Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Vergi borcu peşin veya taksitli ödeme!

Vergi yapılandırma başvuruları 25 Kasım'a kadar, Gelir İdaresi Başkanlığı internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden, bağlı olduğunuz vergi dairenize şahsen veya posta yoluyla, yapılabiliyor.


Vergi yapılandırma başvuruları 25 Kasım'a kadar, Gelir İdaresi Başkanlığı internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden, bağlı olduğunuz vergi dairenize şahsen veya posta yoluyla, yapılabiliyor. 


Birden fazla vergi dairesine borcu olanların, her bir vergi dairesine ayrı ayrı başvurada bulunmaları gerekiyor. Yapılandırılan borçlar, tercihe göre peşin veya taksitler halinde ödenebiliyor. 


Vergi borcu peşin veya taksitli ödeme

› Peşin ödemeler, ilk taksit ödeme süresinin son günü olan 30 Kasım 2016 tarihine (bu tarih dâhil) kadar yapılacaktır. 

› Peşin ödemelerde, yapılandırılan borçlara herhangi bir katsayı veya faiz uygulanmayacaktır. 

› Peşin ödemelerde, Yİ-ÜFE oranları üzerinden hesaplanan tutardan ayrıca %50 indirim yapılacaktır.


Örneğin; borçlarını yapılandırmak için vergi dairesine başvuruda bulunan mükellef, peşin ödeme seçeneğini tercih etmiştir. Vergi aslı tutarı 20.000,00 TL, fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanan tutar ise 6.200,00 TL olmak üzere toplam 26.200,00 TL olarak yapılandırılmıştır. Yapılandırılan borç peşin ödenmek istendiğinde; zam ve faiz yerine Yİ-ÜFE üzerinden hesaplanan tutardan %50 indirim yapılacaktır. Bu durumda, mükellef Yİ-ÜFE tutarı olarak [6.200,00 - (6.200,00 x %50)=] 3.100,00 TL, toplamda 23.100,00 TL ödeme yapmak suretiyle Kanun hükümlerinden yararlanacaktır. 


› Yapılandırılan borçların taksitle ödenmek istenmesi halinde, başvuru sırasında 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden biri seçilebilecek ve ilk taksit 30 Kasım 2016 tarihine (bu tarih dâhil) kadar, kalan taksitler de ikişer aylık dönemler halinde ödenecektir. 


› Taksitle ödeme durumunda, yapılandırılmış borçlar aşağıda yer alan katsayılar oranında artırılarak tahsil edilecektir.


6 taksitte 12 ayda yapılacak ödemelerde 1,045 

9 taksitte 18 ayda yapılacak ödemelerde 1,083 

12 taksitte 24 ayda yapılacak ödemelerde 1,105 

18 taksitte 36 ayda yapılacak ödemelerde 1,150


› Yapılandırılan borçlar, Başkanlığımızın internet adresi (www. gib.gov.tr) üzerinden kredi kartıyla veya vergi daireleri vezneleri ile tahsile yetkili bankalara ödenebilecektir. 


› Borçların, başvuru sırasında tercih edilen taksit sayısından daha fazla taksitte ödenmesi mümkün değildir. Başvuru sırasında seçilen taksit sayısından daha az taksitte ödeme yapılması mümkün olup bu durumda ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilecektir. 


› Örneğin; başvuru sırasında 9 taksitte ödeme seçeneği tercih edildiğinde daha sonra ödemelerin 12 taksite dönüştürülmesi mümkün değil iken, 12 taksitte ödeme seçeneği tercih edilmişse borcun 9 taksitte ödenmesi mümkün bulunmaktadır. Bu durumda uygulanacak katsayı 9 taksite göre yeniden düzeltilecektir.


Vergi yapılandırma rehberi 2016!


Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com