çekmektedir. XVII. yüzyılda yaşamış olup Vanî-zade ismiyle ün yapmıştır. Van ilinin Hoşâb kasabasında doğmuştur. Künyesi şöyledir; Vanî Muhammed b. Bistam b. Rüstem b. Halil el-Hüseynî el-Hoşabî’dir. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Vanî Mehmed Efendi’nin Hakk’a yürüyüş tarihi ise (1096/1685) olarak bilinmektedir. Kendisine doğduğu yerle ilgili lakaplar takılmıştır. Vanlı olmasından Vanî, Mehmed Efendi ve Vanî Mehmed Efendi diye anılmıştır. Hoşab’lı olması, el-Hoşâbî olarak tanınmasına yol açmıştır.


Burada önemle şunu arz etmek gerekir ki, bazı kütüphane kataloglarında, Vanî Mehmed Efendi ile Vankulu Mehmed Efendi birbirine karıştırılmıştır. Vankulu Mehmed Efendi (Van şehri hyt. 1592) bir Türk bilginidir. Müderris ve müftüdür. Vankulu Mehmed Efendi hazırladığı Arapça Türkçe sözlük ile ün kazanmıştır.


JBrockelmann (1868/1956) GAL diye bilinen eserinde, Vanî Mehmed Efendi (hyt. 1096/1685) ile Vankulu Mehmed Efendi’yi (hyt. 1000/1592) aynı şahıs olarak kaydetmiş ve bu eserinde, Vanî Mehmed Efendi’yi; M. b. Bistâm al-Hassâbî Wânî Ef., Wânqulu, starb 1096/1685 şeklinde zikretmiş ve buna kaynak olarak da; Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri, II, 50 ile İsmail Belîğ Efendi, Güldeste-i Riyaz-ı İrfan, S. 209′u göstermiştir.

Ancak, Brockelmann’ın kaynak olarak gösterdiği bu eserlerde Vanî Mehmed Efen­di ve Vankulu Mehmed Efendi hakkında bilgi verilmiş olup, bu iki şahsiyet birbirine ka­rıştırılmıştır. Herhalde, her ikisinin Van’lı olmasından dolayı, Brockelmann bazı kütüp­hane kataloglarında da karıştırılması sebebiyle kendisi de bu konuda yanılmış olabilir.

Kütüphane kataloglarındaki yanlış kayıtlardan bir örnek verirsek; Yeni Cami matbu katalogunda, Mehmed el-Vanî eş-Şehîr bi-Vankûlî (hyt. 1000);  Es’ad Efendi Kütüphanesi defterinde ise, Mehmed el-Vanî eş-Şehîr bi-Vankulu (hyt. 1000) olarak kayıtlıdır.


Zaten bu iki şahsın Ölüm tarihleri arasında 93 yıl gibi bir zaman farkı vardır ki, ayrı ayrı dönemlerde yaşamışlardır.

Vanî Mehmed Efendi’ye, önceden de ifade ettiğimiz gibi, 1664′te Yeni Cami kürsü vaizliğinin yanı sıra, Sultan IV. Mehmed’in hocalık görevi verilmişti. Daha sonra şehzade Mustafa’nın hocalığını yapmıştır. Vanî Mehmed Efendi Hünkâr Vaizi görevini alınca, şehzadenin hocalığını, damadı Feyzullah Efendi’ye devretmiştir.Sultan 4. Mehmed, Vaniköy’ü ne zaman Vani Mehmed Efendi’ye bağışladı?Padişah, çok sevdiği bu vaize, cizye ve gümrük muhasebelerinden iki bin akça verdiği gibi, Bursa Kestel kalesi ve çevresindeki birçok köyü ona temlik etmişti,  Bunun yanında eskiden Papaz Bahçesi şimdi de Vanikoy ismiyle anılan, Boğaziçi’nde yer alan yeri de ona vermişti.


Bu yörede gezmeyi avlanmayı seven, buradaki kasrı ve bahçeleri yeniden düzenle­ten IV. Mehmed, şehzadelerine hocalık eden Van’lı bir hoca olan Vanî Mehmed Efendi’­ye burada büyük bir toprak ve koruluk bağışlamıştır.

