Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Vergi takvimi Nisan 2017!

Mükelleflere kolaylık olması açısından Nisan ayı vergi takvimi, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlandı. İşte vergi takvimi Nisan 2017..


Nisan ayı içerisinde ödenecek vergileri Gelir İdaresi Başkanlığı, yayımladığı takvim ile duyurdu. Böylece mükellefler hangi vergilerin başladığını, bu ay hangi vergiler için ödeme süresinin sona ereceğini görebiliyor.


Nisan ayı vergi takvimine göre gayrimenkullerin emlak ve çevre temizlik vergisi ödeme süresi devam ediyor. İşte Nisan ayında ödenen diğer vergiler:


Nisan ayı vergileri 2017

01/04/2017 10/04/2017 16-31 Mart 2017 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/04/2017 11/04/2017 16-31 Mart 2017 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi


01/04/2017 17/04/2017 Mart 2017 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/04/2017 17/04/2017 Mart 2017 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/04/2017 17/04/2017 Mart 2017 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi


01/04/2017 17/04/2017 Mart 2017 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/04/2017 17/04/2017 Mart 2017 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/04/2017 17/04/2017 Mart 2017 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi


01/04/2017 20/04/2017 Mart 2017 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/04/2017 20/04/2017 Mart 2017 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/04/2017 20/04/2017 Mart 2017 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/04/2017 20/04/2017 Mart 2017 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi


01/04/2017 20/04/2017 Mart 2017 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/04/2017 20/04/2017 Mart 2017 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/04/2017 24/04/2017 Mart 2017 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı


01/04/2017 24/04/2017 Ocak-Şubat-Mart 2017 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)


01/04/2017 24/04/2017 Ocak-Şubat-Mart 2017 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı


01/04/2017 24/04/2017 Mart 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı


01/04/2017 24/04/2017 Ocak-Şubat-Mart 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı


01/04/2017 24/04/2017 Mart 2017 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı


17/04/2017 25/04/2017 1-15 Nisan 2017 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/04/2017 25/04/2017 Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Bildirimi Verilmesi


01/04/2017 25/04/2017 Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Bildirimi Verilmesi


17/04/2017 25/04/2017 1-15 Nisan 2017 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi


01/04/2017 25/04/2017 2016 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilmesi


01/04/2017 26/04/2017 Mart 2017 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi


01/04/2017 26/04/2017 Ocak-Şubat-Mart 2017 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)


01/04/2017 26/04/2017 Ocak-Şubat-Mart 2017 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi


01/04/2017 26/04/2017 Mart 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi


01/04/2017 26/04/2017 Ocak-Şubat-Mart 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi


01/04/2017 26/04/2017 Mart 2017 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi


01/04/2017 02/05/2017 2016 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisinin Ödemesi


01/04/2017 02/05/2017 Mart 2017 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)


01/04/2017 02/05/2017 Mart 2017 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)


01/04/2017 02/05/2017 Mart 2017 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/04/2017 02/05/2017 6552 sayılı Kanunun 73. maddesi hükmü uyarınca ödenmesi gereken 15. taksit ödemesi


01/04/2017 31/05/2017 2016 Yılına Ait Gelir Vergisi Mükelleflerinin Vergi Levhasının İnternet Üzerinden Alınmaya Başlanması (1 Nisan-31 Mayıs 2017 tarihleri arasında)