Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Veraset ve intikal vergisi 1. taksiti 2018 başlıyor!

2018 yılı vergi takvimine göre, veraset ve intikal vergisi 1. taksit ödemeleri bugün başlıyor. Vergi en son 31 Mayıs'ta ödenecek..


Bir kişinin ölümü üzerine, sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkul mallarla bütün hak ve alacaklarının mirasçılarına intikali halinde veraset ve intikal vergisi ödeniyor.


Miras vergisi olarak da bilinen bu vergi ayrıca malların karşılıksız bir şekilde bir şahıstan diğer şahsa intikali halinde de tahsil ediliyor. 


Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu gereğince ödenen bu vergi, belli bir süre boyunca belli aylarda ödeniyor. Vergi ödemesi tahakkukundan itibaren üç yılda, senede iki eşit taksit olmak üzere toplamda 6 taksit halinde yapılıyor. Taksit ödemeleri Mayıs ve Kasım aylarında yapılıyor.


Buna göre Veraset ve intikal vergisi 1. taksiti 2018 ödemeleri bugün başlıyor. İlk taksitler en son 31 Mayıs'ta ödenecek. 


Vergi nereye ödeniyor?


Veraset ve intikal vergisi, vefat eden kişinin son kanuni ikametgâhının bağlı bulunduğu yetkili Vergi Dairesine veriliyor. Kişinin nerede vefat ettiği, terekenin nerede bulunduğu ya da nüfus kütüğünün nerede olduğu beyannamenin verileceği yer açısından önemli olmuyor.


Muris veya tasarrufu yapan şahıs Türkiye’de hiç ikamet etmemiş ya da son ikametgâhı tespit edilememiş ise beyanname verilecek yetkili vergi dairesi Gelir İdaresi Başkanlığınca tayin ediliyor. 


Ancak mükellef bununla ilgili dilekçesini evraklarıyla birlikte süreksiz vergi daireleri ya da Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Diğer Vergiler Müdürlüğü’ne verebiliyor.


2018 yılı veraset ve intikal vergisi oranları


7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında, “Vergi tarifesinin matrah dilim tutarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan dilim tutarlarının yüzde 5 ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. ...” hükmüne yer verilmiş olup buna göre, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren veraset yoluyla veya ivazsız suretle meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacak.


Veraset ve intikal vergisi 1. taksiti 2018 başlıyor!

 Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com