IV. Mehmed, Cuma gününden başka her gün av tertip ederdi. Cuma günleri ise Vanî Mehmed Efendi’nin vaazlarını dinler, son derece ona güvenir; her işinde ona danışırdı. Padişah, Vanî Mehmed Efendi’nin çok iyi bir nişancı olmasından dolayı ona tezhipli bir yay hediye etmişti.


Vanî Efendi’nin padişah üzerinde etkisinin büyük olduğu; padişaha bazı tekkeleri kapattırdığı, mevlevî semahlarını, bektaşî ayinlerini, içki ve ticaretini yasaklattırdığı söy­lenir. Vanîköy adı, bu Van’lı hocadan gelmekte ve üç yüzyıldan fazla süredir bu isimle anılmaktadır.


Vanî Mehmed Efendi’nin birçok hayratı vardır. Bunlar İstanbul ve Kestel’de yapılmıştı.


IV. Mehmed’in Boğaziçi’nde Vanî Mehmed Efendi’ye temlik ettiği yer olan Vaniköy’de, Vaniköy Câmii’ni (H. 1076/1655)’te yaptırmıştır. Bursa Keste kalesinin çevresinde bir cami daha yaptırmıştı.


Ayrıca yalı olarak, 18. yüzyılda yıkılmış, taşları ise Sadabat köşklerinin yapımında kullanılmış bir yalısı vardı. Ayrıca Vaniköy semtinde, Vanî Mehmed Efendi’ye ait olduğu söylenen bir de yalı bulunmaktadır.

Bunlardan başka, Kestel kalesi çevresindeki camiin yanında, mescid, imaret ve bü­yük bir kervansaray yaptırmıştır. Vanî’nin ve yakınlarının kabri de buradadır. (Kaynak: www.islamvetasavvuf.org)Vaniköy Camii’nin mimari özellikleri nelerdir?Vaniköy Camii, İstanbul'un Üsküdar ilçesi, Kandilli Mahallesi, Vaniköy Caddesi üzerinde yer alan, Osmanlı Dönemi'nden kalma tarihi bir camidir. İstanbul Boğazı'ın hemen kıyısında yer alan Vaniköy Camii, Vani Mehmet Efendi tarafından Padişah IV. Mehmed'in verdiği arazi üzerine yaptırılmıştır. Vaniköy
Vaniköy Camii
Ahşap karkas camiidir. Tek şerefeli minaresi kagir zemine oturtulmuş ve betonermedir. Deniz tarafından bir duvar çeşmesi bulunan caminin koru tarafı yüksek sütunlarla sundurma şeklinde inşa edilmiştir.

Vaniköy Camii ya da Vani Mehmet Efendi Camii, Üsküdar’ın Boğaziçi kısmında; aynı adı taşıyan semtte yer alır. Denize sıfır noktada ağaçlar arasında kaybolan yapı, Vani Mehmet Efendi tarafından 1665’de yaptırılmıştır. I. Mahmut zamanında ise camiye hünkar mahfili ilave edilmiştir.


Vani Mehmet Efendi Camii, geniş dikdörtgen planlı, kagir duvarlı, kırma çatılı bir yapıdır. Girişi batı yönünde olan caminin, ön tarafında camekanlı bir bölüm vardır. Altı adet ağaç direkle dışarıya açılmış olan bir girişten, kare planlı harime geçilir. Harimin tavanı ahşap çubuklarla dikdörtgenlere ayrılmıştır. Mahfil, kuzey yönünde dört ağaç direk üzerindedir.


Mihrabın alt tarafına dört, üst tarafına dört pencere açılmıştır. Alttaki pencereler dıştan yuvarlak kemerli, içeriden karedir. Üst pencereler ise her iki taraftan da yuvarlak kemerlidir.


Harimin giriş kapısının karşısında, doğudaki ek kısma açılan ikinci bir kapı bulunur. İki ağaç ayakla desteklenen 

hünkar mahfili ve meşruta olarak düzenlenen kısmın üst kat girişi, doğu tarafında, deniz ve kara yönünden merpenlerle çıkılan bir sahanlıkla sağlanmıştır. Bu ahşap cephede, altı pencere ve ortada da bir kapı vardır.

