Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Vergi dairesi uzlaşma dilekçesi örneği!

Vergi Usul Kanunu'na göre vergi mükellefleri, ödenmemiş vergi borçlarını için vergi uzlaşması ile ödeyebiliyor. Bunun için bir dilekçe ile müracaat edilebiliyor.


Emlak ve çevre temizlik vergisi de dahil, vergi mükellefleri, ödenmemiş vergi borçlarını için vergi uzlaşması ile ödeyebiliyor. 


Buna göre vergi idaresine uzlaşma dilekçesi ile talepte bulunmak gerekiyor. Başvuru için gerekli olan Vergi dairesi uzlaşma dilekçesi şu şekilde;


Vergi dairesi uzlaşma talep dilekçesi..


"........... Vergi Dairesi Uzlaşma Komisyonu Başkanlığına

.............


Uzlaşma Talebinde Bulunanın

Adı ve Soyadı;

Açık Adresi;

Hesap Numarası;

Ev veya İş Telefonu;


Tebliğ Edilen İhbarnamenin

Düzenleme ve Tanzim Tarihi;

Cilt ve Sıra Numaraları;

İhbarname Tebliğ Tarihi;


Yukarıda ihbarnamenin tarih ve numalarını, aşağıda dönemini, vergi ve ceza nev'ileri ile miktarlarını belirttiğim tarhiyatlar üzerine 213 sayılı VUK'nuna 205 sayılı kanunla EK: 1-6 maddeler gereğince uzlaşmak istiyorum.


Dilekçemin kabulü ile komisyona davet edileceğim gün ve saatin bildirilmesini arzederim.


..../..../...


Mükellef veya vekilinin imzası
Uzlaşma Taleo Edilen Vergi ve Cezaların Miktarları

Verginin;

- Dönemi

- Nev'i

- Miktarı


Cezanın;

- Nevi'i

- Miktarı"Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com