Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Vergi takvimi Nisan 2018!

Nisan ayında ödenecek vergiler, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlandı. İşte vergi takvimi Nisan 2018..


Vergi takvimi Nisan 2018, GİB tarafından yayınlandı. Vergi takvimine göre, bugün gayrimenkul kira gelir ve değer artış kazancı vergisinin ilk taksiti sona eriyor. Emlak ve çevre temizlik vergisi 1. taksit ödemeleri ise bu ay da devam ediyor. 


GİB tarafından açıklanan vergide diğer ödenmesi gereken vergiler, ilk ve son ödeme tarihleri ise şu şekilde sıralanıyor:


Nisan ayı vergileri 2018


01/03/2018 02/04/2018 Şubat 2018 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/03/2018 02/04/2018 6736 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 7. Taksit Ödemesi


01/03/2018 02/04/2018 7020 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 5. Taksit Ödemesi


01/03/2018 02/04/2018 2017 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisinin 1. Taksit Ödemesi


01/03/2018 02/04/2018 Şubat 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)


01/03/2018 02/04/2018 Şubat 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)


01/04/2018 10/04/2018 16-31 Mart 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi


01/04/2018 10/04/2018 16-31 Mart 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/04/2018 16/04/2018 Mart 2018 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/04/2018 16/04/2018 Mart 2018 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/04/2018 16/04/2018 Mart 2018 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi


01/04/2018 16/04/2018 Mart 2018 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/04/2018 16/04/2018 Mart 2018 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/04/2018 16/04/2018 Mart 2018 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi


01/04/2018 16/04/2018 Mart 2018 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi


01/04/2018 20/04/2018 Mart 2018 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi


01/04/2018 20/04/2018 Mart 2018 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/04/2018 20/04/2018 Mart 2018 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/04/2018 20/04/2018 Mart 2018 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/04/2018 20/04/2018 Mart 2018 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/04/2018 20/04/2018 Mart 2018 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/04/2018 24/04/2018 Mart 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı


01/04/2018 24/04/2018 Ocak-Şubat-Mart 2018 Dönemine Ait 

Katma Değer Vergisinin Beyanı


01/04/2018 24/04/2018 Mart 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı


01/04/2018 24/04/2018 Ocak-Şubat-Mart 2018 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)


01/04/2018 24/04/2018 Ocak-Şubat-Mart 2018 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı


01/04/2018 24/04/2018 Mart 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı


01/04/2018 25/04/2018 2017 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilmesi


16/04/2018 25/04/2018 1-15 Nisan 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/04/2018 25/04/2018 Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Bildirimi Verilmesi


01/04/2018 25/04/2018 Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Bildirimi Verilmesi


16/04/2018 25/04/2018 1-15 Nisan 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi


01/04/2018 26/04/2018 Mart 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi


01/04/2018 26/04/2018 Ocak-Şubat-Mart 2018 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)


01/04/2018 26/04/2018 Ocak-Şubat-Mart 2018 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi


01/04/2018 26/04/2018 Mart 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi


01/04/2018 26/04/2018 Mart 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi


01/04/2018 26/04/2018 Ocak-Şubat-Mart 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi


01/04/2018 30/04/2018 2017 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisinin Ödemesi


01/04/2018 30/04/2018 Mart 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)


01/04/2018 30/04/2018 Mart 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)


01/04/2018 30/04/2018 Mart 2018 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/04/2018 31/05/2018 2017 Yılına Ait Gelir Vergisi Mükelleflerinin Vergi Levhasının İnternet Üzerinden Alınmaya Başlanması (1 Nisan-31 Mayıs 2018 tarihleri arasında)