Caminin kırmızı minaresinin pabuç, şerefe ve külah altı beyazdır.Vaniköy’de oturan ünlüler kimler?Suzan Sabancı Dinçer:  Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer ve eşi Haluk Dinçer,  Sabancı, Vaniköy'de bulunan Andiçen Villaları sitesinin en tepesindeki adeta bir kaleyi andıran lüks villasını ise 2009'da Orta Anadolu Ticaret Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Karamancı'ya 7 milyon TL’ye satmıştı.


Murat Ülker: Türkiye’nin en zengin işadamları arasında bulunan Ülker Holding’in patronu Murat Ülker, oturmak için Anadolu yakasını tercih eden işadamları arasında. Ülker’in Üsküdar Vaniköy’de yalısı, Çamlıca’da köşkü bulunuyor. Murat Ülker, iş yaşamının stresini ise İshaklı-Saklıköy’de bulunan çiftlik evinde atıyor.


Ali Ağaoğlu: Lüks arabaları helikopterleriyle son dönemlerin en çok konuşulan işadamlarından Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, Vaniköy’deki yalısında oturuyor. Dört katlı olan yalı, toplam bin metrekare büyüklükte. Ağaoğlu 2 yıl sonra ise yap-işlet-devretle aldığı dünyanın en eski ahşap yalısı olan Amcazade Yalısı’nın haremlik bölümüne taşınmayı planladığını söylemişti. Ağaoğlu, restorasyonun ardından turizme açılacak yalıların 2 katlı toplam bin 800 m2 büyüklüğündeki haremlik kısmını kendisi için restore ettiriyor. Ağaoğlu’nun Trabzon’da 6 milyon dolara yaptırdığı bir evi bulunuyor.


TÜSİAD Başkanı ve SÜTAŞ'ın sahibi ve BİM marketler zincirinin sahibi Mustafa Latif Topbaş da Vaniköy’de oturan ünlü işadamları arasında.Vaniköy hangi haberlere konu oldu?Necmettin Efendi Yalısı'na İtalyan askerler hayran kaldı! (Emlakkulisi.com, Şubat 2013)


Ender Mermerci'nin Vaniköy'deki Anadolu Kazaskeri Necmettin Efendi Yalısı'nı İtalyan savaş gemisi mürettabatı gezdi ve hayran kaldı...


Ender Mermerci'nin Vaniköy'deki Anadolu Kazaskeri Necmettin Efendi Yalısı müzeleri aratmıyor. 350 yıllık tarihi yalı üst düzey yabancı misafirlerin tur programına bile girdi. Yalıyı gezen İtalyan savaş gemisinin mürettebatı yalıya ve antikalara hayran kaldı. Yalı'da sadece sanat eserlerinden sorumda 1 personel çalışıyor.Vaniköy'deki ünlü Mahmud Nedim Paşa Yalısı, 3 kez kül oldu! (Takvim Gazetesi, Ağustos 2012)


Her seferinde yangının nasıl çıktığı gizli kaldı. Bir dönem hemşire okulu olarak da kullanılan 12 odalı yalı, İstanbul'un en özel yapılarından biri...


Osmanlı'nın Viyana Büyükelçisi Mahmud Nedim Paşa tarafından 1800'lü yılların ortalarında yaptırılan yalının en dikkat çekici özelliği, Paşa'nın yaşadığı kentler olan Viyana ve Prag'daki mimariden etkilenmesi olarak gösterildi. Paşa, Osmanlı'da valilik ve sadrazamlık görevlerinde de bulundu. Rus yanlısı politikaları dolayısıyla Nedimof olarak adlandırılan Paşanın türbesi Garanti Bankası Nuruosmaniye şubesinin yanında bulunmakta. Cadı külahlı yalı, birçok kez yandı. Bugüne kadar 3 kez restore edilen yalının haremlik bölümü, Sivri çatısı ve kulesiyle Boğaziçi mimarisine uygun olmadığı tarihçiler tarafından da kabul gördü. Torunları tarafından Kızılay'a bağışlanan yalı 20. Dünya Savaşı sırasında hemşirelik okulu olarak kullanıldı. Burada yetişen hemşireler Türkiye'nin dört bir yanı başta olmak üzere, Avrupa ülkelerine gönderildi. Vaniköy'de bulunan bu özel mimarili yapıda yaşayanlar, kısa süreli sağlık problemleri yaşadı. Yalının son sahibi ise Sabancı ailesi. Yalçın Sabancı, bu özel yalıyı 2004 yılında 4 trilyon lira karşılığında satın aldı.


