Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Veraset belgesi dilekçe örneği!

Vefat eden bir kimsenin mirasçılarını ve mirasçılık oranlarını gösteren belge veraset belgesi oluyor. İşte veraset belgesi dilekçe örneği..


Vefat eden bir kimsenin mirasçılarını ve mirasçılık oranlarını gösteren belge veraset belgesi oluyor. Böylece kalan miras üzerinde kimin ne kadar hakkı olduğu, kimin hakkının olmadığı da görülebiliyor.


Veraset belgesinin intikal işlemleri adına vefat durumundan sonraki bir ay içinde alınması gerekiyor. Buna karşın istenilen her zaman yetkili kuruma gidilerek de veraset ilamı çıkarılabiliyor. 


Veraset belgesini yalnız mirasçılar alabiliyor. Ayrıca, vasiyet alacaklıları da vasiyet alacaklısı olduklarını gösteren bir belgenin kendilerine verilmesini istenebiliyor. 


Belge, mahkemeden talep edilmesi halinde mahkeme genelde duruşmasız olarak veraset ilamı düzenliyor. Mirasçılık belgesi olarak da bilinen bu belge ortalama 1 haftalık süre içerisinde alınabiliyor. 


Veraset belgesi için; talep dilekçesi ve nüfusa kayıtlı olunan nüfus müdürlüğünden alınacak aile nüfus kaydı ile Sulh Hukuk Mahkemesine müracaat edilebiliyor.


Veraset belgesi dilekçe örneği


.... SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE


Davacı  :   (Veraset edenin babası, annesi, eşi veya kardeşi açabilir) Adres

Davalı  :    Hasımsız

Dava    :    Veraset

Olaylar :


..............................ili, ............................ İlçesi, ...............hane, ..............cilt, ..............sahife  nüfusuna kayıtlı (oğlum/eşim/kardeşim) .............................................. ......./........./.......... tarihinde askerlik vazifesini ifa ederken vefat etmiştir. Geride kanuni mirasçı olarak ..................................................................(babası/ annesi/ eşi/ çocukları) ................................... bırakmıştır.Veraset ilamının düzenlenip, tarafımıza verilmesi için işbu davanın açılması zarureti doğmuştur. Hukuki, sebepler: M.K. ve ilgili mevzuat

Deliller : Nüfus kayıtları ve tanık beyanları

Talep : Belirttiğim nedenlerden dolayı bir suret veraset ilamının düzenlenip tarafıma verilmesini saygıyla arz ederim. ...../......../20...


(Davacı)

(baba,anne,eş,kardeş)Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com

Önerilen Bağlantılar : Anneler günü konut kampanyaları