Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Vergi mahkemelerinde avukatlık ücreti 2016!

Vergi mahkemelerinde avukatlara ödenecek ücretler, avukatlık asgari ücret tarifesinde yer alıyor. Peki, yeni tarifeye göre vergi mahkemelerinde avukatlık ücreti 2016 ne kadar?


Vergi mahkemelerinde avukatlık ücreti 2016!


Vergi mahkemelerinde avukatlara ödenecek ücretler, avukatlık asgari ücret tarifesinde yer alıyor. 2016 yılında uygulanacak bu ücretler 21 Aralık 2015 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı.


Peki, yeni tarifeye göre vergi mahkemelerinde avukatlık ücreti 2016 ne kadar?


Vergi mahkemelerinde avukatlık ücreti 2016:

Danıştayda ilk derecede veya duruşmalı olarak temyiz yoluyla görülen dava ve işlerde, idari ve vergi dava daireleri genel kurulları ile dava dairelerinde, bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinde birinci savunma dilekçesi süresinin bitimine kadar anlaşmazlığın feragat ya da kabul nedenleriyle ortadan kalkması veya bu nedenlerle davanın reddine karar verilmesi durumunda Tarifede yazılı ücretin yarısına, diğer durumlarda tamamına hükmedilir.


Şu kadar ki, dilekçelerin görevli mercie gönderilmesine veya dilekçenin reddine karar verilmesi durumunda avukatlık ücretine hükmolunmaz.


Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde görülen dava ve işlerde de yukarıdaki fıkralarda belirtilen hükümler uygulanır.


Vergi mahkemelerinde takip edilen davalarda taraflar arasında akdi avukatlık ücreti kararlaştırılmamış veya kararlaştırılan akdi avukatlık ücretinin geçersiz sayıldığı hallerde; çıkabilecek uyuşmazlıkların Avukatlık Kanununun 164 üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca çözülmesinde avukatlık ücreti, Tarifenin ikinci kısım birinci bölümünde belirtilen vergi mahkemelerine ilişkin ücretin üç katı olarak belirlenir. 


Ancak, belirlenen ücret değeri para ile ölçülebilen işlerde vekil eden lehine iptal edilen miktarı geçemez.Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com