İnan Kıraç ve İpek Kıraç'tan yeni şirket! Vaniköy Gayrimenkul A.Ş.!  (Emlakkulisi.com, Eylül 2011)


Vaniköy Gayrimenkul Yatırım Anonim şžirketi 'nin Yönetim Kurulu Başkanı olarak İnan Kıraç, Başkan Yardımcısı olarak İpek Kıraç, Yönetim Kurulu Üyeleri olarak ise Ali Bahattin Başoğlu ve Aykut Ümit Taftalı görev yapacak

Vaniköy Gayrimenkul Yatırım Anonim şžirketi; İstanbul Üsküdar 'da İnan Kıraç, İpek Kıraç, Aykut Ümit Taftalı, Ali Bahattin Başoğlu ve Deniz Akkuş tarafından kuruldu.


50 bin TL sermaye ile hayata geçirilen şirketin sermaye dağılımına göre;


-49 bin 996 TL 'si İpek Kıraç 'a,

-1 TL 'si İnan Kıraç 'a,

-1 TL 'si Aykut Ümit Taftalı 'ya,

-1 TL 'si Ali Bahattin Başoğlu 'na,

-1 TL 'si ise Deniz Akkuşa ait durumda.


Firmanın iş konusu; şžirketin başlıca amaç ve konusu yürürlükteki düzenlemelere uygun olarak gayrimenkul yatırım hizmetleri de dahil olmak üzere yurt içinde ve yurt dışında her nevi gayrimenkulü almak, satmak, kiraya vermek, kiralamak, turizm, nakliyat, telekomünikasyon, ulaştırma, dış ticaret, pazarlama, gıda, reklamcılık faaliyetlerinde bulunmak yukarıda belirtilen tüm konularda yatırım yapmak amaçlarıyla kurulmuştur ve ana sözleşmesinde yazılı olan diğer işleri yapmak.


Vaniköy Gayrimenkul Yatırım Anonim şžirketi 'nin Yönetim Kurulu Başkanı olarak İnan Kıraç, Başkan Yardımcısı olarak İpek Kıraç, Yönetim Kurulu Üyeleri olarak ise Ali Bahattin Başoğlu ve Aykut Ümit Taftalı görev yapacak.

Adres: Acıbadem Caddesi, Doğancı Sokak-Üsküdar


İnan Kıraç:


2003 - Koç Holding A.şž. Yönetim Kurulu Üyesi 

1998 - Kıraça şžirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı 

1994 - 1998 Koç Holding A.şž. Yönetim Kurulu Üyesi, Topluluk Yürütme Kurulu Başkanı 

1993 - 1994 Koç Holding A.şž. Yönetim Kurulu Üyesi, İdare Komitesi Başkanı, Otomotiv şžirketleri Başkanı 

1987 - 1993 Koç Holding A.şž. İdare Komitesi Üyesi, Otomotiv şžirketleri Başkanı 

1980 – 1987 Koç Holding A.şž. Başkan Yardımcısı, Tofaş Grubu 

1973 - 1980 Koç Holding A.şž. Tofaş Grubu Koordinatörü 

1970 - 1973 Tofaş Oto Ticaret A.şž. Genel Müdür 

1966 - 1970 Otoyol Sanayi A.şž. Genel Müdür 

1961 - 1966 Ormak A.şž., Müdür Muavini, Satış MemuruAli Ağaoğlu merak edilen yalısını anlattı! (Hürriyet Kelebek, Kasım 2009)


İşte ünlü iş adamının Vaniköy'de oyuncu Petek Ertüre ile birlikte yaşadığı o merak edilen yalısı...


