Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Veraset ilamı sonrası reddi miras!

Medeni Kanun gereğince yasal ve atanmış mirasçıların mirası reddetme hakları bulunuyor. Peki, veraset ilamı alındıktan sonra miras reddedilebilir mi?


Veraset ilamı sonrası reddi miras!


Medeni Kanun gereğince yasal ve atanmış mirasçıların mirası reddetme hakları bulunuyor. Ölümü tarihinde mirasbırakanın ödemeden aczi açıkça belli veya resmen tespit edilmiş ise, miras reddedilmiş sayılır.


Mirasın reddi, mirasçılar tarafından sulh mahkemesine sözlü veya yazılı beyanla yapılır. Reddin kayıtsız ve şartsız olması gerekir. Sulh hâkimi, sözlü veya yazılı ret beyanını bir tutanakla tespit eder. 


Süresi içinde yapılmış olan ret beyanı, mirasın açıldığı yerin sulh mahkemesince özel kütüğüne yazılır ve reddeden mirasçı isterse kendisine reddi gösteren bir belge verilir.Tutanağın ve kütüğün nasıl tutulacağı tüzükle düzenlenir.


Veraset ilamı alındıktan sonra miras reddedilebilir mi?

Miras, veraset ilamı sonrası reddedilebiliyor. Ancak ret için "miras ret süresi"nin geçmemiş olması gerekiyor.


Kanunen miras, üç ay içinde reddolunabilir. Bu süre, yasal mirasçılar için mirasçı olduklarını daha sonra öğrendikleri ispat edilmedikçe mirasbırakanın ölümünü öğrendikleri; vasiyetname ile atanmış mirasçılar için mirasbırakanın tasarrufunun kendilerine resmen bildirildiği tarihten işlemeye başlar.


Mirasçılardan biri tarafından ret

Yasal mirasçılardan biri mirası reddederse onun payı, miras açıldığı zaman kendisi sağ değilmiş gibi, hak sahiplerine geçer.


Mirası reddeden atanmış mirasçının payı, mirasbırakanın ölüme bağlı tasarrufundan arzusunun başka türlü olduğu anlaşılmadıkça, mirasbırakanın en yakın yasal mirasçılarına kalır.
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com