KONUT KRALININ MERAK EDİLEN YALISI


'Yaşam mimarı' sloganıyla onbinlerce nitelikli yaşam alanına imza atan Ali Ağaoğlu, iş hayatındaki başarıları kadar özel hayatıyla da hep gündemde. Ağaoğlu'nun yaşadığı ev ise büyük merak konusu. 


VANİKÖY'DE YAŞIYORSUNUZ. BU SEMTİ TERCİH ETMENİZİN NEDENİ NEYDİ


Vaniköy, Boğaz'ın en güzel yerlerinden biri. Tam Bebek'in karşısı. Trafiğin en hareketli olduğu bölge. Vaniköy'ün doğasını çok seviyorum, yalının arka tarafı koruluk. Doğayla iç içe yaşıyorsun, Boğaz'ı yaşıyorsun. Vaniköy'e ayrı bir sevgim var. Ev işlerine genelde iç işleri bakanı bakar. Bizim iç işleri bakanı, burayı çok sevdi onun üzerine buraya girdik. Dört senedir buradayız, bir kısmını satın aldım bir kısmını kiraladım.


YALININ ÖZELLİKLERİNİ ANLATIR MISINIZ


Yalı, dört katlı. En alt katta hobi odam ve bilardo salonum var. Zemin katta salon ve mutfak, orta katta yatak odası, en üst katta da hobi odam var. Yaklaşık bir buçuk dönüm bahçe içinde, toplam 600 metrekare civarında. Evi işlerimin yoğunluğundan dolayı maalesef misafirhane gibi kullanıyorum. Gece kaçta yatarsam yatayım, sabah saat yedide uyanırım, en geç sekizde de evden çıkarım. Evimde en keyif aldığım şey kahvaltı yapmak. Akşamları da yemek, davet, toplantı derken eve gelişim 22.00 - 23.00'ü buluyor. Evde çok zaman geçirdiğimi söyleyemem. Günde ortalama 16 - 18 saat çalışıyorum. Evin keyfini ben süremiyorum, hanım sürüyor. Bir de evde çalışan yardımcılar.


HERKES EVİNİZİ ÇOK MERAK EDİYOR. YAŞADIĞINIZ EV BURASI MI?


Yaşadığım yer burası. Rahat olmayı seviyorum. Protokolden çok hoşlanan biri değilim. Yaşadığım ev fonksiyonel olmalı. Tekneyi de taksi olarak kullanıyorum.


DENİZİ SEVMENİZDE KARADENİZLİ OLMANIZIN DA PAYI VAR MI?


Denizi çok seviyorum ama denizle haşır neşir değilim. Suyu küvette, jakuzide daha çok seviyorum.


YALIYI DEKORE EDERKEN ÇIKIŞ NOKTANIZ NE OLDU?


Benim ilgilenecek imkanım olmadı. Mimar kadrom az çok tarzımı bilir, rahatlığı sevdiğimi bilir. Ona göre döşediler. Müdahil olduğum bir şey olmadı. Fonksiyonel ve kullanışlı olması da önemli. Tarz olarak ise minimalist bir çizgi diyebiliriz. Çok odası vardı ama Ali Bey evde tadilat yaptığı için odaları büyüttü. Beş tane oda var. Aşağıda iki, yukarıda iki olmak üzere dört de banyosu var.


PAZAR SABAHLARI EN SEVDİĞİNİZ ŞEY NEDİR EVİNİZDE?


Günlük gazeteleri hızlı bir şekilde gözden geçiriyorum. En sevdiğim şey ise Pepe'mle beraber kahvaltı yapmak.


EN SEVDİĞİNİZ KÖŞE NERESİ?


Yazın terasta vakit geçirmeyi seviyorum. İstanbul'un manzarasını dünyanın hiçbir yerine değişmem. Zaman zaman dostlarımla terasta fasıl yapmaya da bayılırım.


EVDE KAÇ KİŞİ YAŞIYORSUNUZ?


P. Ertüre: Evin içinde dört, dış bölümde de beş kişi yaşıyor.

A. Ağaoğlu: Güvenlik, bahçıvan, iki yardımcı kadınla birlikte toplam dokuz kişi yaşıyoruz.


NASIL DİNLENİRSİNİZ EVİNİZDE?


Çalışarak dinleniyorum. Tatil insanın sevdiği işi yapmasıdır. Ben sevdiğim işi yapıyorum, işimi yaparak dinleniyorum. Bir şeyleri başarmak benim için en büyük keyif. Petek'in yanında mutluyum.


YALIYI ALDIĞINIZDA BİR TADİLAT YAPTINIZ MI?


Geçici bir tadilat yaptım burada. Amcazade Yalıları'nı da ben aldım. Anadolu Hisarı'nda dokuz yalı... Butik otel yapıyorum, Harem Yalısı'nı ise kendime ayırdım. İki sene sonra inşaat bitince oraya geçeceğim. Burası ise aldığımda apartman yalıydı. Kalıcı tadilatı daha sonra yapacağım. 


SPOR YAPIYOR MUSUNUZ PEKİ


Çok harekeliyimdir, kendi ofisimde bile bir saat oturmam. Sürekli hareket halindeyim. Ofiste asansör kullanmam, yürürüm, şantiyeleri gezerim.


HAYALLERİNİZİN NERESİNDESİNİZ?


Babamdan 1977 senesinde ayrıldım, varlıklı bir ailenin oğluyum. Babamdan kuşak çatışması yüzünden ayrıldım. Beş altı sene para kazanmak için çalıştım. Sonra para kazanmak için değil bir şeyi başarmak için hep çalıştım. çalışmayı çok seviyorum, ülkemi çok seviyorum. Sadece para kazanmak için çalışırsan amaç farklı oluyor. Yaptığım işin hep en iyisini yapayım, başarayım diye çalıştım. İşini severek yapar ve başarırsan zaten para peşinden geliyor. Ülkesini seven biri olarak üç kişiye daha ne kadar ekmek verebilirim diye düşünüyorum, o beni mutlu ediyor. Kendimi hala yarışa hazırlanan bir sporcu gibi hissediyorum. Ayağımı da henüz başlama çizgisine koymadım diye düşünüyorum. Onun için de çalışmaya devam edeceğim.


EN ÇILGIN PROJENİZ HANGİSİYDİ YA DA HANGİSİ OLACAK?


My World projesi Avrupa'nın en büyük projelerinden biri. Aynı yerde durmayacağız. Genç ve dinamik bir grubuz. Her projemizi bir öncekinden iyi yapmak arzusundayız.Sabancılar, Vaniköy'deki evini 7 milyon TL'ye sattı! (Posta Gazetesi, Ağustos 2009)


Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer ile eşi Haluk Dinçer, Vaniköy'deki Andiçen Villaları'ndaki evlerini 7 milyon TL'ye sattı


Suzan Sabancı Dinçer ve Haluk Dinçer Vaniköy'deki Andiçen Villaları'ndaki evlerini 7 milyon TL'ye Orta Anadolu Ticaret Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Karamancı'ya sattı. 7 oda, bir salon, 4 banyo ile 900 metre kullanım alanına sahip villaya daha önce 12 milyon TL değer biçilmiş.Oktay Derelioğlu, ev almaya çalışırken suçlu duruma düştü! (Takvim Gazetesi, Mayıs 2011)


Beşiktaş'ın eski futbolcusu Oktay Derelioğlu, ev almaya çalışırken suçlu durumuna düştü. Oktay Derelioğlu Vaniköy'de ev almaya çalışırken dolandırılmak istendiğini söyledi...


Beşiktaş'lı eski futbolcu Oktay Derelioğlu Vaniköy'de ev almaya çalışırken dolandırılmak istendiğini söyledi. Beşiktaş'ın eski futbolcusu Oktay Derelioğlu, ev almaya çalışırken suçlu durumuna düştü. Vaniköy'de değeri 3 milyon Euro olan 3 daireyi kendisininmiş gibi gösterip satmaya çalıştığı iddiasıyla hakkında suç duyurusu bulunulan Derelioğlu, "2 milyon Euro'ya anlaştım. 20 bin dolar da kapora verdim, ama daireleri üstüme almadım. Direkten döndüm" dedi. Derelioğlu hakkındaki suç duyurusu geri alındı.